מתחילים

מכסת תדירות

תכונה של AdMob שבעזרתה אפשר להגביל את מספר הפעמים שמודעות מופיעות בפני אותו אדם. השתמש במכסת התדירות כדי לקבוע את מספר הפעמים המרבי שתרצה להציג את המודעות שלך בפני כל אדם.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה