Пример за писмо с ПИН код

Всеки ПИН се отпечатва на бяла пощенска картичка с размери 4,5 x 6 инча (11,4 x 15,2 см) и се изпраща в писмо. Моля, вижте по-долу снимки на предната и на задната страна на писмото с ПИН кода, което изпращаме на издателите с обикновена поща.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?