Bemiddeling

Advertentienetwerken en optimalisatie beheren

U kunt de inloggegevens beheren voor alle waterfall-advertentiebronnen die u gebruikt voor bemiddeling vanuit de tabel met waterfall-advertentiebronnen. Klik op Bemiddeling in de zijbalk om naar de tabel te gaan. Klik vervolgens op het tabblad 'Advertentiebronnen'.

Zie de kolom 'Netwerkgegevens' om de inloggegevens voor het advertentienetwerk te controleren en aan te passen. 

screenshot of waterfall ad sources table

De tabel met waterfall-advertentiebronnen bevat ook informatie over het aantal bemiddelingsgroepen dat aan elke advertentiebron is gekoppeld, welke advertentiebronnen optimalisatie en de functie om eCPM op te halen voor rapportagedoeleinden ondersteunen, en de optimalisatiestatus van de advertentiebronnen.

Wanneer u een bemiddelingsgroep maakt en een advertentiebron toevoegt, wordt de bron ook aan deze tabel toegevoegd. U kunt ook rechtstreeks een advertentiebron aan de tabel toevoegen door op Gegevens advertentiebron toevoegen te klikken. Als u de inloggegevens voor een advertentiebron aan de tabel toevoegt, hoeft u dat later niet meer te doen om de advertentiebron in een bemiddelingsgroep te gebruiken. 

Of u de gegevens van een advertentiebron nu aan de tabel met advertentiebronnen toevoegt of ze toevoegt wanneer u een bemiddelingsgroep maakt, per netwerk hoeft u de gegevens slechts één keer op te geven. Als de inloggegevens worden gewijzigd, kunt u deze updaten door op Bewerken te klikken in de kolom 'Netwerkgegevens' van de tabel met advertentiebronnen.

De kolom 'Optimalisatiestatus'

In de kolom 'Optimalisatiestatus' wordt de status van de communicatie tussen AdMob en elke advertentiebron weergegeven. In de onderstaande tabel ziet u de statussen en wat ze betekenen.

Status Wat dit betekent
not optimized icon Niet geoptimaliseerd. Optimalisatie is niet ingeschakeld voor deze advertentiebron. 
optimization not supported icon Optimalisatie wordt niet ondersteund. Het netwerk ondersteunt geen optimalisatie, dus er is geen status om te rapporteren.
optimized Geoptimaliseerd. Deze advertentiebron is geoptimaliseerd. De eCPM wordt regelmatig geüpdatet op basis van historische gegevens.  
invalid credentials icon Ongeldige gegevens. Optimalisatie is mislukt omdat er een probleem is met de gegevens die u heeft opgegeven voor deze advertentiebron. 
optimization in progress

Optimalisatie wordt uitgevoerd. U heeft gegevens voor deze bron opgegeven, maar de optimalisatie- en eCPM-updates voor rapportage zijn nog niet gestart. 

Als optimalisatie is ingeschakeld en er gegevens zijn ingevoerd, kan het even duren voordat AdMob gegevens heeft verzameld. De optimalisatie wordt automatisch gestart zodra AdMob voldoende gegevens heeft verzameld. 

optimization delayed

Optimalisatie vertraagd. eCPM is zeven of meer dagen geleden voor het laatst geoptimaliseerd. Dit kan worden veroorzaakt door:

  • Onjuist toegewezen advertentieblokken. Controleer of uw advertentieblokken in de advertentiebron van derden staan en of ze mogen worden weergegeven. Controleer ook of de toewijzingsgegevens in de frontend van AdMob overeenkomen met de toewijzingsgegevens in de advertentiebron van derden. 
  • Lage vertoningen voor advertentieblokken. Dit kan worden veroorzaakt doordat dit advertentieblok weinig verkeer genereert.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?