Báo cáo

Thêm thứ nguyên vào bảng báo cáo của bạn

Thứ nguyên, cùng với chỉ sốbộ lọc, xác định dữ liệu nào được hiển thị trong báo cáo của bạn. Thứ nguyên giúp bạn phân tích dữ liệu báo cáo theo các thuộc tính nhất định, chẳng hạn như định dạng quảng cáo hoặc nền tảng mà quảng cáo đã được xem trên đó. Hãy thêm nhiều thứ nguyên vào báo cáo để tinh chỉnh thêm dữ liệu của bạn.

Thứ nguyên có chức năng gì?

Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn. Ví dụ: nếu muốn xem thu nhập của mình được chia nhỏ theo quốc gia, bạn có thể thêm thứ nguyên quốc gia. Việc thêm các thứ nguyên mới sẽ tiếp tục sắp xếp lại và tinh chỉnh dữ liệu.

Thứ nguyên nằm ở vị trí nào trong báo cáo?

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn danh sách thứ nguyên có sẵn trong báo cáo bằng cách nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa ở đầu bảng báo cáo. Các thứ nguyên này được hiển thị ở thanh bên phải của bảng.

Các thứ nguyên đã sử dụng trong báo cáo được gắn nhãn bằng tiêu đề cột và xuất hiện ở phía bên trái của bảng báo cáo.

Báo cáo mặc định nằm ở đầu trang Báo cáo của bạn chứa các tập hợp chỉ số và thứ nguyên khác nhau. Khi bắt đầu một báo cáo mới, bạn nên xem xét những khác biệt này trước khi quyết định nên bắt đầu từ báo cáo nào.

 

Thay đổi thứ nguyên hiển thị

Không phải tất cả các thứ nguyên khả dụng đều được hiển thị trong báo cáo theo mặc định. Bạn có thể chỉnh sửa bảng Báo cáo để chọn các thứ nguyên khác sẽ hiển thị.

Hoàn thành các bước sau để thay đổi thứ nguyên nào được hiển thị trong báo cáo của bạn.

  1. Trong khi xem báo cáo của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa ở đầu Bảng báo cáo để mở danh sách các thứ nguyên và chỉ số có sẵn.
  2. Nhấp vào thứ nguyên bạn muốn thêm hoặc xóa khỏi báo cáo của mình. Thứ nguyên được chọn sẽ tự động được hiển thị trong báo cáo.
  3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa để đóng danh sách các thứ nguyên và chỉ số có sẵn.
     
    Thứ tự của tham số trong báo cáo tùy thuộc vào thứ tự bạn thêm chúng. Bạn có thể linh hoạt thêm hoặc xóa thứ nguyên theo bất kỳ thứ tự nào mình muốn.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố