Начална страница и първи стъпки

Прогнозни приходи

Салдото на профила Ви за избрания период от време. Тази сума е прогноза, която може да се промени, когато приходите Ви се проверяват за точност в края на всеки месец.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?