Beleid

Ongeldige activiteit: account uitgeschakeld

De relatie tussen Google, adverteerders en uitgevers is gebaseerd op vertrouwen. Adverteerders vertrouwen op de relevantie van onze advertentieplaatsing, op onze rapportagestatistieken en op de kwaliteit van de klikken die hun advertenties ontvangen. Uitgevers rekenen op hun beurt op adverteerdersactiviteit, relevante advertenties die een goede gebruikerservaring bieden en een accurate en betrouwbare bron van inkomsten die bijdraagt aan het succes van hun apps en bedrijf. We nemen dit vertrouwen serieus, en we weten dat de advertentienetwerken van Google zonder dit vertrouwen niet zouden kunnen werken.

Google neemt ongeldige activiteit uitermate serieus. We analyseren alle klikken en vertoningen om eventuele gebruikspatronen te ontdekken die de kosten van een adverteerder of de inkomsten van een uitgever op kunstmatige wijze kunnen verhogen. Als we vaststellen dat een AdMob-account een risico zou kunnen vormen voor onze adverteerders, kunnen we dat account uitschakelen om ons advertentie-ecosysteem te beschermen. Het team voor verkeerskwaliteit behoudt zich het recht voor om de weergave van advertenties via uw AdMob-account op elk gewenst moment stop te zetten.

We begrijpen dat u vragen heeft over uw account en de acties die wij hebben ondernomen om ons advertentie-ecosysteem te beschermen. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen.

Alles uitvouwen Alles samenvouwen

Waarom is mijn account uitgeschakeld?

Met het oog op de bescherming van ons detectiesysteem kunnen we onze uitgevers geen informatie bieden over hun accountactiviteit, waaronder de apps, gebruikers of externe services die hierbij betrokken zijn.

Google neemt ongeldige activiteit uitermate serieus. We analyseren alle klikken en vertoningen om eventuele gebruikspatronen te ontdekken die de kosten van een adverteerder of de inkomsten van een uitgever op kunstmatige wijze kunnen verhogen. Als we vaststellen dat een AdMob-account een risico zou kunnen vormen voor onze Google Ads-adverteerders, kunnen we dat account uitschakelen om de belangen van onze adverteerders te beschermen.

Voor meer informatie over de meest voorkomende redenen waarom accounts worden uitgeschakeld, raadpleegt u onze belangrijkste redenen voor het uitschakelen van accounts.

Zoals uiteengezet in onze Algemene voorwaarden, bepaalt Google naar eigen goeddunken wanneer er sprake is van ongeldige activiteit.

Kan mijn account worden hersteld nadat het is uitgeschakeld wegens ongeldige activiteit?

Raadpleeg de e-mail die het AdMob-team voor verkeerskwaliteit u heeft gestuurd. Deze e-mail moet zich bevinden in de inbox van het e-mailadres dat aan uw AdMob-account is gekoppeld. De e-mail is afkomstig van adsense-adclicks-noreply@google.com. Ziet u de e-mail niet in uw inbox? Controleer dan het spamfilter van uw e-mailaccount om na te gaan of de e-mail per ongeluk is gemarkeerd als spam.

We willen u graag helpen eventuele problemen op te lossen. Als u van mening bent dat deze beslissing onterecht is en als u te goeder trouw kunt verklaren dat de ongeldige activiteit niet te wijten is aan handelingen of nalatigheid van uzelf of van mensen voor wie u verantwoordelijk bent, kunt u bezwaar aantekenen tegen het uitschakelen van uw account. Als u significante wijzigingen kunt aanbrengen om ongeldige activiteit aan te pakken en te voldoen aan het beleid, kunt u deze plannen eveneens vermelden op het bezwaarformulier.

Neem alleen contact op met ons via het bezwaarformulier.

Nadat we uw bezwaar hebben ontvangen, doen we ons best u zo snel mogelijk te informeren en worden er waar nodig passende maatregelen getroffen. We kunnen echter niet garanderen dat uw account zal worden hersteld.

Hebben we eenmaal over uw bezwaar beslist, dan worden verdere bezwaren mogelijk niet meer in behandeling genomen en ontvangt u waarschijnlijk geen verder bericht van ons.

Hebben jullie tips voor het schrijven van een bezwaarschrift in verband met ongeldige activiteiten?
  1. Bekijk de belangrijkste redenen voor het sluiten van een account. Overweeg of een of meer van deze redenen van toepassing zijn op u en uw content. Hebben uw vrienden te vaak op uw advertenties geklikt? Heeft u verkeer gekocht dat tot een piek in ongeldig verkeer leidde? Kunt u wijzigingen aanbrengen in content en/of gedrag zodat deze ongeldige activiteit in de toekomst kan worden voorkomen?
  2. Controleer advertentie-implementaties in uw mobiele app. Denk na over wat het normale bezoekpatroon is en controleer of de advertentie-implementaties er misschien de oorzaak van zijn dat gebruikers per ongeluk op uw advertenties klikken.
  3. Geef in het beroepformulier het e-mailadres op dat aan uw uitgeschakelde AdSense-account is gekoppeld. Op die manier kunnen we uw account sneller terugvinden en beperkt u vertraging in de beroepsprocedure.
  4. Laat ons weten welke aanpassingen u wilt doorvoeren om de situatie te verbeteren. Houd ook hierbij rekening met de belangrijkste redenen voor het sluiten van een account. Welke systemen of gedragsimplementaties heeft u ingesteld om te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt? Laat ons bijvoorbeeld weten hoe u uw advertentie-implementaties heeft aangepast, uw verkeersbronnen heeft geëvalueerd, testers heeft ingehuurd om uw content uitgebreid te testen, enzovoort. We stellen het op prijs als u tijdens het beroep eerlijk en open bent over de stappen die u neemt.

Bekijk voor meer informatie de oorspronkelijke AdMob-blogpost.

Ik was mijn advertenties aan het testen in een omgeving die niet op testen is ingesteld. Hoe kan ik mijn advertenties veilig testen?

Het is in strijd met ons AdMob-beleid op uw eigen live advertenties te klikken of op een kunstmatige manier de vertoningen te verhogen waarmee u inkomsten genereert. Gebruik tijdens het ontwikkelen en testen testadvertenties om te voorkomen dat uw inkomsten worden verhoogd door testactiviteit. Als u live advertenties wilt weergeven voordat ze worden gelanceerd, zorgt u ervoor dat u er niet op klikt.

Als u op uw eigen live advertenties klikt of op een kunstmatige manier de vertoningen verhoogt waarmee u inkomsten genereert, kan uw AdMob-account worden opgeschort. Als we nadat uw account is hersteld, constateren dat er nog steeds ongeldige activiteit plaatsvindt en er verkeer met weinig waarde naar ons advertentiesysteem wordt gestuurd, dan moeten we uw account wellicht uitschakelen.

Hier vindt u enkele handige hulpbronnen voor AdMob-testadvertenties.

Mijn account is uitgeschakeld en mijn verzoek is afgewezen. Kan ik opnieuw worden toegelaten tot het programma? Kan ik een nieuw account openen?

We begrijpen dat u zich zorgen maakt over de maatregelen die we hebben getroffen met betrekking tot uw account. Deze maatregelen komen voort uit zorgvuldig onderzoek door ons team toegewijde specialisten. Hierbij is rekening gehouden met de belangen van onze adverteerders, uitgevers en gebruikers. Hoewel u misschien teleurgesteld bent over onze beslissing, kunnen we uw account niet herstellen.

Houd er rekening mee dat uitgevers van wie het account wegens ongeldige activiteit is uitgeschakeld, ook niet verder mogen deelnemen aan AdSense. Deze uitgevers kunnen dan ook geen nieuwe accounts meer openen.

Ten slotte behoudt Google zich het recht voor accounts uit te schakelen om welke reden dan ook, inclusief ongeldige activiteit van ongeacht welke bron.

Mijn account is uitgeschakeld omdat het is gerelateerd aan een ander uitgeschakeld account. Kunnen jullie meer vertellen over de relatie tussen verschillende accounts?
Net zoals dat het geval is bij ongeldige activiteit, kunnen we geen informatie verstrekken over relaties die we aantreffen tussen accounts van uitgevers. Deze voorzorgsmaatregel geldt voor al onze uitgevers en is erop gericht ons speciale detectiesysteem te beschermen. Google behoudt zich het recht voor accounts om welke reden dan ook uit te schakelen. Als we vaststellen dat een AdSense-account mogelijk een risico vormt voor onze Google Ads-adverteerders, kunnen we dat account uitschakelen om ons advertentie-ecosysteem te beschermen. Als u weer in aanmerking wilt komen voor het AdSense-programma, dient u een bezwaar in voor het oorspronkelijke account dat was uitgeschakeld.
Worden mijn inkomsten nog wel uitbetaald?

Conform de Algemene voorwaarden van AdSense ontvangen uitgevers van wie het account wegens ongeldige activiteit is uitgeschakeld, geen verdere betalingen meer. In gevallen waarin dit nodig en mogelijk is, betalen we uw inkomsten terug aan de betreffende adverteerders.

Als een account is uitgeschakeld wegens ongeldige activiteit, worden alle openstaande cheques voor dat account herroepen. Mocht u cheques ontvangen, vragen we u deze niet meer in te wisselen. Sommige banken brengen kosten in rekening voor het inwisselen van herroepen cheques.

Ik heb mijn pincode ontvangen. Wat moet ik daarmee doen?

U kunt de ontvangen pincode negeren, omdat uitgevers van wie het account wegens ongeldige activiteit is uitgeschakeld, geen betalingen meer ontvangen. In gevallen waarin dit nodig en mogelijk is, betalen we uw inkomsten terug aan de betreffende adverteerders.

Als een relatie van mij een AdMob-account maakt, wordt zijn account dan ook uitgeschakeld?

Als we vaststellen dat het account van een aan u gerelateerde uitgever een risico zou kunnen vormen voor onze Google Ads-adverteerders, kunnen we dat account uitschakelen om ons advertentie-ecosysteem te beschermen.

Ontvang ik nog steeds belastingformulieren voor de betalingen die ik heb ontvangen?

Als u eerder betalingen van ons heeft ontvangen, ontvangt u indien nodig nog steeds een belastingformulier van ons. Lees ons Helpcentrum-artikel over IRS-formulieren om na te gaan of u formulier 1099 of 1042-S kunt verwachten.

Mijn account is hersteld. Waarom worden er geen advertenties weergegeven op mijn sites en in mijn apps of video's?

Nadat uw AdSense-account is hersteld, kan het tot 48 uur duren voordat al onze servers op de hoogte zijn van de wijziging en de advertentieweergave wordt hervat. Onze excuses voor het ongemak. We stellen uw geduld zeer op prijs.

Als u ook YouTube-uitgever bent, moet u mogelijk uw YouTube-account weer koppelen aan uw AdSense-account.

 

Als u meer vragen heeft over ongeldige activiteit, gaat u naar ons Helpcentrum-artikel over ongeldige activiteit.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?