Bắt đầu

Xác minh số điện thoại

Là một phần nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ tài khoản của nhà xuất bản và hỗ trợ cụ thể cho từng tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại hợp lệ. Để đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác và được cập nhật, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh số điện thoại của mình qua tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại. Bạn sẽ nhận được mã số nhận dạng cá nhân (PIN) gồm 6 chữ số để nhập và xác minh tài khoản của bạn.

Quá trình xác minh số điện thoại không bắt buộc ở tất cả các quốc gia. Nếu quá trình này bắt buộc đối với bạn, bạn sẽ được nhắc trong khi đăng ký AdMob hoặc trên Trang chủ của giao diện người dùng AdMob.

Xác minh số điện thoại của bạn

Trong khi đăng ký AdMob, bạn có thể được nhắc xác minh tài khoản bằng số điện thoại của mình. Hãy hoàn tất các bước bên dưới để xác minh tài khoản của bạn:

  1. Nhấp vào Tiếp theo: Xác minh tài khoản của bạn
  2. Nhập số điện thoại của bạn.
    Nếu trước đây bạn đã xác minh số điện thoại cho Google, bạn có thể thấy số điện thoại đã xác minh được nhập cho bạn. Bạn có thể chọn sử dụng số điện thoại này và bỏ qua phần còn lại của quá trình xác minh số điện thoại hoặc nhập số mới.
  3. Chọn xem bạn muốn nhận mã xác minh của mình bằng tin nhắn văn bản (SMS) hay cuộc gọi thoại.
  4. Nhấp vào Tiếp tục. Bạn sẽ sớm được liên lạc bằng phương thức bạn đã chọn trong bước trước.
  5. Nhập mã xác minh 6 chữ số bạn đã nhận được và nhấp vào Xác minh. Nếu không nhận được mã PIN, bạn có thể nhấp vào Yêu cầu mã PIN mới để thử lại.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố