Raporty

Dodawanie filtrów do raportów

Filtry, podobnie jak dane i wymiary, określają, jakie informacje są wyświetlane w raportach. Pomogą Ci analizować dane w raportach, identyfikować trendy i docierać do informacji, których najbardziej potrzebujesz. Za ich pomocą możesz analizować poszczególne aplikacje, jednostki reklamowe, kraje, regiony czy formaty reklam w wybranym zakresie dat. Możesz dodać wiele filtrów do raportów, by analizować dane z większą dokładnością. Każdy raport zawiera unikalny zestaw filtrów.

Do czego służą filtry?

Filtry pozwalają ukryć niepotrzebne lub niechciane dane w raportach. Po wybraniu filtra określ, co chcesz widzieć w raporcie, a AdMob ukryje wszystko, co nie spełnia kryteriów filtra.

Gdzie można znaleźć filtry w raporcie?

Filtry można dodawać, usuwać i dostosowywać w obszarze „Filtr” u góry dowolnego raportu. Dodane filtry zostaną zastosowane do wszystkich wykresów i tabel w raporcie.

Filtry są opcjonalne. Wymagany jest tylko filtr daty.

Zmiana filtra daty

Filtr daty pomaga zawęzić zakres danych pojawiających się w raporcie. Możesz wybrać konkretną datę z kalendarza lub datę względną, np. „dzisiaj” lub „ostatnie siedem dni”. Ten filtr jest wymagany i domyślnie stosowany do wszystkich raportów, ale możesz go edytować, by zmienić ustawienia domyślne.

Aby zmienić filtr daty w raporcie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij filtr Data w obszarze „Filtr” u góry raportu.
  2. Wybierz względny zakres dat z listy lub określ konkretny zakres dat, korzystając z kalendarza.
  3. Kliknij Zastosuj, aby zastosować filtr w raporcie.

Względne zakresy dat (np. „dzisiaj” lub „ostatnie siedem dni”) wyświetlają różne dane w zależności od tego, kiedy otworzysz zapisany raport.

  • Przykład: masz raport zapisany 30 września 2017 r. z wybranym względnym zakresem dat „ostatnie siedem dni”. Jeśli wyświetlisz ten raport ponownie 21 października 2017 r., będzie zawierał dane dotyczące okresu od 15 do 21 października 2017 r., czyli siedmiu dni poprzedzających datę wyświetlenia raportu.

Konkretne zakresy dat pozostaną niezmienione niezależnie od tego, kiedy wyświetlisz zapisany raport, i będą zawsze zawierać dane dotyczące tego samego zakresu dat. 

  • Przykład: masz raport zapisany 30 września 2017 r. z wybranym konkretnym zakresem dat „24–30 września 2017 r.”. Jeśli wyświetlisz raport pół roku później, nadal będzie zawierał dane za okres 24–30 września 2017 r.
     

Edytowanie filtra

W obszarze „Filtr” kliknij filtr, który chcesz edytować. Dostosuj ustawienia i kliknij Zastosuj. Zmiana filtra spowoduje zmianę wyświetlanych i ukrytych informacji w raporcie.

Usuwanie filtra

Kliknij ikonę A button with an X on it. obok filtra, który chcesz usunąć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem