Не мога да свържа „Неизвестно приложение“

Понастоящем не можете да свържете „Неизвестно приложение“ към магазин за приложения. Вместо това създайте ново приложение и преместете подходящите рекламни елементи от „Неизвестно приложение“ в новото приложение.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?