Настройване на приложение в AdMob

Първата стъпка, за да започнете да печелите пари в приложението си в AdMob, е да го настроите. Могат да се добавят публикувани и непубликувани приложения. Ако настройвате непубликувано приложение, след като го публикувате, трябва да се върнете в AdMob и да го свържете със записа му в магазина за приложения.

За да настроите приложение, изпълнете стъпките по-долу.

Настройване на публикувано приложение

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Кликнете върху Добавяне на приложение. Показва се диалогов прозорец.
 4. Кликнете върху Да.
 5. Въведете името на приложението и кликнете върху Търсене.
 6. До приложението, което искате да добавите, кликнете върху Добавяне

Настройване на непубликувано приложение

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Кликнете върху Добавяне на приложение. Показва се диалогов прозорец.
 4. Кликнете върху Не.
 5. Въведете името на приложението.
 6. Изберете платформа.
 7. Кликнете върху Добавяне.
 8. Кликнете върху Добавяне на рекламен елемент, за да създадете такъв за това приложение, или върху Ще го направя по-късно, за да излезете от страницата.

Когато приложението е публикувано, можете да се върнете в AdMob и да свържете приложението си със записа му в магазина за приложения.

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си