Raporty

Dodawanie filtrów do raportów

Filtry, podobnie jak dane i wymiary, określają, jakie informacje są wyświetlane w raportach. Pomogą Ci analizować dane w raportach, identyfikować trendy i docierać do informacji, których najbardziej potrzebujesz. Za ich pomocą możesz analizować poszczególne aplikacje, jednostki reklamowe, kraje, regiony czy formaty reklam w wybranym zakresie dat. Możesz dodać wiele filtrów do raportów, by analizować dane z większą dokładnością. Każdy raport zawiera unikalny zestaw filtrów.

Do czego służą filtry?

Filtry pozwalają ukryć niepotrzebne lub niechciane dane w raportach. Po wybraniu filtra określ, co chcesz widzieć w raporcie, a AdMob ukryje wszystko, co nie spełnia kryteriów filtra.

Gdzie można znaleźć filtry w raporcie?

Filtry można dodawać, usuwać i dostosowywać w obszarze „Filtr” u góry dowolnego raportu. Dodane filtry zostaną zastosowane do wszystkich wykresów i tabel w raporcie.

Filtry są opcjonalne. Wymagany jest tylko filtr daty.

Change the Date filter

The Date filter helps you narrow the range of data that appears in your report. You can select an explicit date using the calendar, or select a relative date, such as “Today” or “Last 7 days”. This filter is required and applied to all of your reports by default, but you can edit the filter to change the default settings.

Complete the following steps to make changes to the Date filter in a report:

  1. Click the Date filter in the Filter area at the top of your report.
  2. Select a relative date range from the list or specify an exact date range using the calendar.
  3. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.

Relative date ranges (e.g., Today or Last 7 days) show different data depending on when you access the saved report.

  • Example: You save a report on September 30, 2017 with the relative date range of “Last 7 days”. When you view the report again on October 21 2017, it shows you data for October 15 - 21, 2017 -- the 7 days before the date on which you’re viewing the report.

Explicit date ranges will remain set regardless of when you access the saved report and will always show you data for the same date range. 

  • Example: You save a report with an explicit date range of September 24 - 30, 2017. When you view the report 6 months later, it will still show data for September 24 - 30, 2017.
     

Edit a filter

In the Filter area, click the filter you want to edit. Make adjustments to its settings and click Apply. Changing a filter will change the information shown or hidden in your report.

Remove a filter

Click the A button with an X on it. icon beside the filter you want to remove.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?