Zásady

Jak můžete zabránit neplatné aktivitě

I když náš tým pro kvalitu návštěvnosti používá automatické i ruční metody na odfiltrování neplatných kliknutí, je pro nás důležité, aby i majitelé stránek dodržovali naše zásady, a snižovali tak výskyt neplatných aktivit.

Obecným pravidlem je vždy upřednostňovat uživatele. Reklamy nesmí přitahovat nadměrnou pozornost, klamat uživatele, vybízet je ke klikání, ani se zobrazovat tak, aby to vedlo k neplatným kliknutím. Pokud ve vaší aplikaci nebo aplikacích narazíme na velké množství neplatné aktivity, vystavujete se nebezpečí zablokování účtu. Tržby vzniklé z neplatných kliknutí budou navíc vráceny příslušným inzerentům. Další informace k tomuto tématu naleznete v článku „Odhadované a konečné příjmy‟.

Vaší odpovědností coby majitele stránek je zajistit, aby implementace reklamy byla v souladu s programovými zásadami AdSense a abyste neplatili za provoz z nespolehlivých zdrojů.

Informace o našich systémech a metodách, jakými bráníme neplatné aktivitě, naleznete v informačním centru věnovanému kvalitě návštěvnosti z reklam.

Dále uvádíme pár dalších tipů, jak lze zabránit neplatné aktivitě ve vašich aplikacích:

Neklikejte na vlastní reklamy, i když se domníváte, že je to v pořádku.

Majitelé stránek nesmí klikat na vlastní reklamy ani používat žádné prostředky uměle zvyšující počet zobrazení či kliknutí včetně ručních metod. Testování vlastních reklam kliknutím na ně je zakázáno. Abyste se vyhnuli generování neplatných kliknutí, používejte zkušební reklamy (dostupné pro systémy AndroidiOS).

Používejte zkušební reklamy

Na aktivní reklamy ve své aplikaci nesmíte klikat. Abyste se vyhnuli neplatným kliknutím, používejte zkušební reklamy (dostupné pro Android a iOS). Testovací reklamy je důležité povolit během vývoje. Můžete pak na ně klikat, aniž by za to museli platit inzerenti v síti Googlu. 

Pokud klikáte na příliš mnoho reklam, aniž jste předtím zapnuli zkušební režim, může být váš účet postižen za porušování zásad o neplatné aktivitě.

Zkušební reklamy lze implementovat dvěma způsoby:

  1. Použijte některou z ukázkových reklamních jednotek Google. Společnost Google tyto reklamní jednotky poskytuje právě za účelem testování reklam. 
  2. Použijte svou vlastní reklamní jednotku a povolte zkušební zařízení. Jako zkušební můžete nakonfigurovat své vlastní zařízení a použít své ID reklamních jednotek, které jste vytvořili v uživatelském rozhraní služby AdMob.

Chcete-li zkušební reklamy implementovat, postupujte podle pokynů na webu Google Developers pro Android a iOS.

Získejte informace o návštěvnosti reklam a uživatelích aplikace.

Pomocí filtrů aplikací, například názvu aplikace, reklamní jednotky nebo země, rozdělte přehledy provozu do smysluplných segmentů. Budete tak moci změřit, jak změny zdrojů návštěvnosti či implementace ovlivňují provoz reklam. Pomocí Google Analytics můžete získat podrobné informace o návštěvnících vaší aplikace. Všímejte si také podezřelého chování uživatelů. Některé otázky, které je vhodné si položit:

  • Odkud mí uživatelé pocházejí?
  • Jaká je jejich interakce s mojí aplikací?
  • Které obrazovky v mojí aplikaci si prohlížejí?

Přečtěte si další informace o tom, jak používat Google Analytics v síti AdMobjak implementovat sadu Google Analytics SDK pro Android (také k dispozici pro iOS).

Neuzavírejte partnerství s nedůvěryhodnými nebo nekvalitními subjekty.

Někteří majitelé stránek zaznamenali problémy s neplatnou aktivitou poté, co ve snaze o zvýšení návštěvnosti své aplikace uzavřeli partnerství s nekvalitními reklamními sítěmi nebo stránkami propagující aplikace.

Seznamte se s formáty reklam a způsobem jejich implementace

Reklamy nesmí být implementovány způsobem, který vybízí uživatele ke klikání na ně nebo způsobuje, že na ně uživatelé kliknou omylem.V následujících článcích se dozvíte, jak předejít neplatné aktivitě ve vašich aplikacích:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?