Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Tìm URL cửa hàng ứng dụng của bạn

Bạn có thể sử dụng URL cửa hàng ứng dụng để thiết lập ứng dụng của mình trong AdMob

Google Play

  1. Chuyển đến trang cửa hàng Google Play.
  2. Tìm kiếm ứng dụng của bạn và chuyển đến trang ứng dụng.
  3. Sao chép URL. URL Google Play sử dụng định dạng sau:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name>

Apple App Store

  1. Chuyển đến trang Apple App Store
  2. Tìm kiếm ứng dụng của bạn và chuyển đến trang ứng dụng. 
  3. Sao chép URL. URL Apple App Store sử dụng định dạng sau:
    http://apps.apple.com/<country>/app/<app–name>/id<store-ID>

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false
false