Pokyny k implementaci

Průvodce vsunutými reklamami

Vsunuté reklamy představují bohaté interaktivní reklamy určené uživatelům mobilních aplikací. Vsunuté reklamy jsou určené k umístění někam mezi ostatní obsah, takže je nejvhodnější vkládat je v aplikacích do míst, která tvoří určité přirozené předěly. Majitelé stránek využívající službu AdMob by měli být při implementaci vsunutých reklam obezřetní, aby reklamy uživatele příliš neobtěžovaly a nedocházelo k neúmyslným klepnutím.

Níže uvádíme některé zásady a doporučené postupy při implementaci vsunutých reklam AdMob. Jejich nedodržení může vést k neplatné aktivitě, případně způsobit, že Google zobrazování reklam ve vaší aplikaci deaktivuje. Další informace získáte v našem centru zdrojů ke kvalitě reklamního provozu (v angličtině).


AdMob interstitials best practices


Informace na webových stránkách pro vývojáře na Googlu

Další informace ke vsunutým reklamám naleznete na webu Google Developers (pro Android nebo iOS).

Integrace nejnovější sady SDK

Chcete-li mít přístup k nejnovějším formátům reklam, funkcím a opravám chyb, je důležité používat vždy nejnovější verzi sady SDK (pro Android nebo iOS).

Je vsunutá reklama vhodným formátem reklamy pro moji aplikaci?

Vsunuté reklamy se nejlépe hodí pro aplikace, jimiž uživatelé procházejí lineárně. Aplikace by měla obsahovat jasně dané body, kde se spustí a kde se zastaví. Pokud vaše aplikace tato kritéria nesplňuje (jedná se např. o nějakou pomocnou aplikaci, jako je svítilna), zvažte raději použití jiného formátu reklamy AdMob, například bannerové reklamy.

Vezměte v úvahu obvyklý způsob použití aplikace

Při umísťování vsunutých reklam do mobilní aplikace dbejte na to, aby vhodně doplňovaly přirozenou interakci uživatele s aplikací. Když budete uživatele neustále překvapovat, předkládat jim příliš mnoho reklam, popřípadě jim v používání aplikace překážet, může to vést k celkově mizernému uživatelskému dojmu, zvýšenému počtu neúmyslných klepnutí na reklamu a v konečném důsledku i k tomu, že vaše aplikace přestane uživatele i inzerenty zajímat. Pamatujte na to, že by reklamy nikdy neměly být primárním cílem aplikace. Nesnižujte proto kvalitu uživatelského dojmu jenom proto, abyste do aplikace umístili vsunuté reklamy.

Také upozorňujeme, že pokud jsou vsunuté reklamy přihlášeny k zobrazování videí, může být možnost zavření k dispozici s pětisekundovým zpožděním. Vsunuté reklamy, u kterých nejsou videa povolena, je v souladu se zásadami možné zavřít okamžitě. Od verze 7.21 pro iOS a 11.4 pro Android bude sada SDK pro mobilní reklamy Google prosazovat tato pravidla důrazněji.

Myslete na neplatné aktivity

Když na mobilních zařízeních zobrazujete vsunuté reklamy přes celou obrazovku, uvědomte si, že jsou tyto obrazovky ve srovnání s obrazovkami stolních počítačů nebo notebooků poněkud menší. Vsunuté reklamy přes celou obrazovku předložené uživateli v nevhodný okamžik mohou vést k neúmyslným klepnutím.

Zásady a doporučené postupy při umisťování vsunutých reklam

Při implementaci vsunutých reklam byste si měli vždy položit několik otázek:

  • Co bude uživatel v danou chvíli v aplikaci dělat?
  • Překvapí vsunutá reklama uživatele?
  • Jedná se o vhodný okamžik pro vsunutou reklamu?

Poté, co se zamyslíte nad těmito otázkami, byste si před umístěním vsunuté reklamní jednotky do své aplikace měli ještě projít pokyny pro doporučené implementacenedovolené implementace.
 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory