Kampaně

Grafické reklamy

Grafické reklamy jsou reklamy, které se zobrazují s obrázkem. Pomocí grafických reklam můžete upoutat pozornost uživatelů používajících vaši aplikaci. Grafické reklamy představují jeden ze způsobů, jak přilákat zákazníky, aby začali používat určitou aplikaci nebo navštívili určité webové stránky – spojením obrázků a textu.

Grafické reklamy můžete vytvářet v různých velikostech. Grafické reklamy se mohou zobrazovat v několika předem schválených velikostech, které jsou vyjádřeny v pixelech. Než grafickou reklamu vytvoříte, je třeba si připravit obrázkový soubor ve správné velikosti a formátu. Požadovaná velikost a formát obrázku závisí na tom, kde se má reklama zobrazovat.


Reklamy musí vyhovovat zásadám služby AdMob.


Pole grafických reklam

Propagace aplikace
 • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
 • Aplikace/Web: Klikněte na tlačítko Aplikace, pokud již není zvoleno.
 • Aplikace: Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte aplikaci, kterou bude reklama propagovat.
 • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
 • Nahrání obrázku: Nahrajte z počítače obrázkový soubor, který bude použit jako reklama.
Propagace webu
 • Název reklamy: Zadejte název reklamy o maximální délce 25 znaků.
 • Aplikace/Web: Klikněte na tlačítko Web, pokud již není zvoleno.
 • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou program AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
 • Nahrání obrázku: Nahrajte z počítače obrázkový soubor, který bude použit jako reklama.

Podporované velikosti a formáty grafických reklam

Projděte si tyto požadavky na velikost grafických reklam a zajistěte, aby je vaše reklamy splňovaly.

Typ souboru
 • .JPG
 • .PNG
 • .GIF
Velikost souboru 150 kB nebo menší
Velikost obrázku

An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads. Pro zařízení s vysokým rozlišením displeje můžete nahrát obrázky dvojnásobné velikosti (například obrázek o rozměrech 640 × 100 pro reklamní blok o velikosti 320 × 50). Při zobrazení reklamy obrázek automaticky upravíme podle hustoty pixelů daného zařízení.

 • 320 × 50: mobilní široký banner An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 480 × 32: mobilní banner (na šířku) An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 320 × 100: velký mobilní banner An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 468 × 60: banner An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 728 × 90: široký banner An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 300 × 250: vložený obdélník An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 320 × 480: vsunutá reklama pro chytré telefony (na výšku) An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 480 × 320: vsunutá reklama pro chytré telefony (na šířku) An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 768 × 1024: vsunutá reklama pro tablety (na výšku) An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
 • 1024 × 768: vsunutá reklama pro tablety (na šířku) An icon that indicates HD or high-definition resolution for images intended for use in mobile ads.
Příklady velikostí obrázků

Široký banner 728 × 90

Banner 468 × 60

Mobilní široký banner 320 × 50

Vložený obdélník 300 × 250

Další podrobnosti naleznete v zásadách Google Ads platných pro grafické reklamy.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?