מידע על סף תחתון למחיר בפועל לאלף הופעות ברשת AdMob

רשת AdMob וספים תחתונים לעלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM floor) ממוקמים עכשיו בהגדרות של יחידות מודעות בודדות.

בכל אחת מיחידות המודעות ניתן להגדיר סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM floor) (שנקרא גם ערך מינימום לעלות בפועל לאלף חשיפות). הגדרה של סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות מורה לרשת AdMob לא להציג ביחידת המודעות הרלוונטית מודעות שלא מגיעות לערך המינימלי שהגדרתם לעלות בפועל לאלף חשיפות. ניתן להגדיר סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות באופן ידני או לבחור ש-Google תבצע אופטימיזציה לסף. 

הגדרה ידנית של ערכי סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות ברשת AdMob

בכל יחידת מודעות מגדירים באופן ידני את ערך המינימום לעלות בפועל לאלף חשיפות. רשת AdMob לא תציג מודעות עם עלות בפועל לאלף חשיפות שנמוכה מערך המינימום לעלות בפועל לאלף חשיפות שהגדרתם ביחידת המודעות. מידע נוסף

סביר להניח שהגדרה של סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות תשפיע על הרווח הכולל. בחירת ערך גבוה בהגדרת הסף התחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות ככל הנראה תגרום לירידה בשיעור המילוי של יחידת מודעות. מומלץ לעקוב אחר מיקום הסף התחתון של עלות בפועל לאלף חשיפות ברשתות מודעות אחרות, כדי להגיע להכנסה כוללת מקסימלית.

ערכי סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות הנתונים לאופטימיזציה של Google ברשת AdMob

כשמגדירים ביחידת המודעות סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות הנתון לאופטימיזציה של Google‏, Google מגדירה באופן דינמי את ערכי הסף התחתון בהתאם למיקומים הגיאוגרפיים של המשתמשים, לתנועה ביחידת המודעות ולנתונים ההיסטוריים. מבין האפשרויות הבאות, ניתן לבחור את השיטה שבה רוצים ש-Google תבצע אופטימיזציה לסף התחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות:

 • סף גבוה: Google ממקסמת את המודעות הרווחיות יותר.
 • סף בינוני: Google מאזנת בין המודעות הרווחיות לבין שיעור המילוי. 
 • כל המחירים: Google ממקסמת את שיעור המילוי בכל המחירים שנקבעו. 

אופטימיזציה של Google לסף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות עוזרת למקסם את סך כל ההכנסות בכך שהיא קובעת את מיקום הסף ברשת AdMob בהתאם לרשתות המודעות האחרות. 

איך זה עובד?

כשמגדירים ביחידת מודעות ערך סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות, רשת AdMob מציגה מודעה רק אם העלות בפועל לאלף חשיפות של כל חשיפה של המודעה עוברת את ערך הסף שהגדרתם. אם העלות בפועל לאלף חשיפות של כל חשיפה של אותה מודעה לא מגיעה לערך הסף, רשת AdMob לא תמלא את הבקשה, תהליך בחירת הרשת יימשך והמערכת תעבור למקורות מודעות אחרים בקבוצה לבחירת רשת (Mediation) שממקדת לאותה יחידת מודעות.

המכירה הפומבית של AdMob, שלפיה מוגדרת העלות בפועל לאלף חשיפות עבור המודעה, מבוססת על עלות לחשיפה. מפרסמים יכולים להגיש הצעות מחיר לקליקים (עלות לקליק) או לחשיפות (עלות לאלף חשיפות). ערך העלות בפועל לאלף חשיפות כולל שילוב של מודעות שמשלמים עליהן לפי מחיר לקליק ומודעות שמשלמים עליהן לפי עלות לאלף חשיפות, כך שמערכת AdMob תיישם את הסף התחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות ברשת AdMob על בסיס התוצאה הטובה ביותר. 
 
 • כשמדובר במודעות שמשלמים עליהן לפי עלות לאלף חשיפות, הצעות מחיר לאלף חשיפות שלא יגיעו לסף התחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות לא יכללו במכירה הפומבית של AdMob. 
   
 • כשמדובר במודעות שמשלמים עליהן לפי מחיר לקליק, מערכת AdMob יוצרת חיזוי של עלות צפויה לאלף חשיפות (עלות בפועל לאלף חשיפות) של כל חשיפה, על סמך הסבירות שהמודעה הזוכה תצבור קליקים. בשלב הבא, המערכת מוציאה מקבוצת המודעות את המודעות שהעלות הצפויה שלהן לאלף חשיפות נמוכה מהסף התחתון שהוגדר לעלות בפועל לאלף חשיפות.
קבוצות לבחירת רשת (Mediation) וערכי הסף התחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות ב-AdMob

כשמשתמשים בתהליך בחירת הרשת ב-AdMob, יש שני דברים שמומלץ לעשות: להגדיר ביחידות המודעות ערך סף לעלות בפועל לאלף חשיפות ברשת AdMob ולהפעיל בקבוצות לבחירת רשת (Mediation) את האפשרות ביצוע אופטימיזציה עבור רשת AdMob. אופטימיזציה מאפשרת לרשת AdMob לפעול באופן שיעזור לכם להגיע להכנסה הגבוהה ביותר.

 
סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות ביצוע אופטימיזציה
(מומלץ)
ההתנהלות של תהליך בחירת הרשת
מושבת אפשרות האופטימיזציה מושבתת.
יש להגדיר ידנית ב-AdMob עלות בפועל לאלף חשיפות עבור הקבוצה לבחירת רשת (Mediation).
המערכת משתמשת בערך העלות בפועל לאלף חשיפות שהוגדר ידנית לרשת AdMob בתהליך בחירת הרשת, כדי למקם את רשת AdMob ביחס לרשתות מודעות אחרות בקבוצה לבחירת רשת (Mediation).
מושבת אפשרות האופטימיזציה של רשת AdMob מופעלת בקבוצה לבחירת רשת (Mediation). המיקום של רשת AdMob בקבוצה לבחירת רשת (Mediation) נקבע באופן דינמי, על סמך נתוני העלות בפועל לאלף חשיפות שנאספים ב-AdMob בזמן אמת. 
מופעל.
מוגדר ביחידת המודעות ערך סף לעלות בפועל לאלף חשיפות.
אפשרות האופטימיזציה מושבתת.
יש להגדיר ב-AdMob ידנית עלות בפועל לאלף חשיפות עבור הקבוצה לבחירת רשת (Mediation).

קיימים במערכת שני ערכים שונים של עלות לאלף חשיפות, שלכל אחד מהם יש מטרה אחרת.

הערך שמוגדר ביחידת המודעות כסף העלות בפועל לאלף חשיפות משמש כערך מינימום לעלות בפועל לאלף חשיפות ברשת AdMob.

העלות בפועל לאלף חשיפות שהוגדרה עבור רשת AdMob בקבוצה לבחירת רשת (Mediation) משמשת כדי למקם את AdMob ביחס לרשתות האחרות.

מומלץ לא להגדיר ערך סף לעלות בפועל לאלף חשיפות נמוך יותר מערך העלות בפועל לאלף חשיפות שהוגדר עבור רשת AdMob בקבוצה לבחירת רשת (Mediation).

מופעל.
מוגדר ביחידת המודעות ערך סף לעלות בפועל לאלף חשיפות.
אפשרות האופטימיזציה של רשת AdMob מופעלת בקבוצה לבחירת רשת (Mediation). הערך שמוגדר ביחידת המודעות כסף העלות בפועל לאלף חשיפות משמש כערך מינימום לעלות בפועל לאלף חשיפות ברשת AdMob. המיקום של הרשת בקבוצה לבחירת רשת (Mediation) נקבע באופן דינמי, על סמך נתוני עלות בפועל לאלף חשיפות שמתקבלים ב-AdMob בזמן אמת. 

 

הגדרות ספציפיות למדינה

אם מוגדרים ערכי סף ספציפיים למדינה לעלות בפועל לאלף חשיפות, הערכים האלה מבטלים הגדרות אחרות של ערך הסף כשהמודעות מוצגות למשתמשים במדינות שנבחרו. הכלל הזה חל על כל שילוב אפשרי של האפשרויות שמפורטות למעלה.

הגדרה לדוגמה:

מה היה קורה אם הייתם בוחרים את האפשרויות הבאות ב-AdMob?

 • ערך הסף לעלות בפועל לאלף חשיפות מופעל ברשת AdMob, וברירת המחדל עבור העלות בפועל לאלף חשיפות מוגדרת ל-8 ש"ח.
 • העלות בפועל לאלף חשיפות שהוגדרה לקנדה היא 12 ש"ח.

 


 

תשובה

 • כשמדובר במשתמשים שלא נמצאים בקנדה, ערך המינימום לעלות בפועל לאלף חשיפות במכירה הפומבית הוא 8 ש"ח.
 • כשמדובר במשתמשים שנמצאים בקנדה, ערך המינימום לעלות בפועל לאלף חשיפות במכירה הפומבית הוא 12 ש"ח.

ערכים לא מדויקים של סף תחתון ביחידות מודעות חדשות

אם הגדרת יחידת מודעה חדשה ב-AdMob עם סף תחתון למחיר בפועל לאלף הופעות, ייתכן שתצטרך לחכות שבוע או יותר עד שהסף התחתון למחיר בפועל לאלף הופעות יופעל ב-AdMob באופן מדויק. לא ניתן לקבוע מכסת הופעות למודעות שהוגדר להן מחיר לקליק עד שמצטברים ב-AdMob מספיק נתוני תנועה על יחידת המודעות, והמערכת יכולה לחשב את המחיר בפועל לאלף הופעות. אם בדוחות הביצועים מוצגים מחירים בפועל לאלף הופעות הנמוכים מהסף התחתון שהגדרת למחיר בפועל לאלף הופעות, פירוש הדבר שעדיין מתבצע ב-AdMob תהליך של למידה והתאמה על סמך התנהגות המשתמשים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה