Platební proces

Plán plateb

Služba AdMob používá měsíční platební cyklus. Odhadované příjmy se vám budou načítat v průběhu měsíce a na začátku měsíce následujícího budou uzavřeny a připsány k vašemu zůstatku uvedenému na stránce Platby v okně Transakce. Pokud tento zůstatek přesáhne hranici platby a nebudete mít v účtu nastavena žádná pozdržení platby, provede se platba okolo 21. dne v měsíci.

Příklad

Jako příklad si uveďme odhadované příjmy získané v průběhu června. Do 3. července v okně Transakce uvidíte, že vám byly připsány celkové příjmy od 1. do 30. června. Tyto prostředky vám poté zašleme 21. července, společně s veškerými dalšími zůstatky v účtu.

Poznámka: Kdy přesně platbu obdržíte, závisí na časovém pásmu, na tom, zda není 21. den v měsíci víkend nebo svátek, a na zvolené platební metodě.

Hranice platby

Jestliže vaše měsíční příjmy nedosáhnou hranice platby, budou převedeny a sloučeny s příjmy za následující měsíc. A pokud nový zůstatek hranici platby přesáhne, obdržíte platbu na konci dalšího měsíce.

Příklad

Když například za červen vyděláte nižší částku, než je hranice platby, sloučí se příjmy s těmi za červenec. Jestliže nový zůstatek hranici platby přesáhne, vyplatíme vám příjmy za červen a červenec v jedné platbě na konci srpna.

Poznámka: Pokud kvůli pozdržení plateb není aktuální zůstatek vyplacen v rámci standardního platebního cyklu, provede se platba několik dní poté, co je pozdržení zrušeno.

Sledování plateb

Na stránce Platby v sekci Transakce se aktualizují informace o stavu zpracování plateb. Během měsíce se přidávají a upravují řádkové položky a informace o konečné výši příjmů, které vám zašleme. Mohou se tam objevit i řádkové položky různých jiných plateb a kreditů. Kliknutím na zvolenou platební metodu níže zobrazíte svůj harmonogram plateb.

Elektronický bankovní převod (EFT)

V tomto kalendáři naleznete různá důležitá data týkající se plateb. Dozvíte se zde také, kdy v měsíci vám budou vypláceny příjmy, pokud jako platební metodu zvolíte elektronický bankovní převod.

Monthly calendar for payment milestones
3. den v měsíci: Odhadované příjmy za předchozí měsíc jsou uzavřeny a zobrazí se v okně Transakce. Tam také uvidíte řádkovou položku s vašimi celkovými příjmy přičtenými k transakcím za předchozí měsíc.
V sekci Transakce se rovněž zobrazí srážky související s úpravami či poplatky. Řádkové položky pro odpočty za neplatnou aktivitu provedené během výpočtu konečné výše příjmů zde ale uvedeny být nemusí. Přečtěte si, jak Google brání neplatné aktivitě.
20. den v měsíci: Tento den je třeba provést případné změny platebních údajů (včetně ukončení pozdržení plateb). Změny provedené později se projeví až v platebním cyklu následujícího měsíce. K tomuto dni také musí celkový zůstatek dosáhnout hranice platby. Pokud této hranice nedosáhne, nebo pokud jsou platby pozdrženy, platbu v daném měsíci neobdržíte a zůstatek bude převeden do měsíce následujícího.
21. den v měsíci: V tento den se v okně Transakce zobrazí řádek Platba probíhá. To znamená, že probíhá zpracování příjmů a jejich převod do vaší banky. Změní-li se tato položka na Platba zahájena, naše banka platbu přijala a odeslala ji ke zpracování.
Sedm pracovních dnů: Platbu byste měli obdržet do sedmi pracovních dnů od jejího odeslání. Pokud ji neobdržíte ani do konce měsíce, požádejte o vysvětlení svoji banku.

Pokud 21. den v měsíci připadá na víkend nebo svátek, mohou být platby odeslány až následující pracovní den.

Platby šekem

Platby příjmů za předchozí měsíc prováděné šekem odesíláme 21. dne v měsíci. Jejich doručení na vaši platební adresu může trvat až čtyři týdny.

Platby šekem nabízíme pouze v zemích, kde dosud nepodporujeme bankovní převody. Pokud v Nastavení plateb není možnost platby šekem uvedena, pak není ve vaší zemi k dispozici.

  • 3. den v měsíci: Odhadované příjmy za předchozí měsíc jsou uzavřeny a zobrazí se v okně Transakce.
  • 20. den v měsíci: Tento den je třeba provést případné změny platebních údajů (včetně ukončení pozdržení plateb). Změny provedené později se projeví až v platebním cyklu následujícího měsíce. K tomuto dni také musí celkový zůstatek dosáhnout hranice platby. Pokud této hranice nedosáhne, nebo pokud jsou platby pozdrženy, neobdržíte v daném měsíci platbu a zůstatek bude převeden do měsíce následujícího.
  • 21. den v měsíci (nebo první pracovní den poté): Odeslání šeků. V okně Transakce se zobrazí řádková položka Platba probíhá.

Doručení šeku poštou trvá dva až čtyři týdny. Čas potřebný na doručení závisí na poštovní službě fungující ve vaší oblasti.

Metoda Western Union Quick Cash

Platby metodou Western Union Quick Cash odesíláme 21. dne v měsíci. Vyzvednout si je můžete od následujícího pracovního dne v jakékoli pobočce společnosti Western Union ve vaší zemi.

  • 3. den v měsíci: Odhadované příjmy za předchozí měsíc jsou uzavřeny a zobrazí se v okně Transakce.
  • 20. den v měsíci: Tento den je třeba provést případné změny platebních údajů (včetně ukončení pozdržení plateb). Změny provedené později se projeví až v platebním cyklu následujícího měsíce. K tomuto dni také musí celkový zůstatek dosáhnout hranice platby. Pokud této hranice nedosáhne, nebo pokud jsou platby pozdrženy, neobdržíte v daném měsíci platbu a zůstatek bude převeden do měsíce následujícího.
  • 21. den v měsíci (nebo první pracovní den poté): Odeslání platby společnosti Western Union. V okně Transakce se zobrazí řádková položka Platba probíhá.

Platbu si musíte vyzvednout do 60 dnů od jejího zaslání, jinak vám bude částka připsána zpět do účtu AdSense.

Bankovní převod

  • 3. den v měsíci: Odhadované příjmy za předchozí měsíc jsou uzavřeny a zobrazí se v okně Transakce.
  • 20. den v měsíci: Tento den je třeba provést případné změny platebních údajů (včetně ukončení pozdržení plateb). Změny provedené později se projeví až v platebním cyklu následujícího měsíce. K tomuto dni také musí celkový zůstatek dosáhnout hranice platby. Pokud této hranice nedosáhne, nebo pokud jsou platby pozdrženy, neobdržíte v daném měsíci platbu a zůstatek bude převeden do měsíce následujícího.
  • 21. den v měsíci (nebo první pracovní den poté): Zahájení bankovního převodu. V okně Transakce se zobrazí řádková položka Platba probíhá.

Dokončení převodu může trvat až deset dní. Čas potřebný k převedení peněz na váš bankovní účet závisí na vaší bance.

Pokud 21. den v měsíci připadne na víkend nebo svátek, mohou být platby odeslány až další pracovní den.

Pokud zjistíme, že účet majitele stránek porušuje naše smluvní podmínky nebo zásady, můžeme platbu kdykoli zadržet (počínaje datem, kdy společnost Google zahájila vyšetřování možného porušení zásad), odečíst příjmy z účtu majitele stránek, případně peníze za kliknutí zaznamenaná na webu majitele stránek nebo na stránce s výsledky vyhledávání ve službě AdSense vrátit zpět inzerentům. Pokud majiteli stránek navíc u některé z plateb pro společnost Google v souvislosti s programem Google Ads vypršela splatnost, vyhrazujeme si právo zadržet platbu, dokud nebudou uhrazeny všechny nedoplatky. Úplné znění podmínek týkajících se plateb naleznete ve smluvních podmínkách AdSense.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory