Bemiddeling

Toestemming geven voor 'Optimalisatie van advertentienetwerk'

Wanneer u 'Optimalisatie van advertentienetwerk' inschakelt voor een van de beschikbare advertentienetwerken, wordt u gevraagd een selectievakje aan te vinken. Hiermee geeft u aan dat u AdMob en Google toestemming geeft om gegevens met betrekking tot uw account bij het advertentienetwerk te raadplegen, te beheren, op te halen en te analyseren. Als u dit selectievakje aanvinkt, bevestigt u ook dat u geen enkele overeenkomst met een derde partij schendt door Google toestemming te geven voor het raadplegen van deze gegevens.

Er zijn verschillende andere gevallen waarin u dit selectievakje moet aanvinken als u nog geen toestemming heeft gegeven:

  • Als u de bestaande inloggegevens bewerkt voor een advertentienetwerk waarvoor u 'Optimalisatie van advertentienetwerk' eerder heeft ingeschakeld en dat netwerk ondersteuning biedt voor het automatisch verzamelen van inhoud ('scraping') en beschikt over geconfigureerde inloggegevens hiervoor.
  • Als u een advertentienetwerk toevoegt dat u eerder heeft verwijderd en dat advertentienetwerk ondersteuning biedt voor het automatisch verzamelen van inhoud en beschikt over geconfigureerde inloggegevens hiervoor.
  • Als u de bestaande toewijzing bewerkt op de bemiddelingspagina voor advertentieblokken voor een advertentienetwerk dat ondersteuning biedt voor het automatisch verzamelen van inhoud en beschikt over geconfigureerde inloggegevens hiervoor.
  • Als u een nieuwe toewijzing toevoegt op de bemiddelingspagina voor advertentieblokken voor een advertentienetwerk dat ondersteuning biedt voor het automatisch verzamelen van inhoud en al beschikt over geconfigureerde inloggegevens hiervoor.

In deze gevallen moet u het selectievakje voor toestemming aanvinken, anders kunt u 'Optimalisatie van advertentienetwerk' niet gebruiken met de geselecteerde netwerken.

Wellicht wordt u ook gevraagd opnieuw toestemming te geven voor de netwerken die u al gebruikt voor 'Optimalisatie van advertentienetwerk'. Als u voor deze netwerken niet opnieuw toestemming geeft, kan 'Optimalisatie van advertentienetwerk' hiervoor worden uitgeschakeld.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?