Kampane

Spravovanie kampaní

Ak chcete zabezpečiť zobrazovanie reklám vo svojich kampaniach, uistite sa, že v účte Google Ads pridruženom k svojmu účtu AdMob máte aktuálne fakturačné údaje.

Keď vytvoríte kampaň s konkrétnym cieľom v súvislosti s kliknutiami, zobrazeniami a percentom zobrazení, reklamný server urobí všetko, čo dokáže, aby bol tento cieľ splnený. 

Ak chcete zobraziť a spravovať svoje existujúce kampane, kliknite na kartu Kampane. Ak sa chcete ubezpečiť, že ciele kampane spĺňate, sledujte jej podrobnosti.  

Stav kampane

Stĺpec Stav na karte Kampane každej aplikácie uvádza, či sú kampane aktívne alebo nie. Pri kontrole upozornení účtu a štatistík najvyššej úrovne si môžete pozrieť stĺpec Stav, aby ste zistili, či je prevádzka kampaní v súlade s vašimi očakávaniami, alebo vyriešili akékoľvek problémy, ktoré by mohli kampaň zdržiavať.

Kde nájsť stav kampane

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Skontrolujte stĺpec Stav.

Porozumenie stavu kampane

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé typy stavov kampaní a ich vysvetlenie.

Stav Čo to znamená
Green circle icon Táto kampaň je aktívna a môže zobrazovať reklamy.
Táto kampaň je neaktívna, pretože ste ju pozastavili. Pozastavenie kampane znamená, že sa reklamy až do jej opätovného spustenia nezobrazujú ani nezískavajú nové kliknutia.
Táto kampaň je neaktívna, pretože ste ju odstránili. Odstránenie kampane znamená, že sa reklamy až do jej opätovnej aktivácie nezobrazujú ani nezískavajú nové kliknutia.
Gray circle icon Táto kampaň je neaktívna pre jeden z nasledujúcich dôvodov:
 • Dátum spustenia kampane je v budúcnosti.
 • Dátum ukončenia kampane uplynul.
Platnosť kampane uplynula, pretože bola viac ako 18 mesiacov neaktívna. Kampane s uplynutou platnosťou je možné iba odstrániť.
Red exclamation point icon Táto kampaň je neaktívna a má problém, ktorý treba vyriešiť. Problémy môžu byť nasledujúce:
 • Kampaň neobsahuje žiadne reklamné jednotky.
 • Kampaň neobsahuje žiadne reklamy.
 • Kampaň obsahuje reklamy, ktoré sú zamietnuté. Reklamy v kampani musia dodržiavať pravidlá Googlu pre platformy. Ďalšie informácie
 
Kliknutím na hlavičku stĺpca Stav môžete kampane zoradiť podľa stavu.

Zmena stavu kampane

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Začiarknite políčko vedľa kampane so stavom, ktorý chcete zmeniť. 
 4. Kliknite na možnosť Zmeniť stav a vyberte jeden z nasledujúcich stavov:
  • Povoliť: Výberom tohto stavu aktivujete prevádzku kampane.
  • Pozastaviť: Výberom tohto stavu kampaň pozastavíte.
  • Odstrániť: Výberom tohto stavu kampaň odstránite z účtu.

Priebeh kampane

Stĺpec Priebeh za celé obdobie trvania informuje o pokroku kampane pri spĺňaní cieľa. Číselné údaje na každom ukazovateli priebehu za celé obdobie trvania môžu poskytnúť presnejšie štatistiky o priebehu jednotlivých kampaní. Tento priebeh sa aktualizuje každú hodinu.

V prípade typu cieľa sprostredkovaných reklám vás stĺpec Priebeh za celé obdobie trvania informuje o tom, či sú vaše reklamy zoradené na sprostredkovanie pomocou manuálnej eCTZ alebo optimalizované pre záložnú reklamu. 


Časté otázky o správe kampaní

Prečo kampaň nestíha plniť cieľ?

 • Iné kampane môžu mať stanovenú vyššiu prioritu a oberať ju o zobrazenia.
 • K dispozícii možno nie je dostatok zobrazení na dosiahnutie cieľa kampane.
 • Návštevnosť v týždni je zvyčajne nižšia ako cez víkend.

Ako postupovať, ak kampaň nestíha spĺňať cieľ?

 • Pozrite si historické trendy návštevnosti danej aplikácie a identifikujte opakujúce sa javy. Aplikácie, ktoré sú obľúbené cez víkendy, môžu napríklad zaznamenávať zvýšenú návštevnosť, ktorá môže kompenzovať omeškanie počas týždňa.
 • Ubezpečte sa, že kampaň môže zobrazovať reklamy. Kampaň napríklad nebude zobrazovať reklamy, ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné reklamy pre danú platformu. Príklad: Zacielili ste na Android, no nahrali ste iba reklamy, ktoré sa môžu zobrazovať v systéme iOS.

Ak s istotou viete, že kampaň nedosiahne cieľ, možno bude potrebné podniknúť určité kroky:

 • Porozprávajte sa s inzerentom a zistite, či môžete rozšíriť zacielenie alebo posunúť dátum ukončenia.
 • Preskúmajte ďalšie kampane, ktoré môžu súťažiť o zobrazenia, a skontrolujte, či je sadzba CTZ alebo CZK presná. Ak nie, v daných kampaniach ju opravte.
 • Ak ide o dôležitú kampaň, môžete skúsiť zvýšiť sadzbu CTZ alebo CZK, aby okrem samotnej sadzby kampane odrážala aj hodnotu úspechu.

Kedy moje kampane zobrazujú reklamy?

Keď reklamná jednotka požiada o reklamu, AdMob skontroluje, či vaše kampane neponúkajú potenciálnu zhodu na základe cieľov kampaníprognóz zobrazení. Ak sa reklama nezobrazí z niektorej z vašich kampaní, žiadosť o reklamu sa presúva do sietí vo vašom zoskupení sprostredkovania.

AdMob používa ciele kampane a CTZ, ktoré nastavíte pri vytváraní novej kampane, na optimalizáciu vašich kampaní tak, aby ste dosiahli maximálne výnosy a aby vaše reklamy získali viac vysoko kvalitných kliknutí a zobrazení. Ak chcete zaistiť úplnú optimalizáciu kampaní, nastavte im presné ciele.

 

Ak chcete zabezpečiť zobrazovanie reklám vo svojich kampaniach, uistite sa, že v účte Google Ads pridruženom k svojmu účtu AdMob máte aktuálne fakturačné údaje.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory