Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chỉnh sửa hoặc xoá đơn vị quảng cáo

Chỉnh sửa đơn vị quảng cáo

Hãy hoàn tất các bước sau để chỉnh sửa một đơn vị quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng được liên kết với đơn vị quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào tên của đơn vị quảng cáo.
 6. Thực hiện những thay đổi mong muốn đối với đơn vị quảng cáo.
 7. Nhấp vào Lưu.

Xoá đơn vị quảng cáo

Bạn có thể xoá những đơn vị quảng cáo mà bạn không cần nữa. Việc xoá một đơn vị quảng cáo sẽ vô hiệu hoá mọi hoạt động phân phát cũng như chế độ cài đặt quảng cáo tương ứng, và những chiến dịch đang hoạt động được liên kết với đơn vị quảng cáo đó có thể sẽ ngừng chạy. Bạn sẽ không thể truy cập vào đơn vị quảng cáo đó nữa; Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem dữ liệu trong quá khứ liên quan đến đơn vị quảng cáo đó trong báo cáo.

Bạn không thể khôi phục đơn vị quảng cáo sau khi đã xoá.

Hãy hoàn tất các bước sau để xoá một đơn vị quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng được liên kết với đơn vị quảng cáo mà bạn muốn xóa. Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh (các) đơn vị quảng cáo mà bạn muốn xoá.
 6. Nhấp vào Xoá. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
 7. Nhấp vào Xoá một lần nữa.Lưu ý: Bạn không thể huỷ thao tác này sau khi thực hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
73175
false
false