Данни за плащането

Потвърждаване на адреса за получаване на плащания

Трябва да потвърдите следните данни за плащане, преди да можем да наредим първото Ви плащане от AdMob.

 

  • Потвърждаване на името и адреса на бенефициента: Долуописаните персонални идентификационни номера (ПИН) се изпращат на пощенския адрес, посочен в профила Ви. Използваме ги, за да потвърдим точността на адреса за получаване на плащания и името на бенефициента. Ако трябва да коригирате данни, можете да промените адреса за получаване на плащания.
     
  • Потвърждаване на адреса Ви: Когато приходите Ви достигнат прага за потвърждаване на адреса, ще изпратим по пощата персонален идентификационен номер на адреса на бенефициента в профила Ви в AdMob. Трябва да въведете този ПИН в профила си в AdMob и едва тогава ще можем да Ви изпращаме плащания. Вашият ПИН ще бъде изпратен по обикновена поща и пристигането му може да отнеме до 2 – 3 седмици.
     
  • Потвърждаване на телефонния Ви номер: В някои държави може да се наложи да изпълните процедурата за потвърждаване на телефона, преди да можете да получавате плащания. Ако за Вас е задължително, ще видите подканващо съобщение в раздела „Начална страница“, когато приходите Ви достигнат прага за потвърждение.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си