Kampaně

Kampaně AdMob

Reklamní kampaně spravujete ve službě AdMob na kartě Kampaně. U každé kampaně můžete nastavit typ kampaně a typ cíle kampaně. K dispozici máte dva typy kampaní: 

Kampaně s vlastními reklamami

Kampaně s vlastními reklamami propagují vaše vlastní aplikace a webové stránky. Kampaně s vlastními reklamami jsou založené na vzájemné propagaci. Reklamy na aplikace zobrazují s využitím vlastních reklamních ploch vývojáře, tedy zdarma. Příklad: Aplikace, která zobrazuje reklamy na jiné aplikace vývojáře, aby se podnítil zájem uživatelů o jejich vyzkoušení.

Doporučujeme použít zprostředkovaný typ cíle reklamy a pro kampaně s vlastními reklamami možnost Optimalizováno Googlem pro záložní reklamy.

Kampaně přímého prodeje

Kampaně přímého prodeje se vytvářejí pro inzerenta. V kampaních přímého prodeje nabízíte reklamní plochy přímo inzerentům. Fakturace probíhá mimo platformu AdMob. Do těchto kampaní mohou patřit tradiční kampaně v Obsahové síti i kampaně vyzývající k instalaci aplikace.

Měli byste s inzerentem probrat, který typ cíle pro kampaň použít.

Optimalizace kampaní vyžaduje nastavení přesných cílů. Další informace
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory