Zapośredniczenie

Konfigurowanie zapośredniczenia AdMob

Grupy zapośredniczenia to kombinacje ustawień kierowania, które pomagają zoptymalizować przychody generowane przez jednostki reklamowe. Grupy zapośredniczenia możesz utworzyć najpierw, a jednostki reklamowe i źródła reklam dodać później – możesz też wykonać te czynności w tym samym czasie. Zamiast ustalać opcje zapośredniczenia osobno dla każdej jednostki reklamowej, możesz ustawić je jeden raz dla grup zapośredniczenia, a następnie dodać jednostki reklamowe do wybranych grup.

Gdy skonfigurujesz zapośredniczenie w AdMob, skorzystaj z przewodnika Google Developers (Android, iOS), aby dowiedzieć się, jak wdrożyć zapośredniczenie w aplikacjach.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć nową grupę zapośredniczenia

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Zapośredniczenie na pasku bocznym.
 3. Kliknij Utwórz grupę zapośredniczenia u góry tabeli grup zapośredniczenia. 
 4. Wybierz format reklamy.
 5. Wybierz platformę. 
 6. Kliknij Kontynuuj.
 7. Wpisz nazwę grupy zapośredniczenia. Najlepiej sprawdzają się nazwy opisowe. Dzięki nim w przyszłości szybciej znajdziesz tę grupę w tabeli grup zapośredniczenia.
 8. Wybierz lokalizacje, na które chcesz kierować grupę zapośredniczenia lub które z nich chcesz wykluczyć.
 9. Kliknij Dodaj jednostki reklamowe.
 10. Wybierz jednostki reklamowe, które chcesz powiązać z tą grupą zapośredniczenia. Jeśli AdMob otrzyma żądania reklamy od wybranej jednostki reklamowej, spróbuje je dopasować do grup zapośredniczenia, które są skierowane na te jednostki reklamowe.
 11. Kliknij Gotowe.
 12. Dodaj źródła reklam do grup zapośredniczenia. Po otrzymaniu żądania reklamy źródła reklamy będą konkurować, aby je wypełnić. Zawsze możesz edytować grupę zapośredniczenia, aby dodać lub usunąć źródła reklam.
  1. Dodaj sieć AdMob
  2. Dodaj zewnętrzną sieć reklamową
  3. Dodaj zdarzenie niestandardowe
 13. Kliknij Zapisz. Nowa grupa zapośredniczenia zostanie zapisana.
 14. Jeśli jeszcze nie wdrożyłeś zapośredniczenia w aplikacji, skorzystaj z przewodnika Google Developers, aby to zrobić. Jeśli nie wykonasz tego kroku, zapośredniczenie nie będzie mogło spełnić otrzymywanych żądań reklamy.

Implementacja pakietów SDK i adapterów

Gdy zdecydujesz, z jakich sieci chcesz wyświetlać reklamy, i ustawisz je w AdMob, pobierz pakiety SDK i adaptery z poniższych linków i zaimplementuj je w aplikacji:

Android

             

System iOS

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?