Център за преглед на реклами и контроли за блокиране

Преглеждане и блокиране на реклами в Центъра за преглед на реклами

Центърът за преглед на реклами Ви дава възможност да виждате отделни реклами, които са се показвали на страниците Ви, и да предприемате действия спрямо тях.

Преглед на рекламите

Изберете раздела Непрегледани, за да видите рекламите, които са се показвали на сайта Ви през последните 30 дни. За да преглеждате винаги първо най-важните реклами, те са класирани по броя получени от тях импресии. Имайте предвид, че за да отговарят на условията за преглед, рекламите трябва да са получили поне малко импресии.

Прегледайте списъка с рекламите. Можете да кликнете върху реклама, за да видите още подробности. В подробния изглед ще видите визуализация в пълен размер на рекламата и информация за нейните размер, тип, целеви URL адрес, профил в Google Ads, рекламна мрежа и др.

Като допълнителна помощ при решението Ви кои реклами да допуснете или блокирате, Ви предоставяме следната информация, свързана с ефективността на всяка реклама:

 • Импресии: показва графика с броя импресии на ден, които е получавала рекламата Ви през последните 30 дни. Можете да използвате графиката, за да видите дали дадена реклама е била показвана наскоро, или показването й е спряло напълно. Имайте предвид, че е възможно реклама, която не е показвана наскоро, да бъде изведена отново (освен ако не е блокирана), но колкото по-дълго е прекъсването, толкова по-малко вероятно е това да се случи.
Ако търсите конкретни реклами, можете да използвате лентата за търсене или опциите за филтриране, за да намирате реклами в Центъра за преглед на реклами. Можете например да търсите реклами по техния текст, целеви URL адрес или домейна, на който са били показани.

Означаване на рекламите като прегледани

Ако желаете дадена реклама да продължи да се показва на страниците Ви, можете да я означите като прегледана. Тя ще се премести в раздела Прегледани, така че да не се налага отново да я преглеждате.

За да означите отделни реклами като прегледани:

 • Задръжте курсора на мишката над рекламата и кликнете върху „Избиране на тази реклама“ Избиране, след което кликнете върху Означаване като прегледани.

За да означите страница с реклами като прегледана:

 • Кликнете върху Означаване на всички като прегледани.

Блокиране на реклами

Ако не желаете дадена реклама да се показва повече на страниците Ви, можете да я блокирате. Блокираните реклами ще се преместят в раздела Блокирани.

За да блокирате реклама:

 • Задръжте курсора на мишката над рекламата и кликнете върху „Блокиране на тази реклама“ Блокиране.

За да блокирате всички реклами от профил в Google Ads:

 • Кликнете върху реклама, след това върху подробния изглед и после върху Блокиране на профила.

  Така всички реклами от този профил в Google Ads винаги ще бъдат блокирани. Това се отнася за всички типове насочване (контекстно, въз основа на интереси и по разположение).

  Обърнете внимание, че блокирането на реклами от профил в Google Ads може да има отрицателно въздействие върху приходите Ви.

За да видите списък на профилите в Google Ads, които сте блокирали:

 • Кликнете върху „Още“ Още, след което върху Преглед на блокираните профили в Google Ads.

  Блокираните профили в Google Ads са посочени по име на профил, т.е. мрежата на профила в Google Ads или фирменото му име. Ако видите име на профил „Анонимен рекламодател“, това означава, че рекламодателят в Google Ads не е определил мрежа или име на фирма.

Актуализациите, които извършвате за рекламите, следва да влязат в сила на страниците Ви в рамките на няколко часа.

Ако промените решението си

След като предприемете действие по отношение на дадена реклама или профил в Google Ads, можете незабавно да кликнете върху Отмяна. Можете да промените решението си и по-късно:

 • Реклами: за да отблокирате реклама, отворете раздела Блокирани и кликнете върху „Отблокиране на тази реклама“ Блокиране .
 • Профили в Google Ads: за да отблокирате профил в Google Ads, кликнете върху „Още“ Още, след това върху Преглед на блокираните профили в Google Ads и после върху Отблокиране до профила в Google Ads.

Може да е нужен до един ден, преди актуализациите на рекламите или профилите в Google Ads, спрямо които сте предприели действия, да се отразят на страниците Ви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?