Zapośredniczenie

Zarządzanie sieciami reklamowymi i optymalizacją

W tabeli sieci reklamowych możesz zarządzać danymi wszystkich sieci reklamowych, których używasz do zapośredniczenia. Aby przejść do tabeli, kliknij Zapośredniczenie > karta Sieci reklamowe. Kliknij nazwę sieci reklamowej, aby wyświetlić jej dane i wprowadzić zmiany.

W tabeli sieci reklamowych znajdziesz również informacje o liczbie powiązanych z każdą siecią reklamową grup zapośredniczenia, sieciach reklamowych, które umożliwiają optymalizację oraz pobranie eCPM do celów raportowania, a także statusie komunikacji między AdMob i sieciami reklamowymi.

Kiedy utworzysz grupę zapośredniczenia i jako źródło reklam dodasz do niej sieć reklamową, ta sieć również znajdzie się w tabeli. Sieć reklamową możesz też dodać bezpośrednio do tabeli, klikając Dodaj dane logowania do sieci reklamowej. Po dodaniu danych logowania do sieci reklamowej do tabeli nie będziesz musieć dodawać ich później, jeśli będziesz chcieć użyć tę sieć reklamową jako źródło reklam w grupie zapośredniczenia. 

Niezależnie od tego, czy dane logowania sieci reklamowej dodasz do tabeli sieci reklamowych, czy podczas tworzenia grupy zapośredniczenia, będziesz je musieć dodać tylko raz w przypadku każdej sieci. Jeśli dane logowania ulegną zmianie, możesz je zaktualizować, klikając nazwę sieci reklamowej w tabeli sieci reklamowych.

Kolumna „Obsługuje automatyczną aktualizację”

Kolumna informuje, czy każda z sieci reklamowych obsługuje automatyczne, regularne pobieranie danych eCPM na potrzeby optymalizacji i raportowania.

  • : Sieć reklamowa może być zoptymalizowana, a jej eCPM może być używane do raportowania danych. W przypadku sieci reklamowych, które obsługują optymalizację, AdMob może nadal pobierać dane eCPM sieci reklamowej na potrzeby raportowania, jeśli w przyszłości włączysz lub wyłączysz optymalizację.
  • Niedostępne: Ta sieć reklamowa nie obsługuje optymalizacji.

Kolumna „Stan sieci”

W tej kolumnie zobaczysz status komunikacji między AdMob a każdą z sieci reklamowych.

  • Puste: Sieć nie obsługuje optymalizacji, stąd brak statusu sieci do zaraportowania.

  • Skonfiguruj optymalizację: Sieć reklamowa obsługuje optymalizację i automatyczną aktualizację eCPM, ale nie wprowadziłeś jeszcze danych logowania. Kliknij link, aby dodać dane logowania.

  •  Oczekująca: Dodałeś dane logowania tej sieci, ale optymalizacja i aktualizacja eCPM na potrzeby raportowania nie zostały jeszcze rozpoczęte. Od chwili włączenia optymalizacji i podania danych logowania do momentu zgromadzenia danych przez AdMob może minąć trochę czasu. 

  • : Prawdopodobnie wystąpił problem z komunikacją z tą siecią reklamową. Może on być związany z błędem sieci lub z podanymi dla tej sieci reklamowej danymi logowania. 

  • Nieprawidłowe dane logowania: Wystąpił problem z podanymi dla tej sieci reklamowej danymi logowania. Kliknij link „Popraw teraz”, aby zobaczyć i poprawić dane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?