Báo cáo

Thay đổi đơn vị tiền tệ dùng trong báo cáo

Báo cáo trong AdMob thường hiển thị các chỉ số bằng đơn vị tiền tệ mặc định của tài khoản hoặc USD. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ trong một số báo cáo chỉ bằng vài lần nhấp. Lưu ý: Một số báo cáo, chẳng hạn như báo cáo Dàn xếp, không hỗ trợ thay đổi đơn vị tiền tệ báo cáo hiển thị.
Việc thay đổi đơn vị tiền tệ dùng trong báo cáo không thay đổi tiền tệ thanh toán của tài khoản.
Hoàn thành các bước sau để thay đổi đơn vị tiền tệ dùng trong báo cáo:
  1. Nhấp vào biểu tượng Thêm ở đầu báo cáo.
  2. Nhấp vào Đặt đơn vị tiền tệ.
  3. Sử dụng tùy chọn trên màn hình để chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng trong báo cáo.
  4. Nhấp vào Thay đổi.

 

Do sự biến động thông thường về tỷ giá hối đoái, nên việc xem báo cáo hiệu suất bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn có thể hiển thị kết quả không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi sử dụng tỷ giá áp dụng phổ biến trên thị trường từ ngày trước đó để tạo báo cáo bằng nội tệ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố