Посредничество

Рекламни мрежи, налични за посредничество

Изброените по-долу рекламни мрежи са налице за използване като източници на рекламата в групи за посредничество. Ако искате да активирате оптимизиране за дадена мрежа, уверете се, че тя поддържа оптимизиране, и не забравяйте да предоставите необходимите идентификационни данни и пълномощия, ако такива се изискват.

Кликнете върху името на някоя от рекламните мрежи по-долу, за да научите повече за идентификационните данни, подробностите за конфигурирането и други опции:

AdColony

Идентификационни данни за оптимизиране

 • API key: Уникалният ключ за приложния програмен интерфейс (API), който можете да намерите в профила си в AdColony в Account Settings > Read-Only API Key.

  A screenshot of the AdColony credentials screen.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • App ID (по избор)
 • Client Options (по избор)
 • Zone ID (по избор)

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
AdFalcon

Идентификационни данни за оптимизиране

 • API Client ID: Уникалният клиентски идентификационен номер за API, който можете да намерите в профила си в AdFalcon в Account > API Access.
 • API Key: Уникалният ключ за API, който можете да намерите в профила си в AdFalcon в Account > API Access.

  A screenshot of the AdFalcon sign in screen.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • App/Site ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
AppLovin

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Report Key: Уникалният ключ за отчитане, който можете да намерите в профила си в AppLovin в Accounts > Basic Info > Keys.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Application ID (Android)
 • Bundle ID (iOS) 
 • Placement 
 • SDK Key 

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Chartboost

Идентификационни данни за оптимизиране

 • User ID: Идентификационният номер на потребителя се намира в горната част на страницата на Chartboost API Explorer.
 • User Signature: Потребителският подпис се намира в горната част на страницата на Chartboost API Explorer.

  An image of the Chartboost API Explorer page.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • App ID
 • App signature
 • Ad location (по избор)

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Facebook Audience Network

Идентификационни данни за оптимизиране

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Placement ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество

 

Flurry

Идентификационни данни за оптимизиране

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Ad Space Name
 • Project API Key
 • Ad location (по избор)

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Fyber

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Publisher ID: Уникалният идентификационен номер на издател, който можете да намерите на страницата на Fyber в Account Settings.
 • Api Key: Уникалният ключ за приложния програмен интерфейс (API), който можете да намерите на страницата на Fyber в App Settings.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • App ID
 • App signature
 • Ad location (по избор)

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
i-mobile

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Login name: Имейл адресът, който използвате за вход в профила си в i-mobile.
 • Password: Паролата, която използвате за вход в профила си в i-mobile.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Media ID
 • Publisher ID
 • Spot ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
InMobi

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Login name: Имейл адресът, който използвате за вход в профила си в InMobi.
 • Password: Паролата, която използвате за вход в профила си в InMobi.
 • Secret key: 32-знаковият ключ за приложния програмен интерфейс (API), генериран от InMobi, който се изисква за всички входящи заявки. Научете повече

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Account ID [InMobi SDK >= 5.0] (по избор)
 • App ID [InMobi SDK < 5.0] (по избор)
 • Placement ID [InMobi SDK > = 5.0] (по избор)

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
ironSource

Идентификационни данни за оптимизиране

 • User Name: Имейл адресът, който използвате за вход в профила си в ironSource.
 • Secret Key: Уникалният ключ, генериран от ironSource, който се намира в раздела API за отчети на страницата на профила ви.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • App Key
 • Instance ID (по избор)

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Leadbolt

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Publisher ID: Уникалният идентификационен номер, който можете да намерите на страницата на Leadbolt в Account Settings.
 • Secret key: Kлючът за приложния програмен интерфейс (API), генериран от Leadbolt, който се изисква за всички входящи заявки. Можете да го намерите на страницата си на Leadbolt в Account Settings.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • API Key
 • Location Code

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
LG U+AD

Идентификационни данни за оптимизиране

 • None

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Slot ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Не
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
maio

Идентификационни данни за оптимизиране

 • API ID: Уникалният ID на API, генериран от maio.
 • API KEY: Уникалният ключ за приложния програмен интерфейс (API), генериран от maio.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Media ID (メディアID)
 • Zone ID (ジーンID)

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
MobFox

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Api Key: Уникалният ключ за API, който можете да намерите в профила си в MobFox в My Account > Account Information.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Publisher Site ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
MoPub

Идентификационни данни за оптимизиране

 1. В профила Ви в MoPub: За да оптимизирате MoPub в AdMob Посредничество, трябва първо да активирате API, като поставите отметка в квадратчето в раздела Reports в профила Ви в MoPub.

 2. В профила Ви в AdMob: Въведете следните необходими идентификационни данни за MoPub:
  • API key: Уникалният ключ за приложния програмен интерфейс (API), който се намира в подробностите за достъп до API в профила Ви в MoPub.
  • Inventory report ID key: Уникалният inventory report ID, който се намира в подробностите за достъп до API в профила Ви в MoPub.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Ad Unit ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
myTarget

Идентификационни данни за оптимизиране

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Slot ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Nend

Идентификационни данни за оптимизиране

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • API Key
 • Spot ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
ONE by AOL (Millennial Media)

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Login name: Имейл адресът или потребителското име, които използвате, за да влезете в профила си в ONE by AOL (Millennial Media).
 • Password: Паролата, която използвате, за да влезете в профила си в ONE by AOL (Millennial Media).

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Placement ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
ONE by AOL (Nexage)

Идентификационни данни за оптимизиране

 • None

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Placement ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Не
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Tapjoy

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Publisher OAuth Key: Можете да го откриете в профила си в Tapjoy в Tapjoy > Settings > App Settings > API Keys.

 • Mediation Reporting API Key for AdMob: Можете да го откриете в профила си в Tapjoy в Tapjoy > Settings > App Settings > Mediation Keys.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Placement Name
 • SDK Key

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Tencent GDT

Идентификационни данни за оптимизиране

 • None

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • 广告位ID (Ad Slot ID)
 • 应用ID (App ID)

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Не
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Unity Ads

Идентификационни данни за оптимизиране

 • API Key: Уникалният ключ за приложния програмен интерфейс (API), който можете да намерите на страницата „Account Settings“ в администраторския си панел за Unity Ads.

  An image of the Unity Ads accounts settings page.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Game ID
 • Placement ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Vpon

Идентификационни данни за оптимизиране

 • None

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Vpon Ad ID
 • Zone

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Не
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Vungle

Идентификационни данни за оптимизиране

 • Reporting API ID: Уникалният ключ за приложния програмен интерфейс (API), който можете да намерите, като влезете в профила си във Vungle, кликнете върху бутона Details за приложението и потърсите в полето Reporting API key.

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Application ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Zucks

Идентификационни данни за оптимизиране

 • API Key: Ключът за приложния програмен интерфейс (API), който можете да откриете, като влезете в профила си в Zucks и отидете на страницата с ключа за API за AdMob Посредничество (AdMobメディエーション用 APIキー).

Подробности за конфигуриране на рекламен елемент

 • Frame ID

Друга информация

 • Поддържа ли оптимизиране? Да
 • Къде трябва да добавя тази мрежа? Като източник на рекламата в група за посредничество
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?