דף הבית והשלבים הראשונים

מכסת תדירות

תכונה של AdMob שבעזרתה אפשר להגביל את מספר הפעמים שמודעות מופיעות בפני אותו אדם. השתמש במכסת התדירות כדי לקבוע את מספר הפעמים המרבי שתרצה להציג את המודעות שלך בפני כל אדם.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?