Skatteoplysninger

Angiv dine skatteoplysninger

Afhængigt af din placering kan vi være pålagt at indhente skattemæssige oplysninger fra dig. Hvis du skal angive skatteoplysninger til Google, kan du gøre det i din AdMob-konto.

Skatteoplysningerne skal om nødvendigt angives inden den 20. for at modtage betaling den pågældende måned.
  1. Log ind på din AdMob-konto på https://apps.admob.dk.
  2. Gå til siden Indstillinger Betalinger > Administrer indstillinger.
  3. I afsnittet Skatteoplysninger skal du klikke på Send skatteoplysninger.
  4. På denne side finder du en vejledning, der hjælper dig med at vælge den relevante formular i forhold til din skattesituation. Alle formularerne er tilgængelige, så de kan indsendes online. Der findes også en vejledning til manuel indsendelse af andre formularer.
Det er ikke alle udgivere, der skal indberette skatteoplysninger. Du kan indsende skatteoplysninger, når det er relevant for dig at gøre det.
Vi anbefaler, at alle udgivere regelmæssigt bekræfter rigtigheden af deres skatteoplysninger vha. IRS (Internal Revenue Service). Google påtager sig ikke ansvaret for at bekræfte eller opdatere skatteoplysninger fra udgiverne.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet