Käytännöt

AdSense-ohjelmasäännöt

Kaikkien julkaisijoiden on noudatettava seuraavia käytäntöjä, joten lue ne huolellisesti. Jos et noudata näitä käytäntöjä ja Google ei ole myöntänyt lupaa niistä poikkeamiseen, pidätämme oikeuden lopettaa mainosten näyttämisen sivustollasi ja/tai poistaa AdSense-tilisi käytöstä milloin tahansa. Jos tilisi poistetaan käytöstä, et voi enää osallistua AdSense-ohjelmaan.

Saatamme muuttaa käytäntöjä milloin tahansa, joten tarkista tilanne usein. Verkossa julkaistujen käyttöehtojemme mukaan on sinun vastuullasi pysyä ajan tasalla käytännöistä ja noudattaa niitä. Näistä käytännöistä saa poiketa vain Googlen luvalla.

Laajenna kaikki Tiivistä kaikki

Kelpaamattomat klikkaukset ja näyttökerrat

Julkaisijat eivät saa klikata omia mainoksiaan tai käyttää mitään keinoja näyttökertojen tai klikkausten keinotekoiseen lisäämiseen. Näihin keinoihin lasketaan mukaan myös manuaaliset menetelmät.

Lisätietoja

Google-mainosten klikkausten täytyy johtua käyttäjien aidosta kiinnostuksesta. Kaikki menetelmät, joilla Google-mainosten klikkauksia tai impressioita luodaan keinotekoisesti, ovat ehdottomasti kiellettyjä. Kiellettyihin menetelmiin kuuluvat muun muassa toistuvat manuaaliset klikkaukset tai impressiot, automaattiset klikkaus- ja impressiotyökalut sekä robottien tai vilpillisten ohjelmistojen käyttäminen. Omien mainosten klikkaaminen mistä tahansa syystä on ehdottomasti kielletty.

Käyttäjien houkutteleminen klikkaamaan tai katsomaan mainoksia (mainospaikat, jotka eivät tarjoa palkkiota)

Palkkion tarjoavia mainospaikkoja lukuun ottamatta julkaisijat eivät saa pyytää muita klikkaamaan tai katsomaan mainoksiaan tai käyttää vilpillisiä menetelmiä klikkausten tai katselukertojen hankkimiseen. Näihin kuuluvat muun muassa korvauksen tarjoaminen käyttäjille mainosten katsomisesta tai hakujen tekemisestä, lupaukset kerätä rahaa kolmansille osapuolille kyseisellä toiminnalla tai kuvien sijoittaminen yksittäisten mainosten viereen.

Lisätietoja

Jotta voimme taata käyttäjille ja mainostajille hyvän kokemuksen, AdSense-ohjelmaan osallistuvat julkaisijat eivät saa

 • palkita käyttäjiä mainosten katsomisesta tai hakujen tekemisestä tai luvata kolmannelle osapuolelle korvausta tällaisesta toiminnasta
 • kehottaa käyttäjiä klikkaamaan Google-mainoksia käyttämällä ilmauksia, joissa kehotetaan esimerkiksi klikkaamaan mainoksia, tukemaan julkaisijaa tai vierailemaan tietyillä linkitetyillä sivuilla
 • kiinnittää käyttäjän huomiota mainoksiin nuolilla tai muilla graafisilla keinoilla
 • sijoittaa harhaanjohtavia kuvia yksittäisten mainosten läheisyyteen
 • sijoittaa mainoksia sivun päällä kelluviin ikkunoihin
 • muokata mainoksia niin, että niitä ei voi erottaa sivun muusta sisällöstä
 • muokata sivuston sisältöä niin, että sitä on vaikea erottaa mainoksista
 • sijoittaa harhaanjohtavia otsikoita Google-mainosyksiköiden yläpuolelle. Mainosten otsikko saa olla esimerkiksi Sponsoroidut linkit tai Mainokset, mutta ei Suosikkisivustot tai Päivän parhaat tarjoukset.

Sisältökäytännöt

Julkaisijat eivät saa sijoittaa AdSense-koodia sivuille, joiden sisältö rikkoo Googlen julkaisijakäytäntöjä. Jos toimit näin, tilisi voidaan jäädyttää tai lopettaa.

Julkaisijat saavat sijoittaa AdSense-koodia sivuille, joiden sisältö on Googlen julkaisijarajoitusten alaista, mutta kyseisen sisällön yhteydessä näytetään todennäköisesti vähemmän mainoksia kuin muun, rajoittamattoman sisällön yhteydessä.

Tahallisen harhaanjohtavat käyttökokemukset

Julkaisijat eivät saa sijoittaa Google-mainoksia sivustoille, joiden käyttökokemus on tahallisen harhaanjohtava. Lisätietoja on tahallisen harhaanjohtavia käyttökokemuksia käsittelevällä sivulla.

Valtuutettu mainosjakauma (ads.txt)

Jos AdSense-julkaisijat haluavat käyttää ads.txt-tiedostoa verkkotunnuksissaan, heidän on varmistettava, että he ovat mukana kyseisen mainosjakauman valtuutettujen myyjien luettelossa. Lue lisää mainosjakauman valtuutettujen myyjien ilmoittamisesta ads.txt-tiedoston avulla.

Liikenteen lähteet

Google-mainoksia ei saa sijoittaa sivuille, jotka saavat liikennettä tietyistä lähteistä. Julkaisijat eivät esimerkiksi saa osallistua ohjelmiin, joissa maksetaan klikkauksista. He eivät saa myöskään lähettää ei‑toivottuja sähköposteja tai näyttää mainoksia ohjelmiston toiminnan seurauksena. Verkkomainontaa käyttävien julkaisijoiden on lisäksi varmistettava, että heidän sivunsa noudattavat Googlen laskeutumissivuja koskevia laatusääntöjä.

Lisätietoja

Jotta voimme taata internetin käyttäjille ja Google-mainostajille myönteisen kokemuksen, Google-mainoksia näyttävät sivustot eivät saa

 • käyttää ulkopuolisten tahojen palveluita, jotka luovat klikkauksia tai impressioita, kuten maksullisia klikkaus- ja selausohjelmia, automaattisia selausohjelmia ja klikkausten vaihto-ohjelmia
 • mainostaa massasähköposteilla tai ei‑toivotuilla mainoksilla kolmannen osapuolen verkkosivustoilla
 • näyttää Google-mainoksia, ‑hakukenttiä tai ‑hakutuloksia työkalupalkkien kaltaisten ohjelmistosovellusten toiminnan seurauksena
 • latautua ohjelmistolla, joka voi käynnistää ponnahdusikkunoita, ohjata käyttäjiä ei‑toivotuille sivustoille, muokata selainasetuksia tai muulla tavoin häiritä sivustolla liikkumista (velvollisuutenasi on varmistaa, ettei mikään mainosverkosto tai yhteistyökumppani käytä tällaisia menetelmiä ohjatakseen suoraa liikennettä sivuille, jotka sisältävät AdSense-koodisi)
 • vastaanottaa liikennettä verkkomainonnasta, ellei sivusto noudata Googlen laskeutumissivuja koskevia laatusääntöjä. Käyttäjien on esimerkiksi pystyttävä helposti löytämään se, mitä mainoksesi lupaa.

Mainoksen toiminta

Julkaisijat saavat tehdä muutoksia AdSense-mainoskoodiin, mikäli kyseiset muutokset eivät keinotekoisesti lisää mainoksen tehokkuutta tai aiheuta vahinkoa mainostajille. Lue lisää artikkelista AdSense-mainoskoodin muuttaminen.

Mainoksen sijoittelu

Julkaisijoita kannustetaan kokeilemaan mainosten erilaisia sijoitteluja ja muotoja. AdSense-koodia ei kuitenkaan saa sijoittaa sopimattomiin paikkoihin, kuten ponnahdusikkunoihin, sähköposteihin tai ohjelmistoihin. Julkaisijoiden on myös noudatettava jokaisen käyttämänsä tuotteen käytäntöjä. Lisätietoja on mainosten sijoittelukäytäntöjä koskevassa artikkelissa.

Näytä kaikki mainosten sijoittelua koskevat käytännöt.

Google-mainoksia, ‑hakukenttiä tai ‑hakutuloksia ei saa

 • integroida minkäänlaiseen ohjelmistosovellukseen, kuten työkalupalkkeihin (ei koske AdMobia)
 • näyttää ponnahdusikkunoissa tai taakse jäävissä ponnahdusikkunoissa (koskee myös tapauksia, joissa Google-mainoksia, ‑hakukenttiä tai ‑hakutuloksia sisältävä sivu latautuu ponnahdusikkunaan tai taakse jäävään ponnahdusikkunaan)
 • sijoittaa sähköpostiviesteihin tai sivuille, joiden tärkeintä sisältöä ovat sähköpostiviestit
 • sijoittaa sivuille, joiden tärkein sisältö on dynaamista (kuten keskustelut, pikaviestit tai automaattisesti päivittyvät kommentit)
 • peittää sivun elementeillä
 • sijoittaa painikkeiden tai muiden kohteiden viereen tai niiden alapuolelle siten, että mainoksen sijoittelu häiritsee tavallista sovelluksen käyttöä tai mainokseen reagointia
 • sijoittaa muulle kuin sisältöpohjaiselle sivulle (ei koske AdSense haulle- ja AdSense mobiilihaulle ‑palveluja)
 • sijoittaa sivuille, jotka on julkaistu varta vasten mainosten näyttämistä varten
 • sijoittaa sivuille, joiden URL-osoitteessa tai sisällössä luvatta käytetyt tavaramerkit, logot tai muut brändiominaisuudet voivat hämätä käyttäjät luulemaan, että sivut liittyvät Googleen
 • sijoittaa muihin Googlen tuotteisiin tai palveluihin, niiden sisälle tai rinnalle tavalla, joka rikkoo kyseisen tuotteen tai palvelun käytäntöjä.
 • Sijoittaminen sivuille, joilla on kehystettyä sisältöä. Sisällön kehystys tarkoittaa sitä, että sivustolla tai sovelluksessa näkyy kehyksen tai ikkunan sisällä jokin toinen sivusto, jonka omistajalta ei ole pyydetty lupaa. 

Sivuston toiminta

Google-mainoksia sisältävillä sivustoilla tulisi olla helppo liikkua. Sivustot eivät saa muuttaa käyttäjien asetuksia, uudelleenohjata käyttäjiä ei‑toivotuille sivustoille, käynnistää latauksia tai sisältää haittaohjelmia tai ponnahdusikkunoita, jotka häiritsevät sivustolla liikkumista.

Tekniset vaatimukset

Google on laatinut teknisiä vaatimuksia Google-mainoksia näyttäville sivustoille laadukkaan käyttökokemuksen takaamiseksi. Sallimme ainoastaan sivustot, jotka ovat seuraavien teknisten vaatimusten mukaisia. Alla on yksityiskohtaista tietoa teknisistä vaatimuksista:

 • Tuettuja kieliä koskevat vaatimukset
  • Googlen julkaisijoille tarkoitetut tuotteet eivät tue kaikkia kieliä. Sivustot, joiden ensisijainen kieli on jokin näistä, voivat hakea mukaan näihin ohjelmiin.
 • Muotovaatimukset
  • WebView
   • AdSense sisällölle (AFC)- ja Ad Exchange (AdX) ‑palveluissa näytettäviä Display-mainoksia ei tueta kaikissa WebView-sovelluksissa. Sovelluskehittäjien, jotka haluavat ansaita rahaa julkaisemalla AFC- ja AdX-palveluissa näytettäviä Display-mainoksia WebView-sovelluksen avulla, on käytettävä toista näistä tuetuista katselukehyksistä:
   • Jos Google Mobile Ads SDK on käytössä ja julkaisija noudattaa kaikkia muita AdSense-ohjelmasääntöjä, sovelluksen sisäisiä Googlen AdMob- ja AdX-mainoksia voidaan näyttää sovelluksessa WebView'n vieressä.

Googlen mainosevästeet

AdSense-julkaisijoilla on oltava käytössään tietosuojakäytäntö, jossa kerrotaan, että ulkopuoliset tahot saattavat lisätä evästeitä käyttäjien selaimiin ja lukea niitä tai kerätä tietoja jäljitteiden avulla siksi, että verkkosivustolla näytetään mainoksia. Lue lisätietoja tietosuojakäytännön luomisesta.

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttäjän suostumus

Et saa siirtää Googlelle tietoja,

 • joita Google voi käyttää henkilön tunnistamiseen tai jotka Google voi katsoa henkilön yksilöiviksi tiedoiksi
 • joista tunnistaa pysyvästi tietyn laitteen (esimerkiksi matkapuhelimen yksilöllinen laitetunnus, jos tunnusta ei voi nollata).

Älä käytä Google AdSensea helpottamaan henkilökohtaisten tunnistetietojen yhdistämistä sellaisiin tietoihin, joita on aiemmin kerätty tietoina, joiden perusteella ei voi tunnistaa henkilöä. Tietojen yhdistäminen tällä tavalla edellyttää, että käyttäjälle on ilmoitettu asiasta selkeästi ja että hän on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.

Lisätietoja löytyy ohjeista, jotka liittyvät käyttäjien tunnistamista koskevan käytännön noudattamiseen.

Sinun on myös noudatettava EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntöä.

Tietosuoja

Sinun on ilmoitettava selkeästi, mikäli keräät, jaat tai käytät tietoja sivustolla, sovelluksessa tai muussa omaisuudessa jonkin Googlen mainontapalvelun käytön seurauksena. Voit noudattaa tätä Googlen tietojen käyttöä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta lisäämällä sivustolle näkyvän linkin ohjeeseen Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja.

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

Jos otat Googlen mainontapalvelun käyttöön sivustolla tai sivuston osassa, johon sovelletaan Children's Online Privacy Protection Actia (COPPA), (a) sinun on ilmoitettava Googlelle sivustosta tai sivuston osasta osoitteessa https://search.google.com/search-console/coppa olevilla työkaluilla tai sovelluksille tarkoitetulla menettelyllä, joka on kuvattu osoitteessa https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting, (b) etkä saa käyttää kiinnostuksiin perustuvaa mainontaa (esimerkiksi uudelleenmarkkinointia), joka on kohdistettu (i) aiempaan tai nykyiseen toimintaan, jonka tekijän tiedät olevan alle 13-vuotias, tai (ii) aiempaan tai nykyiseen toimintaan sivustoilla, jotka on suunnattu alle 13-vuotiaille käyttäjille.

Tuotekohtaiset käytännöt

Päivitetty viimeksi: 30.9.2019

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?