Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Giới thiệu về eCPM sàn của AdMob

Cần có eCPM tối thiểu để phân phát quảng cáo nhằm tối đa hoá tổng doanh thu của bạn #eCPMfloors #TryGoogleoptimized

eCPM sàn (còn gọi là eCPM tối thiểu) sẽ ra hiệu để Mạng AdMob không phân phát quảng cáo cho đơn vị quảng cáo có chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn lượt hiển thị (eCPM) thấp hơn mức tối thiểu mà bạn đã đặt. Bạn có thể đặt eCPM sàn cho AdMob trong phần cài đặt của từng đơn vị quảng cáo.

Cách hoạt động của eCPM sàn

eCPM sàn áp dụng cho những quảng cáo được phân phát từ Mạng AdMob và các nguồn quảng cáo đặt giá thầu của bạn. Lưu ý: eCPM sàn không áp dụng cho những quảng cáo được phân phát từ các nguồn quảng cáo dạng thác nước của bên thứ ba.

Khi bạn đặt một giá trị eCPM sàn cho một đơn vị quảng cáo, AdMob sẽ chỉ cố gắng phân phát quảng cáo nếu eCPM mỗi lượt hiển thị cao hơn giá trị sàn mà bạn đã đặt. Nếu eCPM mỗi lượt hiển thị không đáp ứng giá trị eCPM sàn, thì yêu cầu sẽ không được Mạng AdMob hoặc các nguồn quảng cáo đặt giá thầu của bạn thực hiện, và tính năng dàn xếp sẽ tiếp tục hoạt động thông qua các nguồn quảng cáo dạng thác nước trong nhóm dàn xếp nhắm mục tiêu đến đơn vị quảng cáo.

Ví dụ: nếu bạn đặt eCPM sàn là 1 đô la, AdMob sẽ chỉ cố gắng phân phát quảng cáo với eCPM cao hơn hoặc bằng 1 đô la. 

Phiên đấu giá AdMob đặt eCPM của một quảng cáo được tiến hành dựa trên mỗi lượt hiển thị và nhà quảng cáo có thể đặt giá thầu trên các lượt nhấp (CPC) hoặc lượt hiển thị (CPM). Vì eCPM bao gồm sự kết hợp giữa quảng cáo CPC và CPM, nên AdMob sẽ cố gắng hết sức để áp dụng eCPM sàn cho Mạng AdMob và các nguồn quảng cáo đặt giá thầu của bên thứ ba. 
 • Đối với quảng cáo CPM, AdMob sẽ loại trừ những giá thầu CPM thấp hơn eCPM sàn. 
   
 • Đối với quảng cáo CPC, AdMob dự đoán CPM dự kiến (eCPM) cho mỗi lượt hiển thị dựa trên khả năng quảng cáo thắng thầu sẽ được nhấp, rồi loại trừ những quảng cáo CPC có eCPM dự kiến thấp hơn eCPM sàn.

Đặt eCPM sàn

Theo mặc định, tất cả đơn vị quảng cáo đều được đặt các mức sàn do Google tối ưu hóa cho tất cả mức giá. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn muốn tạo đơn vị quảng cáo này. Nếu không tìm thấy ứng dụng đó trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào tuỳ chọn Thêm ứng dụng để thêm ứng dụng mới hoặc nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm danh sách tất cả các ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào tên của đơn vị quảng cáo. 
 6. Nhấp vào Cài đặt nâng cao
 7. Nhấp vào Chỉnh sửa để đặt eCPM sàn
 8. Chọn cách bạn muốn đặt eCPM sàn:
  1. Được Google tối ưu hóa: Google tự động đặt giá trị sàn dựa trên vị trí địa lý của người dùng, lưu lượng truy cập của đơn vị quảng cáo và dữ liệu trong quá khứ của bạn. Việc sử dụng eCPM sàn được Google tối ưu hóa có thể giúp bạn tăng tối đa tổng doanh thu. Bạn có thể chọn cách Google tối ưu hóa eCPM sàn của bạn bằng cách chọn một trong các phương pháp sau:
   • Giá trị sàn cao (thử nghiệm): Google sẽ tối đa hoá số lượng quảng cáo trả phí cao hơn.
   • Giá trị sàn trung bình (thử nghiệm): Google sẽ cân bằng giữa số lượng quảng cáo trả phí cao hơn và tỷ lệ hiển thị. 
   • Tất cả mức giá: Google sẽ tối đa hoá tỷ lệ hiển thị ở tất cả các mức giá tối đa.  
    Giao diện AdMob thể hiện eCPM theo đơn vị quảng cáo.
  2. Giá trị sàn thủ công: Bạn tự đặt giá trị eCPM tối thiểu cho mỗi đơn vị quảng cáo. Mạng AdMob sẽ không phân phát quảng cáo có eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt cho đơn vị quảng cáo.
  3. Đã vô hiệu hóa: Không có giá trị eCPM sàn nào cho đơn vị quảng cáo này.
   Việc đặt giá trị eCPM sàn có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền tổng thể. Giá trị eCPM sàn cao hơn có thể làm giảm tỷ lệ hiển thị của đơn vị quảng cáo. Bạn nên theo dõi vị trí eCPM sàn so với các mạng quảng cáo khác để đảm bảo rằng bạn đang đạt được tổng doanh thu tối đa.
    

   Ngoài ra, xin lưu ý rằng việc đặt eCPM sàn có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ khớp tổng thể của Mạng AdMob và các nguồn quảng cáo đặt giá thầu của bạn.

Các chế độ cài đặt theo quốc gia cụ thể

eCPM sàn theo quốc gia ghi đè tùy chọn cài đặt eCPM sàn cho người dùng ở mỗi quốc gia đã chọn. Điều này áp dụng cho bất kỳ sự kết hợp tùy chọn nào được liệt kê ở trên.

Xem chế độ thiết lập mẫu

Điều gì sẽ xảy ra nếu các tùy chọn sau được chọn trong AdMob?

 • eCPM sàn được bật và trường eCPM mặc định được đặt thành 2 đô la.
 • Trường eCPM theo quốc gia cụ thể cho Canada được đặt thành 3 đô la.

Trả lời

 • Đối với người dùng ở ngoài Canada, phiên đấu giá sẽ được tiến hành với eCPM tối thiểu là $2.
 • Đối với người dùng ở Canada, phiên đấu giá sẽ được tiến hành với eCPM tối thiểu là 3 đô la.

Giá trị sàn không chính xác trong các đơn vị quảng cáo mới

Nếu bạn đã thiết lập một đơn vị quảng cáo mới trong AdMob với eCPM sàn, có thể mất một hay nhiều tuần để AdMob áp dụng eCPM sàn một cách chính xác. Bạn không thể giới hạn số lượng quảng cáo CPC cho đến khi AdMob quan sát đủ lưu lượng truy cập trong đơn vị quảng cáo của bạn để tính eCPM. Nếu thấy eCPM trong báo cáo hiệu suất thấp hơn eCPM sàn mà bạn đã đặt, thì có nghĩa là AdMob vẫn đang tìm hiểu và điều chỉnh dựa trên hành vi hiện có.

Bạn cũng có thể gặp vấn đề về giá trị sàn không chính xác nếu gần đây, bạn đã làm những việc sau:

 • Cập nhật giá trị hoặc đặt eCPM sàn cho đơn vị quảng cáo
 • Thực hiện các thay đổi ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập của đơn vị quảng cáo (ví dụ: làm thay đổi số lượt hiển thị, số yêu cầu và các chỉ số khác)
 • Di chuyển vị trí của đơn vị quảng cáo trong ứng dụng của bạn – việc này khiến hiệu suất hiện tại của đơn vị quảng cáo tách rời khỏi dữ liệu trong quá khứ

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính