Sprostredkovanie

Súhrn sprostredkovania AdMob

Čo je sprostredkovanie AdMob?

Sprostredkovanie je funkcia služby AdMob, ktorá vám pomáha spravovať na jednom mieste všetky zdroje reklamy, ktoré používate na zobrazovanie reklám v aplikáciách. Sprostredkovanie vám umožňuje odosielať prichádzajúce žiadosti o reklamu do viacerých zdrojov reklamy a ubezpečiť sa, že nájdete najlepšie dostupné zdroje reklám na splnenie žiadostí. Sprostredkovanie sa pomocou skupín sprostredkovania pokúsi maximalizovať vaše výnosy ohodnotením všetkých zdrojov reklamy podľa optimalizovanej výkonnosti.


Čo sú skupiny sprostredkovania?

Skupiny sprostredkovania sú kombinácie nastavení zacielenia, ktoré pomáhajú optimalizovať výnosy generované vašimi reklamnými jednotkami. Skupiny sprostredkovania si môžete vytvoriť vopred a potom priebežne pridávať reklamné jednotky a zdroje reklamy, alebo ich môžete vytvoriť všetky naraz. Namiesto opakovaného nastavenia možností sprostredkovania pre každú reklamnú jednotku ich môžete nastaviť raz pre svoje skupiny sprostredkovania a potom pridávať reklamné jednotky do požadovaných skupín.

Ak chcete nájsť stránku skupín sprostredkovania, prihláste sa do účtu AdMob a kliknite na položku Sprostredkovanie na bočnom paneli.

Po nastavení sprostredkovania v službe AdMob môžete pomocou príručky Google Developers (Android, iOS) implementovať sprostredkovanie vo svojich aplikáciách.

Ako fungujú skupiny sprostredkovania?

Pri odoslaní žiadosti o reklamu do služby AdMob z niektorej z vašich reklamných jednotiek sprostredkovanie AdMob preskúma danú žiadosť a porovná ju s nastaveniami zacielenia skupín sprostredkovania, ktoré ste definovali.

 • Ak príslušná žiadosť vyhovuje zacieleniu niektorej z vašich skupín sprostredkovania, táto skupina splní žiadosť o reklamu zobrazením reklamy z niektorého zo svojich zahrnutých zdrojov reklamy.
 • Ak žiadosť vyhovuje viacerým skupinám sprostredkovania, AdMob uplatní prioritu skupiny na určenie, ktorá skupina splní danú žiadosť o reklamu. Konfliktom medzi skupinami sprostredkovania by sa malo podľa možností zabrániť.
 • Ak žiadosť nevyhovuje žiadnej z vašich skupín sprostredkovania, automaticky ju splní (predvolená) skupina AdMob.

Poznámka: Skupiny sprostredkovania na seba nenadväzujú hierarchicky ani postupne. Ak nebude možné priradiť žiadosť o reklamu k skupine sprostredkovania, bude vyplnená skupinou AdMob (predvolenou). Reklamné siete zahrnuté ako zdroje reklám v skupine sprostredkovania však pri snahe o splnenie žiadosti o reklamu na seba hierarchicky nadväzujú.

Príklad

Tu je príklad:

 

Vlastník vytvoril hernú aplikáciu pre Android a chce pridať desať bannerových reklamných jednotiek. Keďže väčšina používateľov aplikácie pochádza z Japonska, vlastník chce takisto použiť skupinu sprostredkovania na správu zdrojov reklamy, ktoré zobrazujú reklamy používateľom v Japonsku.

 
Vlastník najskôr vytvorí všetkých desať reklamných jednotiek v službe AdMob. 
 
Vlastník následne vytvorí jednu skupinu sprostredkovania. Použije nasledujúce nastavenia:
 • Formát: Banner
 • Platforma: Android
 • Názov: Japonské bannerové reklamy
 • Oblasti: Japonsko 

Vlastník pridá všetkých desať reklamných jednotiek do skupiny sprostredkovania. Potom pridá a nastaví zdroje reklamy. Sú to viaceré reklamné siete tretej strany, ktoré dosahujú v Japonsku dobrú výkonnosť, a skupinu uloží.

 

Vlastník nakoniec implementuje vo svojej aplikácii reklamné jednotky a sprostredkovanie.

Čo je priorita skupiny sprostredkovania?

Priorita službu AdMob informuje o tom, ktorá skupina sprostredkovania je pre vaše ciele maximalizácie výnosov dôležitejšia. Keď je možné na splnenie žiadosti o reklamu použiť viaceré skupiny sprostredkovania, služba AdMob použije hodnotu v stĺpci Priorita, aby rozhodla, ktorá skupina sprostredkovania žiadosť o reklamu splní.

Pri stanovovaní priority je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov: 

 • Keď zacieleniu vyhovuje viac než jedna skupina sprostredkovania v rámci žiadosti o reklamu (poloha, platforma atď.), bude na splnenie žiadosti o reklamu vybratá skupina sprostredkovania s najvyššou prioritou (najmenšie číslo).
 • Najvyššia priorita, ktorú môžete nastaviť, je 1. 
 • Najnižšia priorita, ktorú môžete nastaviť, zodpovedá počtu skupín sprostredkovania, ktoré ste vytvorili. Príklad: Ak máte 5 skupín sprostredkovania, najnižšia priorita, ktorú môžete nastaviť je 5. Ak nastavíte prioritu 8, automaticky sa prepne na predvolenú hodnotu 5.

Po priradení žiadosti o reklamu k skupine sprostredkovania bude žiadosť hierarchicky postupovať cez zdroje reklamy príslušnej skupiny.

Príklad

Tu je príklad:

 

AdMob dostane žiadosť o reklamu od používateľa zariadenia s Androidom v meste Vancouver, Kanada. Žiadosť o reklamu sa zhoduje s tromi skupinami sprostredkovania vlastníka: 
 
 • Bannerové reklamy pre Android v Severnej Amerike (priorita 3, používa zdroje reklamy InMobi, Flurry a Sieť AdMob).
 • Bannerové reklamy pre Android na celom svete (priorita 5, používa zdroje reklamy AdFalcon, Flurry a Sieť AdMob).
 • Bannerové reklamy pre Android v Kanade (priorita 1, používa zdroje reklamy Flurry, Chartboost a Sieť AdMob).
 
Na zobrazenie reklám bude vybratá skupina sprostredkovania Bannerové reklamy pre Android v Kanade, pretože má prioritu 1, čo je vyššie než priority ostatných konfliktných skupín. Žiadosť o reklamu bude hierarchicky postupovať cez zahrnuté zdroje reklamy v skupine sprostredkovania: Flurry a potom Chartboost a potom Sieť AdMob.

Zabránenie konfliktu medzi skupinami sprostredkovania

Konfliktom môžete zabrániť tak, že budete plánovať vopred. Ak zacieľujete krajinu alebo región, platformu či formát reklamy výlučne v jednej skupine sprostredkovania, môže byť vhodné vylúčiť toto zacielenie z ďalších skupín sprostredkovania, ktoré vytvoríte. 

V príklade vyššie už vlastník vytvoril samostatnú skupinu, ktorá zacieľovala žiadosti o bannerovú reklamu od kanadských používateľov zariadení s Androidom. Vlastník mohol zabrániť konfliktu medzi skupinami vylúčením Kanady z ostatných skupín sprostredkovania bannerovej reklamy pre Android.

Pokiaľ však vytvoríte veľa skupín sprostredkovania na správu zdrojov reklamy, príležitostne bude pravdepodobne dochádzať ku konfliktom. Je dôležité zohľadniť správnu prioritu skupín sprostredkovania, vďaka čomu sa AdMob môže pokúsiť o účinnú maximalizáciu vašich výnosov. 

Skupina AdMob (predvolená)

Vo väčšine prípadov bude žiadosť o reklamu prijatá službou AdMob porovnaná s vašimi skupinami sprostredkovania a vybavená skupinou s vyhovujúcimi kritériami. Niektoré žiadosti o reklamu však nebudú vyhovovať žiadnej z vašich skupín sprostredkovania.

Skupina AdMob (predvolená) sa automaticky pokúsi splniť všetky žiadosti o reklamu, ktoré nie sú pridelené k žiadnej z vašich skupín sprostredkovania. Reklamy získava priamo zo siete AdMob.

Skupinu AdMob (predvolená) už máte vytvorenú na karte Skupiny sprostredkovania.

Príklad

Tu je príklad: 
 
Vlastník vytvoril v službe AdMob nasledujúcich šesť skupín sprostredkovania: 
 
 • Intersticiálne reklamy pre fínskych používateľov zariadení s Androidom
 • Intersticiálne reklamy pre fínskych používateľov zariadení so systémom iOS
 • Intersticiálne reklamy pre nórskych používateľov zariadení s Androidom
 • Intersticiálne reklamy pre nórskych používateľov zariadení so systémom iOS
 • Intersticiálne reklamy pre švédskych používateľov zariadení s Androidom
 • Intersticiálne reklamy pre švédskych používateľov zariadení so systémom iOS

Všetkých týchto šesť skupín sprostredkovania vylučuje oblasti v iných krajinách.

Ak niekto so zariadením iOS používa túto aplikáciu vo Fínsku a vygeneruje žiadosť o intersticiálnu reklamu, túto žiadosť splní skupina sprostredkovania zameraná na fínskych používateľov so systémom iOS.
No čo ak žiadosť o intersticiálnu reklamu vygeneruje používateľ s Androidom v Dánsku?  Žiadosť o reklamu nevyhovuje žiadnej z týchto skupín, takže namiesto toho by ju splnila (predvolená) skupina AdMob.
 
Nechajte sa inšpirovať. Prečítajte si, ako používateľ služby AdMob dosiahol vyššie výnosy vďaka sprostredkovaniu AdMob.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory