Kampane

Úprava alebo odstránenie kampane, respektíve reklamy

Úprava kampane

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Click the name of the campaign in the table.
 4. Vykonajte požadované zmeny.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  Kampane, ktoré boli ukončené pred viac než 18 mesiacmi, nie je možné upraviť.

Odstránenie kampane

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Začiarknite políčko vedľa kampane, ktorú chcete odstrániť. 
 4. Kliknite na možnosť Zmeniť stav a vyberte možnosť Odstrániť.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Odstránením sa kampaň natrvalo deaktivuje a tento krok sa nedá vrátiť späť. Priradené reklamy kampane budú tiež odstránené. Odstránené kampane a reklamy nie je možné znova aktivovať.

Úprava reklamy

Reklamu upravíte podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane s reklamou, ktorú chcete zmeniť.
 4. Kliknite na kartu Reklamy. 
 5. Kliknite na reklamu, ktorú chcete zmeniť. 
 6. Vykonajte požadované zmeny.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvorenie novej reklamy v existujúcej kampani

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, v ktorej chcete vytvoriť novú reklamu. 
 4. Kliknite na kartu Reklamy.
 5. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú reklamu. Postupujte podľa pokynov na vytvorenie reklamy

Odstránenie reklamy

Reklamu odstránite podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane s reklamou, ktorú chcete odstrániť. 
 4. Kliknite na kartu Reklamy.
 5. Nájdite reklamu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na ikonu  .
 6. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory