Zapośredniczenie

Zapośredniczenie AdMob

Czym jest zapośredniczenie AdMob?

Zapośredniczenie to funkcja AdMob, która ułatwia zarządzanie wszystkimi źródłami reklam używanymi do wyświetlania reklam w aplikacjach. Umożliwia wysyłanie przychodzących żądań reklamy do wielu źródeł reklam, by znaleźć najlepsze dostępne źródła, które wypełnią te żądania. Grupy zapośredniczenia pozwalają zmaksymalizować przychody dzięki uporządkowaniu źródeł reklam według zoptymalizowanej skuteczności.


Czym są grupy zapośredniczenia?

Grupy zapośredniczenia to kombinacje ustawień kierowania, które pomagają zoptymalizować przychody generowane przez jednostki reklamowe. Grupy zapośredniczenia możesz utworzyć najpierw, a jednostki reklamowe i źródła reklam dodać później – możesz też wykonać te czynności w tym samym czasie. Zamiast ustalać opcje zapośredniczenia osobno dla każdej jednostki reklamowej, możesz ustawić je jeden raz dla grup zapośredniczenia, a następnie dodać jednostki reklamowe do wybranych grup.

Aby znaleźć stronę grup zapośredniczenia, zaloguj się na konto AdMob i kliknij Zapośredniczenie na pasku bocznym.

Gdy skonfigurujesz zapośredniczenie w AdMob, przeczytaj przewodnik Google Developers (Android, iOS), by dowiedzieć się, jak wdrożyć zapośredniczenie w aplikacjach.

Jak działają grupy zapośredniczenia?

Gdy jedna z Twoich jednostek reklamowych wysyła do AdMob żądanie reklamy, zapośredniczenie AdMob sprawdza je i porównuje z ustawieniami kierowania zdefiniowanych przez Ciebie grup zapośredniczenia.

 • Jeśli żądanie odpowiada ustawieniom kierowania jednej z grup zapośredniczenia, wypełni ona żądanie i wyświetli reklamę z jednego z obsługiwanych przez tę grupę źródeł reklam.
 • Jeśli żądanie odpowiada ustawieniom kierowania kilku grup zapośredniczenia, AdMob wybierze jedną z nich na podstawie jej priorytetu. Jeśli to możliwe, należy unikać konfliktu między grupami zapośredniczenia.
 • Jeżeli żądanie nie odpowiada ustawieniom kierowania żadnej z Twoich grup zapośredniczenia, zostanie automatycznie wypełnione przez grupę AdMob (domyślną).

Uwaga: grupy zapośredniczenia nie tworzą kaskad ani łańcuchów zapośredniczenia. Jeśli nie można dopasować grupy zapośredniczenia do żądania reklamy, zostanie ono wypełnione przez grupę AdMob (domyślną). Jednak sieci reklamowe uwzględnione jako źródła reklam w grupie zapośredniczenia tworzą kaskadę podczas próby wypełnienia żądania reklamy.

Przykład

Oto przykład:

 

Wydawca stworzył grę na Androida i chce dodać dziesięć jednostek banerów reklamowych. Większość użytkowników aplikacji to Japończycy, więc chce również użyć grupy zapośredniczenia do zarządzania źródłami reklam, które wyświetlają reklamy użytkownikom w Japonii.

 
Najpierw wydawca tworzy dziesięć jednostek reklamowych w AdMob. 
 
Następnie tworzy jedną grupę zapośredniczenia. Wybiera następujące ustawienia:
 • Format: baner
 • Platforma: Android
 • Nazwa: japońskie banery reklamowe
 • Lokalizacje: Japonia 

Dodaje wszystkie utworzone jednostki reklamowe do grupy zapośredniczenia, dodaje i konfiguruje źródła reklam – kilka zewnętrznych sieci reklamowych, które mają dobrą skuteczność w Japonii, i zapisuje grupę.

 

Na koniec wdraża jednostki reklamowe i zapośredniczenie w swojej aplikacji.

Czym jest priorytet grupy zapośredniczenia?

Priorytet pozwala AdMob określić, która grupa zapośredniczenia ma większe znaczenie dla Twoich docelowych przychodów. Jeśli do wypełnienia żądania reklamy można użyć wielu grup zapośredniczenia, AdMob na podstawie wartości w kolumnie Priorytet określa, która grupa zapośredniczenia powinna wypełnić żądanie reklamy.

Podczas ustawiania priorytetów warto pamiętać o kilku kwestiach. 

 • Jeśli więcej niż jedna grupa zapośredniczenia spełnia warunki kierowania żądania reklamy (lokalizacja, platforma itp.), do wypełnienia żądania zostanie użyta grupa z najwyższym priorytetem (najmniejszą liczbą porządkową).
 • Najwyższy priorytet, jaki można ustawić, to 1. 
 • Najniższy priorytet, jaki można ustawić, to liczba równa liczbie utworzonych grup zapośredniczenia. Przykład: jeśli masz 5 grup zapośredniczenia, 5 to najniższy priorytet, jaki możesz ustawić. Jeśli ustawisz priorytet na 8, automatycznie przyjmie on wartość domyślną, czyli 5.

Po dopasowywaniu żądania reklamy do grupy zapośredniczenia zostanie wykorzystana kaskada obejmująca wszystkie źródła reklam w tej grupie.

Przykład

Oto przykład:

 

AdMob otrzymuje żądanie reklamy od użytkownika Androida w Vancouver, w Kanadzie. Żądanie reklamy pasuje do trzech grup zapośredniczenia wydawcy: 
 
 • „Banery reklamowe na Androida – Ameryka Północna” (priorytet: 3, korzysta z sieci InMobi, Flurry i AdMob)
 • „Banery reklamowe na Androida – cały świat” (priorytet: 5, korzysta z sieci AdFalcon, Flurry i AdMob)
 • „Banery reklamowe na Androida – Kanada” (priorytet: 1, korzysta z sieci Flurry, Chartboost i AdMob)
 
Wybrana zostanie grupa zapośredniczenia „Banery reklamowe an Androida – Kanada”, ponieważ jej priorytet wynosi 1, więc jest wyższy od priorytetów pozostałych grup. Do wypełnienia żądania reklamy zostanie zastosowana kaskada obejmująca źródła reklam w grupie zapośredniczenia: Flurry a potem Chartboost a potem sieć AdMob.

Unikanie konfliktu między grupami zapośredniczenia

Wcześniejsze planowanie pozwoli Ci uniknąć takiego konfliktu. Jeśli w danej grupie zapośredniczenia kierujesz reklamy na określony kraj, region lub format reklamy albo na jedną, wybraną platformę, możesz wyłączyć ten element z innych grup zapośredniczenia. 

W powyższym przykładzie wydawca stworzył wyspecjalizowaną grupę ukierunkowaną na żądania baneru reklamowego otrzymywane od Kanadyjczyków korzystających z Androida. Mógł uniknąć konfliktu między grupami, wykluczając Kanadę z innych grup zapośredniczenia obsługujących banery reklamowe na Androida.

Jeśli utworzysz wiele grup zapośredniczenia do zarządzania źródłami reklam, konflikt może i tak od czasu do czasu wystąpić. Ważne jest, aby przypisać grupom zapośredniczenia odpowiedni priorytet. Pomoże to AdMob efektywnie zwiększać Twoje przychody. 

Grupa AdMob (domyślna)

W większości przypadków otrzymane przez AdMob żądanie reklamy jest porównywane z ustawieniami Twoich grup zapośredniczenia i wypełniane przez grupę z pasującymi kryteriami. Niektóre żądania reklamy mogą nie pasować do żadnej z Twoich grup zapośredniczenia.

Grupa AdMob (domyślna) próbuje automatycznie wypełniać żądania reklamy, które nie pasują do ustawień żadnej z Twoich grup zapośredniczenia. Pobiera ona reklamy bezpośrednio z sieci AdMob.

Grupa AdMob (domyślna) została dla Ciebie utworzona na karcie „Grupy zapośredniczenia”.

Przykład

Oto przykład: 
 
Wydawca utworzył w AdMob sześć grup zapośredniczenia: 
 
 • Reklamy pełnoekranowe dla użytkowników Androida – Finlandia
 • Reklamy pełnoekranowe dla użytkowników iOS – Finlandia
 • Reklamy pełnoekranowe dla użytkowników Androida – Norwegia
 • Reklamy pełnoekranowe dla użytkowników iOS – Norwegia
 • Reklamy pełnoekranowe dla użytkowników Androida – Szwecja
 • Reklamy pełnoekranowe dla użytkowników iOS – Szwecja

Wszystkie te grupy wykluczają lokalizacje w innych krajach.

Jeśli mieszkający w Finlandii użytkownik aplikacji na iOS wygeneruje żądanie reklamy pełnoekranowej, zostanie ono wypełnione przez grupę zapośredniczenia „Reklamy pełnoekranowe dla użytkowników iOS – Finlandia”.
Co się stanie w przypadku, gdy żądanie reklamy pełnoekranowej prześle użytkownik Androida w Danii?  Takie żądanie nie odpowiada ustawieniom żadnej z powyższych grup, więc zostanie wypełnione przez grupę AdMob (domyślną).
 
Zainspiruj się. Dowiedz się, jak użytkownik AdMob zwiększył przychody dzięki zapośredniczeniu AdMob.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?