Belastinggegevens

Contractentiteit is Google Inc.

Als uw contractentiteit Google Inc. is, bent u wat betreft uw overeenkomst met Google niet verplicht om ons voor btw te factureren. Neem bij eventuele vragencontact op met uw belastingadviseur.

Als u echter van overheidswege verplicht bent om een btw-factuur te versturen, kunt u de factuur naar het onderstaande adres sturen. Houd er rekening mee dat we niet alle facturen verwerken.

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA
Verenigde Staten

Ons btw-nummer (VAT) is EU372000041.

Veelgestelde vragen

Houdt Google belasting in?
Welk belastingformulier moet ik invullen?
Stuurt Google mij een formulier 1099 of 1042?
Wat als ik geen fiscaal nummer heb?
Wat is een EIN en heb ik het nodig?
Waarom kan ik als particulier geen W8-BEN-formulier indienen?

Houdt Google belasting in?

We houden zelden federale belasting (Verenigde Staten) in op betalingen voor AdMob. In de volgende gevallen zijn we mogelijk echter genoodzaakt om 30% in te houden voor uitgevers:

 • als u bronbelasting moet afdragen zoals wordt beschreven op het formulier W-9
 • als u gedeelte 10 niet invult op formulier W-8BEN met een overeenkomstnummer en 0%, en u geen TIN (Verenigde Staten) invult in gedeelte 1 vak 6
 • als u in gedeelte 12 van formulier 8233 geen volledige vrijstelling vraagt
 • als de belastinginformatie op uw belastingformulier niet blijkt te kloppen of onvolledig is

Als er inkomsten op een betaling zijn ingehouden, komt dit omdat uit onze gegevens blijkt dat u op het moment van betaling verplicht was belasting te betalen. In dat geval wordt een regelitem voor ingehouden belasting weergegeven op de pagina 'Betalingen' in uw account.

Als u meent dat u niet verplicht bent belasting te betalen, werkt u de belastinginformatie in uw account bij. Zodra u uw gegevens heeft bijgewerkt om aan te geven dat u geen belasting hoeft te betalen, zullen we vanaf dat moment geen gedeelte van uw AdMob-inkomsten meer inhouden.

Houd er wel rekening mee dat we eerder ingehouden belasting niet kunnen terugstorten. De belasting wordt rechtstreeks doorbetaald aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) als betaling van uw U.S. Federal taxes (Federale belasting van de Verenigde Staten). Het bedrag kunt u terugvinden op formulier 1099 of 1042 dat u het eerste kwartaal van volgend jaar ontvangt. Als u niet verplicht bent Amerikaanse federale belasting te betalen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de IRS om een teruggaveverzoek in te dienen.

Welk belastingformulier moet ik invullen?

Helaas kunnen we niet aangeven welk formulier op uw situatie van toepassing is. We kunnen u geen belastingadvies geven.

Er is echter een belastingwizard beschikbaar in uw account die u te helpt bij het kiezen van het juiste formulier voor uw specifieke situatie. U kunt deze vinden op de pagina Belastinggegevens. Als de wizard geen uitkomst biedt, neemt u contact op met uw belastingadviseur of de belastingdienst. Als in uw land meer belastingverplichtingen bestaan, moet u wellicht contact opnemen met de belastingdienst in uw eigen land voor deze informatie.

Niet alle uitgevers zijn verplicht hun belastinggegevens op te geven aan Google. Informatie over de specifieke vereisten in uw situatie kunt u vinden in uw account op de pagina Belastinggegevens.

Stuurt Google mij een formulier 1099 of 1042?

Uitgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van hun belasting die voortvloeit uit deelname aan AdMob. Om dit gemakkelijker te maken, sturen we IRS-formulieren 1099 en 1042-S naar uitgevers die daarvoor in aanmerking komen, zoals vereist volgens de Amerikaanse belastingwetgeving. De formulieren worden vóór het einde van januari 2013 verzonden.

We sturen u en de IRS een formulier 1099 in de volgende gevallen:

 • U heeft een W-9-formulier ingediend, bent geen onderneming en heeft ten minste $ 600 aan betalingen ontvangen in 2012 OF
 • U heeft aangegeven dat u onderhevig bent aan bronbelasting en dat er belasting is ingehouden

We sturen u en de IRS een formulier 1042-S in de volgende gevallen:

 • U heeft een W-8s-formulier OF 8233-formulier ingediend

We sturen u geen formulieren en rapporteren uw inkomsten niet aan de IRS in de volgende gevallen:

 • U heeft een verklaring getekend dat u geen activiteiten in de VS onderneemt OF
 • U heeft geen inkomsten ontvangen uit het AdMob-programma OF
 • U heeft een W-9-formulier ingediend als onderneming en er is geen belasting ingehouden OF
 • U heeft een W-9-formulier ingediend, heeft minder dan $ 600 verdiend en er is geen belasting ingehouden

Uitgevers voor wie de inkomsten zijn gerapporteerd, moeten er rekening mee houden dat betalingen in 2012 worden gerapporteerd in 2012. Dit betekent dat niet-betaalde inkomsten uit 2012 die zijn doorgeschoven naar 2013, niet worden opgenomen. Inkomsten uit december 2012 die in januari 2013 worden uitbetaald, worden bijvoorbeeld niet opgenomen als inkomsten voor 2012.

Als u geen 1099-formulier heeft ontvangen of het bent kwijtgeraakt, kunt u een nieuw 1099-formulier aanvragen.

Wat als ik geen fiscaal nummer heb?

Als u een Amerikaans bedrijf of particulier bent of een bedrijf buiten de VS met activiteiten in de VS en u heeft geen fiscaal nummer zoals een belastingnummer (TIN) of een burgerservicenummer, moet u er een aanvragen. We raden u aan uw TIN zo snel mogelijk aan te vragen. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een TIN enkele weken in beslag kan nemen. Voor meer informatie over het verkrijgen van een TIN, gaat u naar de informatiepagina van de IRS.

U heeft mogelijk geen Amerikaans belastingnummer nodig als u niet actief bent in de Verenigde Staten en dit via het formulier 'Certification of No U.S. Activities' (Verklaring van geen activiteiten in de VS) kunt bevestigen. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Belastinggegevens.

Wat is een EIN en heb ik het nodig?

Uitgevers met een zakelijk account moeten bij de belastingdienst een EIN (Employer Identification Number) opgeven. Ga naar de website van de IRS om na te gaan of u een EIN nodig heeft.

U kunt op drie manieren een EIN verkrijgen:

 • Online : u kunt hier online een EIN aanvragen. U krijgt onmiddellijk uw EIN nadat uw aanvraaggegevens zijn gevalideerd.
 • Per telefoon op 1-800-829-4933 van 7:30 tot 17:30 lokale tijd.
 • Door formulier SS-4, 'Aanvraag voor identificatienummer werknemer' (EIN) te mailen of te faxen naar de IRS.

Waarom kan ik als particulier geen W8-BEN-formulier indienen?

Voor zover wij weten, kunnen we wegens de aard van de services die worden geleverd door het AdMob-programma, geen W-8BEN-formulieren van particulieren accepteren.

Als u een buitenlands persoon bent die inkomsten genereert via ons AdMob-programma, worden deze inkomsten gekenmerkt als betalingen voor persoonlijke services. Zoals vermeld in de instructies voor het W-8BEN-formulier, moet u daarom het 8233-formulier in plaats van het W-8BEN-formulier invullen als u meent in aanmerking te komen voor vrijstelling van U.S. Income tax (Amerikaanse inkomstenbelasting) voor AdMob-betalingen door Google.

Voordat u echter opnieuw een W-8-formulier of 8233-formulier indient, raden we u aan de beschrijving van 'activiteiten in de VS' hieronder door te nemen om te controleren of u activiteiten in de VS heeft en het juiste IRS-formulier indient. Als u geen activiteiten in de VS heeft, hoeft u geen belastingformulieren in te dienen.

Onder activiteiten in de VS behoren het hebben van werknemers of eigendommen in de VS die op enigerlei wijze betrokken zijn bij inkomsten die door de uitgever worden gegenereerd via het AdMob-programma. Dit is inclusief het bezit van webservers of hostingservices in de VS of het in dienst hebben van personeel dat bij een van de onderstaande activiteiten betrokken is:

 • Het instellen of opzetten van een webserver, hostingservice of website.
 • Het ontwikkelen van inhoud voor uw website.
 • Marketing met als doel een gebruikersbasis voor uw site aan te trekken.
 • Telefonische ondersteuning voor uw bedrijf.
 • Het inkopen van producten voor uw site.
 • Het onderhouden van uw site.

Over het algemeen vallen het samenwerken met een niet-gerelateerde, externe Amerikaanse webhostingservice die uw webpagina's host, het huren van webservers in de VS van een niet-gerelateerde derde partij of het laten verzenden van uw betaling naar een Amerikaanse postbus of doorstuuradres op zich niet onder activiteiten in de VS.

Als u geen activiteiten in de VS heeft, klikt u op de link Buitenlandse uitgever zonder activiteiten in de VS en accepteert u de verklaring op die pagina. In dit geval zijn belastingformulieren niet nodig.

Als u wel activiteiten in de VS heeft, volgt u de instructies op de pagina Belastinggegevens om uw huidige formulier bij te werken of een nieuw formulier in te dienen-

Houd er rekening mee dat de interface voor het verzamelen van de belastinggegevens en andere belastinggegevens die door Google worden verstrekt, niet is bedoeld als juridisch advies of als belasting- of beleggingsadvies en niet als zodanig mag worden opgevat. Raadpleeg altijd uw belastingadviseur als u zich afvraagt in hoeverre bepaalde belastingwetten van toepassing zijn op u en/of uw bedrijf. Het belastingoverzicht dat we u hebben verstrekt, is niet uitputtend. Bovendien zijn de wetgeving en regelgeving met betrekking tot belasting onderhevig aan wijzigingen. Daarom biedt Google geen garanties en is Google niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie over belastingen of de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Zorg ervoor dat u de juiste contractentiteit kiest voor uw account.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen