Промяна на пощенския адрес за получаване на плащания

Изпълнете следните стъпки, за да промените пощенския си адрес за получаване на плащания.

Ако се налага да извършите промени в данните си за плащане, направете го преди 21-о число на месеца. Промените, извършени след тази дата, няма да влязат в сила до следващия платежен цикъл.
  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Плащания.
  3. В секцията Настройки кликнете върху Управление на настройките.
  4. В секцията Потребителски профил за плащания  кликнете върху  до Име и адрес.
  5. Извършете желаните промени.
  6. Кликнете върху Запазване. Промяната на адреса ще влезе в сила за следващия платежен цикъл.

 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?