קמפיינים

עריכה או הסרה של קמפיין או של מודעה

עריכת קמפיין

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על קמפיינים.
 3. Click the name of the campaign in the table.
 4. מבצעים את השינויים הרצויים.
 5. לוחצים על שמירה.
  אי אפשר לערוך קמפיינים שתאריך הסיום שלהם עבר לפני יותר מ-18 חודשים.

הסרת קמפיין

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על קמפיינים.
 3. מסמנים את תיבת הסימון שמוצגת לצד שם הקמפיין שרוצים להסיר. 
 4. לוחצים על שינוי סטטוס ובוחרים באפשרות הסרה.
 5. לוחצים על שמירה.
הסרה של קמפיין משביתה אותו לצמיתות ולא ניתן לבטל את הפעולה. כשמסירים קמפיין, המערכת מסירה גם את המודעות המשויכות אליו. לא ניתן להפעיל מחדש קמפיינים ומודעות שהוסרו.

עריכת מודעה

כך עורכים מודעה:

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על קמפיינים.
 3. לוחצים על שם הקמפיין שאליו משויכת המודעה שרוצים לשנות.
 4. לוחצים על הכרטיסייה 'מודעות'. 
 5. לוחצים על המודעה שרוצים לשנות. 
 6. מבצעים את השינויים הרצויים.
 7. לוחצים על שמירה.

יצירה של מודעה חדשה בקמפיין קיים

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על קמפיינים.
 3. לוחצים על השם של הקמפיין שבו רוצים ליצור מודעה חדשה. 
 4. לוחצים על הכרטיסייה 'מודעות'.
 5. לוחצים על יצירת מודעה חדשה. מבצעים את ההוראות ליצירת מודעה

הסרת מודעה

כך מסירים מודעה:

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על קמפיינים.
 3. לוחצים על שם הקמפיין שאליו משויכת המודעה שרוצים להסיר. 
 4. לוחצים על הכרטיסייה 'מודעות'.
 5. מאתרים את המודעה שרוצים להסיר ולוחצים על  .
 6. לוחצים על מחיקה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה