Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Xác minh số điện thoại

Nhằm nỗ lực bảo vệ tài khoản của nhà xuất bản và hỗ trợ cụ thể cho từng tài khoản, chúng tôi đề nghị bạn cung cấp một số điện thoại hợp lệ. Để đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác và mới nhất, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh số điện thoại của bạn qua tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại. Bạn sẽ nhận được mã số nhận dạng cá nhân (PIN) gồm 6 chữ số để nhập và xác minh tài khoản.

Bạn không cần phải xác minh qua điện thoại nếu đã được Google xác minh. Nếu cần phải xác minh qua điện thoại, bạn sẽ được nhắc trong quá trình đăng ký AdMob.

Xác minh số điện thoại

Trong khi đăng ký AdMob, bạn có thể được nhắc xác minh tài khoản bằng số điện thoại của mình.

Nếu đã xác minh số điện thoại cho Google, bạn có thể thấy số điện thoại đã xác minh được nhập sẵn cho bạn. Bạn có thể chọn sử dụng số điện thoại này và bỏ qua phần còn lại của quy trình xác minh số điện thoại hoặc nhập số mới.

Hãy hoàn tất các bước bên dưới để xác minh tài khoản của bạn:

  1. Nhập số điện thoại của bạn ở định dạng quốc tế: +(Mã quốc gia)(Mã vùng)(Số điện thoại).
    Lưu ý: Mã quốc gia của số điện thoại phải khớp với quốc gia/lãnh thổ mà bạn đã chọn khi đăng ký AdMob. Ví dụ: nếu bạn chọn "Vương quốc Anh" khi đăng ký, số điện thoại của bạn phải bắt đầu là +44.
  2. Chọn xem bạn muốn nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản (SMS) hay cuộc gọi thoại.
  3. Nhấp vào Gửi. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn theo phương thức mà bạn đã chọn ở bước trước.
  4. Nhập mã xác minh gồm 6 chữ số mà bạn nhận được, rồi nhấp vào Gửi. Nếu chưa nhận được mã PIN, bạn có thể nhấp vào Gửi lại mã để thử lại.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15043287810987135821
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175