Посредничество

Настройване на AdMob Посредничество

Групите за посредничество са съчетания от настройки за насочване, които Ви помагат да постигнете максимални приходи от рекламните си елементи. Можете предварително да създадете групи за посредничество и след това да добавяте рекламни елементи и източници на рекламата към тях, или да ги създадете наведнъж. Вместо да настройвате опции за посредничеството за всеки рекламен елемент поотделно, можете просто да ги настроите веднъж за групите си за посредничество и след това да добавяте рекламните си елементи към тези от тях, които искате.

След като сте настроили посредничество в AdMob, можете да използвате ръководството на Google Developers (Android, iOS), за да внедрите посредничество в приложенията си.

За да създадете нова група за посредничество, изпълнете стъпките по-долу. 

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 3. Кликнете върху Създаване на група за посредничество в горната част на таблицата с групи за посредничество. 
 4. Изберете рекламен формат.
 5. Изберете платформа. 
 6. Кликнете върху Напред.
 7. Въведете име за групата си за посредничество. То трябва да е описателно, за да можете да намерите групата си в таблицата в последствие.
 8. Изберете местоположенията, към които искате да насочвате или които искате да изключите от тази група за посредничество.
 9. Кликнете върху Добавяне на рекламни елементи.
 10. Изберете рекламните елементи, които искате да свържете с тази група за посредничество. Когато AdMob получава заявки за реклами от избраните рекламни елементи, програмата се опитва да съпостави заявките с групите за посредничество, които насочват към тези рекламни елементи.
 11. Кликнете върху Готово.
 12. Добавете няколко източника на рекламата към групите си за посредничество. Когато се получи заявка за реклама, източниците на рекламата ще се конкурират, за да я изпълнят. Винаги можете да редактирате група за посредничество, за да добавите или премахнете източници на рекламата.
  1. Добавяне на мрежата на AdMob
  2. Добавяне на рекламна мрежа на трета страна
  3. Добавяне на персонализирано събитие
 13. Кликнете върху Запазване. Новата група за посредничество ще бъде запазена.
 14. Ако все още не сте внедрили посредничество в приложенията си, използвайте ръководството за Google Developers, за да го направите сега. Ако не изпълните тази стъпка, посредничеството няма да може да изпълнява входящи заявки за реклами.

Внедряване на комплектите за разработване на софтуер (SDK) и адаптерите

След като вече знаете от кои мрежи искате да показвате реклами и сте ги настроили в AdMob, отворете връзките по-долу, за да изтеглите и внедрите комплектите за разработване на софтуер (SDK) и адаптерите в приложението си:

Android

             

iOS

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си