Dodawanie użytkownika do konta AdMob

Swoje konto AdMob możesz udostępniać innym osobom, takim jak partnerzy biznesowi, pracownicy, znajomi czy rodzina. Użytkownicy mający dostęp do Twojego konta mogą wyświetlać i edytować dowolną jego część oraz nią zarządzać. Dostęp użytkownika możesz cofnąć w każdej chwili.

Poziomy dostępu użytkowników

Poziomy dostępu użytkowników do AdMob przypisujesz za pomocą AdSense. Jeśli np. chcesz przyznać użytkownikowi dostęp administracyjny do konta AdMob, musisz mu udzielić dostępu administracyjnego do swojego konta AdSense. 

Oto dwa poziomy dostępu, jakie możesz przyznawać w AdSense, uszeregowane od najniższego do najwyższego:

Użytkownik o standardowym dostępie

 • Może wyświetlać i edytować większość obszarów konta oraz nimi zarządzać.
 • Nie może zlikwidować konta.
 • Nie może akceptować, odrzucać ani anulować relacji narzędzia MCM.
 • Nie może akceptować nowych warunków korzystania z usługi AdMob.
 • Nie widzi listy użytkowników, którzy mają dostęp do konta.
 • Nie widzi strony „Zarządzanie użytkownikami”, na której wyświetlani są użytkownicy mający dostęp do konta.
 • Nie może przyznać dostępu do konta innemu użytkownikowi ani zmienić jego poziomu dostępu.

Administrator 

 • Może wyświetlać i edytować dowolną część konta oraz nią zarządzać.
 • Może zlikwidować konto. 
 • Widzi listę użytkowników mających dostęp do konta.
 • Może przyznać dostęp do konta innej osobie i zmienić jej poziom dostępu.

Instrukcje

Aby przyznać użytkownikowi dostęp do konta AdMob:

 1. Sprawdź, czy użytkownik ma konto Google.
 2. Przyznaj użytkownikowi dostęp do konta AdSense powiązanego z kontem Google, którego używasz, by logować się do AdMob. Poziom dostępu przyznany użytkownikowi w AdSense będzie też jego poziomem dostępu w AdMob. Jeśli np. przyznasz użytkownikowi dostęp do AdSense na poziomie administratora, będzie on miał też dostęp na poziomie administratora do AdMob. 
 3. Przyznaj użytkownikowi dostęp do konta Google Ads powiązanego z kontem Google, którego używasz, by logować się do AdMob. Uwaga: poziom dostępu przyznany użytkownikowi w Google Ads nie jest przenoszony do AdMob. Poziom dostępu użytkownika do AdMob musisz ustawić w AdSense.

Gdy wykonasz wszystkie kroki, użytkownik będzie mógł zalogować się do AdMob na https://apps.admob.com za pomocą danych logowania do swojego konta Google i uzyskać dostęp do informacji o Twoim koncie AdMob.

Właściciel konta AdMob jest jedyną osobą odpowiedzialną za wszystkie jego elementy i ustawienia oraz powinien ostrożnie przyznawać innym użytkownikom dostęp do konta. Wszyscy użytkownicy dodani do konta muszą przestrzegać zasad programu AdSenseWarunków korzystania z usługi Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?