Bemiddeling

Advertentienetwerken en optimalisatie beheren

Vanuit de tabel met advertentienetwerken kunt u de gegevens beheren voor alle advertentienetwerken die u voor bemiddeling gebruikt. Klik op Bemiddeling > tabblad Advertentienetwerken. Klik op de naam van een advertentienetwerk om de gegevens ervan te bekijken en wijzigingen aan te brengen.

In de tabel met advertentienetwerken vindt u ook informatie over het aantal bemiddelingsgroepen dat aan elk advertentienetwerk is gekoppeld, welke advertentienetwerken ondersteuning bieden voor optimalisatie en het ophalen van eCPM's voor rapportagedoeleinden, en de status van de communicatie tussen AdMob en de advertentienetwerken.

Als u een bemiddelingsgroep maakt en een advertentienetwerk toevoegt als advertentiebron, wordt het netwerk ook toegevoegd aan deze tabel. U kunt ook direct een advertentienetwerk aan de tabel toevoegen door op Gegevens voor advertentienetwerk toevoegen te klikken. Als u de gegevens van een advertentienetwerk toevoegt aan de tabel, hoeft u deze later niet meer toe te voegen als u het advertentienetwerk wilt gebruiken als advertentiebron voor een bemiddelingsgroep. 

Of u de gegevens van een advertentienetwerk nu aan de tabel met advertentienetwerken toevoegt of ze toevoegt tijdens het maken van een bemiddelingsgroep, per netwerk hoeft u de gegevens slechts één keer op te geven. Als de gegevens veranderen, kunt u ze updaten door in de tabel met advertentienetwerken op de naam van het advertentienetwerk te klikken.

De kolom 'Ondersteunt automatische update'

In deze kolom ziet u voor elk advertentienetwerk of het ondersteuning biedt voor het automatisch en regelmatig ophalen van de eCPM-gegevens voor optimalisatie- en rapportagedoeleinden.

  • : Dit advertentienetwerk kan worden geoptimaliseerd en de eCPM kan worden gebruikt voor gegevensrapportage. Voor advertentienetwerken die optimalisatie ondersteunen, kan AdMob de eCPM-gegevens blijven ophalen om deze op te nemen in rapporten als u optimalisatie inschakelt en later weer uitschakelt.
  • Niet beschikbaar: Dit advertentienetwerk biedt geen ondersteuning voor optimalisatie.

De kolom Netwerkstatus

In deze kolom ziet u de status van de communicatie tussen AdMob en elk advertentienetwerk.

  • Leeg: Het netwerk biedt geen ondersteuning voor optimalisatie, dus er is geen netwerkstatus om te rapporteren.

  • Optimalisatie instellen: Het advertentienetwerk biedt ondersteuning voor optimalisatie en automatische eCPM-updates, maar u heeft geen gegevens opgegeven. Klik op de link om gegevens toe te voegen.

  •  In behandeling: U heeft gegevens opgegeven voor dit netwerk, maar de optimalisatie en eCPM-updates voor rapportage zijn nog niet begonnen. Als optimalisatie is ingeschakeld en er gegevens zijn ingevoerd, kan het even duren voordat AdMob gegevens heeft verzameld. 

  • : Er is mogelijk een probleem met de communicatie met dit advertentienetwerk. Dit kan een netwerkfout zijn, maar ook een probleem met de gegevens die u voor dit advertentienetwerk heeft opgegeven. 

  • Ongeldige gegevens: Er is een probleem met de gegevens die u voor dit advertentienetwerk heeft opgegeven. Klik op de link 'Nu oplossen' om de gegevens te controleren en te corrigeren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?