Chính sách

Vi phạm chính sách AdMob: (Các) Ứng dụng hoặc tài khoản bị vô hiệu hóa

Nhóm chính sách AdMob chuyên phụ trách việc đảm bảo rằng (các) ứng dụng của bạn tuân thủ chính sách của chúng tôi. Ngoài ra, tất cả nhà xuất bản AdMob cũng phải tuân thủ chính sách AdSense để sử dụng AdMob. Nhóm chính sách AdMob có quyền vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo trên (các) ứng dụng của bạn và/hoặc vô hiệu hóa tài khoản AdMob của bạn bất cứ lúc nào. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia vào (các) chương trình AdSense và/hoặc AdMob.

Quy trình kháng nghị về các lỗi vi phạm cấp ứng dụng

Bạn sẽ nhận được thông báo về các lỗi vi phạm cấp ứng dụng trong Trung tâm chính sách AdMob và qua email. Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết về lỗi vi phạm đó trong Trung tâm chính sách của tài khoản AdMob của bạn. Vui lòng xem lại kỹ nội dung mô tả về lỗi vi phạm và các bước mà bạn có thể thực hiện, nếu có, để khắc phục sự cố này. Khi đã thực hiện các thay đổi thích hợp cho ứng dụng của bạn, bạn có thể yêu cầu xem xét ứng dụng đó trong Trung tâm chính sách. 

Quy trình kháng nghị về các lỗi vi phạm cấp tài khoản

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email về các lỗi vi phạm cấp tài khoản.Để biết thông tin chi tiết về (các) lỗi vi phạm, vui lòng xem lại email mà Nhóm chính sách AdMob đã gửi cho bạn. Nếu bạn đã bỏ lỡ email này, hãy thử tìm kiếm email từ admob-noreply@google.com trong hộp thư đến của địa chỉ email được liên kết với tài khoản AdMob của bạn. Kiểm tra bộ lọc spam của tài khoản email để đảm bảo email không bị gắn nhầm cờ là spam.

Xem lại kỹ thông báo trong email (thông báo này sẽ bao gồm mã vấn đề) để biết nội dung mô tả về lỗi vi phạm và các bước mà bạn có thể thực hiện, nếu có, để khắc phục sự cố này. Khi đã thực hiện các thay đổi thích hợp cho ứng dụng, bạn có thể yêu cầu xem xét ứng dụng đó bằng cách gửi kháng nghị chính sách AdMob.

Xem video này để hiểu sự khác biệt giữa email cảnh báo và email vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo và cách điền vào biểu mẫu kháng nghị một cách chính xác.

AdMob Policy Notifications and Completing an Appeal Form

 

Tài nguyên

(Các) Biểu mẫu liên hệ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?