Zapośredniczenie

Zarządzanie sieciami reklamowymi i optymalizacją

Danymi logowania do wszystkich kaskadowych źródeł reklam, których używasz do zapośredniczenia, możesz zarządzać w tabeli „Kaskadowe źródła reklam”. Aby ją otworzyć, kliknij Zapośredniczenie na pasku bocznym. Następnie kliknij kartę „Źródła reklam”.

W kolumnie „Dane logowania do sieci” możesz sprawdzać i modyfikować dane logowania do sieci reklamowych. 

screenshot of waterfall ad sources table

W tabeli „Kaskadowe źródła reklam” znajdziesz też informacje o liczbie grup zapośredniczenia powiązanych z poszczególnymi źródłami reklam, o tym, które źródła reklam umożliwiają optymalizację i pobieranie wartości eCPM do celów raportowania, a także o stanie optymalizacji źródeł reklam.

Jeśli przy tworzeniu grupy zapośredniczenia dodasz do niej źródło reklam, znajdzie się ono też w tej tabeli. Źródło reklam możesz także dodać bezpośrednio do tabeli, klikając Dodaj dane logowania do źródła reklam. Po dodaniu do tabeli danych logowania do źródła reklam nie musisz już dodawać ich później, gdy zechcesz użyć tego źródła reklam w grupie zapośredniczenia. 

Niezależnie od tego, czy dane logowania do źródła reklam dodasz do tabeli „Kaskadowe źródła reklam”, czy podasz je przy tworzeniu grupy zapośredniczenia, wystarczy, że dodasz je raz w przypadku każdego źródła reklam. Jeśli dane logowania ulegną zmianie, możesz je zaktualizować, klikając Edytuj w kolumnie „Dane logowania do sieci” w tabeli źródeł reklam.

Kolumna Stan optymalizacji

W tej kolumnie podany jest stan komunikacji między AdMob a poszczególnymi źródłami reklam. W poniższej tabeli przedstawiono stany i ich znaczenie.

Stan Znaczenie
not optimized icon Brak optymalizacji. Optymalizacja nie jest włączona w przypadku tego źródła reklam. 
optimization not supported icon Optymalizacja nie jest obsługiwana. Sieć nie obsługuje optymalizacji, więc brak stanu do zasygnalizowania.
optimized Zoptymalizowana. To źródło reklam jest zoptymalizowane. Wartość eCPM będzie regularnie aktualizowana na podstawie danych historycznych.  
invalid credentials icon Nieprawidłowe dane logowania. Optymalizacja nie powiodła się, ponieważ wystąpił problem z danymi logowania do tego źródła reklam. 
optimization in progress

Optymalizacja w toku. Dane logowania do tego źródła zostały już przez Ciebie podane, ale aktualizacje optymalizacji i wartości eCPM na potrzeby raportowania nie zostały jeszcze rozpoczęte. 

Od chwili włączenia optymalizacji i podania danych logowania do momentu zgromadzenia danych przez AdMob może minąć trochę czasu. Optymalizacja rozpocznie się automatycznie po zebraniu przez AdMob wystarczającej ilości danych. 

optimization delayed

Optymalizacja opóźniona. Ostatnia optymalizacja wartości eCPM nastąpiła przed siedmioma dniami lub dawniej. Możliwa przyczyna:

  • Nieprawidłowo zmapowane jednostki reklamowe. Upewnij się, że Twoje jednostki reklamowe występują w zewnętrznym źródle reklam i mogą być wyświetlane. Sprawdź też, czy szczegóły mapowania w interfejsie AdMob zgadzają się ze szczegółami mapowania w zewnętrznym źródle reklam. 
  • Niska liczba wyświetleń jednostek reklamowych. Przyczyną może być małe natężenie ruchu trafiającego do tej jednostki reklamowej.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?