Bemiddeling

Overzicht van AdMob-bemiddeling

Wat is AdMob-bemiddeling?

Bemiddeling is een functie van AdMob waarmee u op één plek alle advertentiebronnen kunt beheren die u gebruikt om advertenties in uw apps weer te geven. Via bemiddeling kunt u inkomende advertentieverzoeken naar meerdere advertentiebronnen verzenden en ervoor zorgen dat u de best beschikbare advertentiebronnen vindt om de verzoeken te vullen. Voor bemiddeling wordt gebruikgemaakt van bemiddelingsgroepen om uw inkomsten te maximaliseren door alle advertentiebronnen te rangschikken op basis van geoptimaliseerde prestaties.


Wat zijn bemiddelingsgroepen?

Bemiddelingsgroepen zijn combinaties van targetinginstellingen, waarmee u de door uw advertentieblokken gegenereerde inkomsten kunt maximaliseren. U kunt bemiddelingsgroepen van tevoren maken en hier in de loop van de tijd advertentieblokken en advertentiebronnen aan toevoegen, maar u kunt ze ook allemaal tegelijk maken. In plaats van telkens opnieuw bemiddelingsopties voor elk advertentieblok in te stellen, kunt u de instellingen in één keer opgeven voor al uw bemiddelingsgroepen. Hierna kunt u dan uw advertentieblokken toevoegen aan de gewenste groepen.

Als u uw pagina met bemiddelingsgroepen wilt weergeven, logt u in op uw AdMob-account en klikt u in de zijbalk op Bemiddeling.

Wanneer u bemiddeling heeft ingesteld in AdMob, kunt u de Google Developers-handleiding (Android, iOS) gebruiken om bemiddeling in uw apps te implementeren.

Hoe werken bemiddelingsgroepen?

Wanneer vanuit een van uw advertentieblokken een advertentieverzoek naar AdMob wordt verstuurd, bekijkt AdMob-bemiddeling het verzoek en wordt dit vergeleken met de targetinginstellingen van de door u gedefinieerde bemiddelingsgroepen.

 • Als het verzoek overeenkomt met de targeting van één van uw bemiddelingsgroepen, voldoet de desbetreffende groep aan het verzoek door een advertentie weer te geven uit een van de advertentiebronnen die deel uitmaken van de groep.
 • Als het verzoek overeenkomt met de targeting van meer dan één van uw bemiddelingsgroepen, gebruikt AdMob de prioriteit van de groepen om te bepalen welke groep aan het advertentieverzoek moet voldoen. Conflicten tussen bemiddelingsgroepen moeten waar mogelijk worden voorkomen.
 • Als het verzoek niet overeenkomt met de targetinginstellingen van uw bemiddelingsgroepen, voldoet de groep AdMob (standaard) automatisch aan het verzoek.

Opmerking: Er wordt geen waterfall of daisy-chaining gebruikt om van de ene naar de andere bemiddelingsgroep te gaan. Als een advertentieverzoek niet kan worden gekoppeld aan een bemiddelingsgroep, wordt het verzoek gevuld door de groep 'AdMob (standaard)'. De advertentienetwerken die als advertentiebronnen in een bemiddelingsgroep zijn opgenomen, maken echter gebruik van waterfall wanneer wordt geprobeerd een advertentieverzoek te vullen.

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld:

 

Een uitgever heeft een game-app voor Android gemaakt en wil tien banneradvertentieblokken toevoegen. Omdat de meeste gebruikers van de app afkomstig zijn uit Japan, wil de uitgever een bemiddelingsgroep gebruiken om de advertentiebronnen te beheren die advertenties weergeven aan gebruikers in Japan.

 
De uitgever maakt eerst alle tien advertentieblokken in AdMob. 
 
Vervolgens maakt de uitgever één bemiddelingsgroep. Hij kiest de volgende instellingen:
 • Indeling: Banner
 • Platform: Android
 • Naam: Japanse banneradvertenties
 • Locaties: Japan 

De tien advertentieblokken worden aan de bemiddelingsgroep toegevoegd. Vervolgens worden de advertentiebronnen (verschillende advertentienetwerken die goed presteren in Japan) toegevoegd en geconfigureerd. De groep wordt opgeslagen.

 

De uitgever implementeert de advertentieblokken en de bemiddeling ten slotte in zijn app.

Wat houdt de prioriteit van de bemiddelingsgroep in?

Aan de hand van de prioriteit van een bemiddelingsgroep wordt door AdMob vastgesteld welke bemiddelingsgroep belangrijker is voor uw opbrengstdoelen. Wanneer meerdere bemiddelingsgroepen kunnen worden gebruikt om een advertentieverzoek te vullen, gebruikt AdMob de waarde in de kolom Prioriteit om te bepalen welke bemiddelingsgroep het advertentieverzoek moet vullen.

U moet op een paar dingen letten bij het instellen van de prioriteit: 

 • Wanneer meer dan één bemiddelingsgroep overeenkomt met de targeting van een advertentieverzoek (locatie, platform, enzovoort), wordt de bemiddelingsgroep met de hoogste prioriteit (het kleinste getal) gekozen om het advertentieverzoek te vullen.
 • De hoogste prioriteit die u kunt instellen is 1. 
 • De laagste prioriteit die u kunt instellen, is het getal dat gelijk is aan het aantal bemiddelingsgroepen dat u heeft gemaakt. Als u bijvoorbeeld vijf bemiddelingsgroepen heeft, is 5 de laagste prioriteit die u kunt instellen. Als u de prioriteit instelt op 8, wordt deze automatisch aangepast naar 5.

Nadat een advertentieverzoek is gekoppeld aan een bemiddelingsgroep, wordt het advertentieverzoek door middel van waterfall naar de advertentiebronnen van die groep verzonden.

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld:

 

AdMob ontvangt een advertentieverzoek van een Android-gebruiker uit het Canadese Vancouver. Het advertentieverzoek komt overeen met drie van de bemiddelingsgroepen van de uitgever: 
 
 • 'Banneradvertenties voor Android in Noord-Amerika' (prioriteit 3, gebruikt InMobi, Flurry en het AdMob-netwerk)
 • 'Banneradvertenties voor Android wereldwijd' (prioriteit 5, gebruikt AdFalcon, Flurry en het AdMob-netwerk)
 • 'Banneradvertenties voor Android in Canada' (prioriteit 1, gebruikt Flurry, Chartboost en het AdMob-netwerk)
 
De bemiddelingsgroep 'Banneradvertenties voor Android in Canada' wordt gekozen om de advertentie weer te geven, omdat deze groep prioriteit 1 heeft en dus een hogere prioriteit heeft dan de andere overeenkomende groepen. Het advertentieverzoek wordt door middel van waterfall naar de advertentiebronnen in de bemiddelingsgroep verzonden: Flurry en dan Chartboost en dan het AdMob-netwerk.

Conflicten tussen bemiddelingsgroepen vermijden

U vermijdt conflicten door vooruit te denken. Als de advertenties in een bemiddelingsgroep expliciet zijn getarget op landen/regio's, platforms of advertentie-indelingen, kunt u de desbetreffende landen/regio's, platforms of advertentie-indelingen beter uitsluiten van de andere bemiddelingsgroepen die u maakt. 

In het bovenstaande voorbeeld had de uitgever al een gespecialiseerde groep gemaakt die was getarget op banneradvertentieverzoeken van Canadese Android-gebruikers. Hij had een conflict tussen de groepen kunnen vermijden door Canada uit te sluiten van de andere bemiddelingsgroepen voor Android-banneradvertenties.

Als u echter een grote hoeveelheid bemiddelingsgroepen maakt om uw advertentiebronnen te beheren, krijgt u waarschijnlijk af en toe te maken met conflicten. Het is belangrijk dat u de juiste prioriteit aan uw bemiddelingsgroepen toewijst, zodat AdMob op basis hiervan uw inkomsten op efficiënte wijze kan maximaliseren. 

De groep 'AdMob (standaard)'

In de meeste gevallen wordt een advertentieverzoek dat door AdMob wordt ontvangen, vergeleken met uw bemiddelingsgroepen en wordt aan het verzoek voldaan door de groep die aan de criteria voldoet. Soms kan het echter gebeuren dat er geen bemiddelingsgroep wordt gevonden die kan voldoen aan het verzoek.

De groep 'AdMob (standaard)' probeert automatisch te voldoen aan advertentieverzoeken waaraan geen enkele bemiddelingsgroep kan voldoen. Deze groep haalt advertenties rechtstreeks uit het AdMob-netwerk.

De groep 'AdMob (standaard)' is al gemaakt en bevindt zich op het tabblad 'Bemiddelingsgroepen'.

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld: 
 
Een uitgever heeft de volgende zes bemiddelingsgroepen in AdMob gemaakt: 
 
 • Interstitial-advertenties voor Finse Android-gebruikers
 • Interstitial-advertenties voor Finse iOS-gebruikers
 • Interstitial-advertenties voor Noorse Android-gebruikers
 • Interstitial-advertenties voor Noorse iOS-gebruikers
 • Interstitial-advertenties voor Zweedse Android-gebruikers
 • Interstitial-advertenties voor Zweedse iOS-gebruikers

Locaties in andere landen zijn uitgesloten van alle zes bemiddelingsgroepen.

Als een gebruiker van de app op een iOS-apparaat in Finland een interstitial-advertentieverzoek genereert, wordt hieraan voldaan door de bemiddelingsgroep 'Interstitial-advertenties voor Finse iOS-gebruikers'.
Maar wat gebeurt er als een Android-gebruiker in Denemarken een interstitial-advertentieverzoek genereert?  Geen van deze groepen kan aan dit verzoek voldoen en dus wordt hieraan voldaan door de groep 'AdMob (standaard)'.
 
Laat u inspireren. Lees hoe een AdMob-gebruiker via AdMob-bemiddeling een aanzienlijk hogere opbrengst realiseert.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen