Centrum voor advertentiebeoordeling en blokkeeropties

Advertenties beoordelen en blokkeren in het Centrum voor advertentiebeoordeling

In het Centrum voor advertentiebeoordeling kunt u afzonderlijke advertenties bekijken die op uw pagina's zijn weergegeven en hierop actie ondernemen.

Advertenties beoordelen

Selecteer het tabblad Niet beoordeeld om de advertenties te bekijken die de afgelopen 30 dagen op uw site zijn weergegeven. Advertenties worden gerangschikt op basis van het aantal ontvangen vertoningen, zodat u altijd eerst de belangrijkste advertenties beoordeelt. Advertenties moeten minstens een klein aantal vertoningen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor beoordeling.

Bekijk de advertenties. U kunt op een advertentie klikken om meer informatie weer te geven. In de gedetailleerde weergave ziet u een advertentievoorbeeld op ware grootte en informatie over de advertentie, zoals de grootte, het type, de bestemmings-URL, het Google Ads-account en het advertentienetwerk.

Per advertentie bieden we de volgende prestatiegerelateerde informatie, op basis waarvan u kunt bepalen welke advertenties u wilt blokkeren:

 • Vertoningen: Toont een diagram met het aantal vertoningen per dag dat een advertentie in de afgelopen 30 dagen heeft gegenereerd. In het diagram ziet u of de advertentie recent is weergegeven of dat de weergave van een advertentie helemaal is gestopt. Een advertentie die niet recent is weergegeven, kan nog steeds kan worden getoond (tenzij deze is geblokkeerd). De kans hierop wordt na verloop van tijd wel steeds kleiner.
Als u op zoek bent naar specifieke advertenties, kunt u een zoekopdracht invoeren in de zoekbalk of de filteropties gebruiken om advertenties te vinden in het Centrum voor advertentiebeoordeling. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar advertenties op basis van tekst, bestemmings-URL of het domein waarop ze zijn weergegeven.

Advertenties markeren als beoordeeld

Als u een advertentie wilt blijven weergeven op uw pagina's, kunt u deze markeren als beoordeeld. De advertentie wordt verplaatst naar het tabblad Beoordeeld, zodat u deze niet opnieuw hoeft te beoordelen.

Afzonderlijke advertenties markeren als beoordeeld

 • Plaats de muisaanwijzer op de advertentie, klik op 'Deze advertentie selecteren Selecteren' en klik vervolgens op Markeren als beoordeeld.

Een ​​pagina met advertenties markeren als beoordeeld:

 • Klik op Alles markeren als beoordeeld.

Advertenties blokkeren

Als u een advertentie niet meer op uw pagina's wilt weergeven, kunt u deze blokkeren. Advertenties die u blokkeert, worden verplaatst naar het tabblad Geblokkeerd.

Een advertentie blokkeren:

 • Plaats de muisaanwijzer op de advertentie en klik op 'Deze advertentie blokkeren Blokkeren'.

Alle advertenties van een Google Ads-account blokkeren:

 • Klik op een advertentie en klik in de gedetailleerde weergave op Account blokkeren.

  Alle advertenties van dit Google Ads-account worden nu altijd geblokkeerd. Dit geldt voor alle targetingtypen (contexttargeting, plaatsingstargeting en targeting op interesses).

  Let op: Als u alle advertenties van een Google Ads-account blokkeert, kan dit een negatieve invloed hebben op uw inkomsten.

Een ​​lijst van geblokkeerde Google Ads-accounts weergeven:

 • Klik op Meer Meer en klik vervolgens op Geblokkeerde Google Ads-accounts bekijken.

  Geblokkeerde Google Ads-accounts worden vermeld op volgorde van accountnaam, dat wil zeggen de netwerknaam of bedrijfsnaam van het Google Ads-account. Als u de accountnaam 'Anonieme adverteerder' ziet, heeft de Google Ads-adverteerder geen netwerk- of bedrijfsnaam opgegeven.

Wijzigingen die u in advertenties aanbrengt, worden binnen enkele uren van kracht op uw pagina's.

Bent u van gedachten veranderd?

Wanneer u wijzigingen heeft aangebracht in een advertentie of Google Ads-account, kunt u meteen daarna op Ongedaan maken klikken. U kunt ook later van gedachten veranderen:

 • Advertenties: Ga naar het tabblad Geblokkeerd en klik op 'Blokkering van deze advertentie opheffen Blokkeren' om de blokkering van een advertentie op te heffen.
 • Google Ads-accounts: Klik op Meer Meer, klik op Geblokkeerde Google Ads-accounts bekijken en klik op Blokkeren opheffen naast het Google Ads-account.

Wijzigingen in de instellingen voor advertenties of Google Ads-accounts waarop u eerder actie heeft ondernomen, worden na maximaal een dag van kracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?