Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Chính sách về hành vi

AdMob cho phép nhà xuất bản tạo thu nhập từ các ứng dụng của họ bằng cách sử dụng quảng cáo AdMob và từ Google. Nhà xuất bản muốn tham gia vào AdMob phải tuân thủ chính sách chương trình AdSense trực tuyến của chúng tôi, với các phần bổ sung và ngoại lệ được mô tả bên dưới đây. Nếu bạn không tuân thủ các chính sách này, chúng tôi giữ quyền vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo đến ứng dụng của bạn và/hoặc vô hiệu hóa tài khoản AdMob của bạn bất cứ lúc nào.

Ngoại lệ đối với chính sách AdSense

Về nguyên tắc, tất cả nhà xuất bản AdMob đều phải tuân thủ chính sách chương trình trực tuyến của chúng tôi, tuy nhiên, có một số chính sách nhất định khác nhau giữa AdSense và AdMob. Hãy xem các ngoại lệ bên dưới.

Xem các trường hợp ngoại lệ

Hành vi quảng cáo

AdMob có chức năng làm mới quảng cáo có thể được sử dụng bởi ứng dụng dành cho thiết bị di động sử dụng Google Mobile Ads SDK. Không thể đặt tỷ lệ làm mới thành giá trị ngoài phạm vi được chỉ định trong SDK.

Số lần nhấp và số lần hiển thị không hợp lệ

Nhà xuất bản không được nhấp vào quảng cáo của chính họ hoặc sử dụng bất kỳ biên pháp nào để làm tăng số lần hiển thị và/hoặc số lần nhấp một cách giả tạo, kể cả các phương pháp thủ công. Bạn không được phép thử nghiệm quảng cáo của chính mình bằng cách nhấp vào chúng.

Vui lòng sử dụng quảng cáo thử nghiệm (có phiên bản cho Android, iOS) để tránh tạo các lượt nhấp không hợp lệ.

Tìm hiểu thêm về lượt nhấp và lượt hiển thị không hợp lệ

Google rất nghiêm túc trong việc xử lý hoạt động không hợp lệ, phân tích tất cả các lần nhấp và lần hiển thị để xác định xem chúng có phải là dấu hiệu của một kiểu sử dụng có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách giả tạo hay không. Nếu chúng tôi xác định rằng tài khoản AdMob có thể gây rủi ro cho nhà quảng cáo, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản đó để bảo vệ lợi ích của nhà quảng cáo.

Các nhà xuất bản bị vô hiệu hóa vì hoạt động không hợp lệ hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi không được phép tham gia thêm vào các giải pháp kiếm tiền khác dành cho nhà xuất bản của Google. Điều này có nghĩa là, ví dụ: nếu nhà xuất bản có tài khoản AdMob bị vô hiệu vì hoạt động không hợp lệ hoặc vi phạm chính sách, họ sẽ không thể sử dụng AdSense để kiếm tiền và ngược lại. Vì lý do này, các nhà xuất bản này không thể mở tài khoản mới.

Nếu nhà xuất bản mở thêm tài khoản, thì các tài khoản này sẽ bị gắn cờ là trùng lặp và sau đó một hoặc cả hai tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa.

Để biết thêm thông tin về hoạt động không hợp lệ, vui lòng truy cập vào Trung tâm tài liệu về chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo của chúng tôi.

Nhà xuất bản được khuyến khích thử nghiệm với nhiều vị trí và định dạng quảng cáo, nhưng phải tuân thủ các chính sách về vị trí đặt quảng cáo sau đây.

Xem chính sách về vị trí đặt quảng cáo

Chính sách triển khai

Ngoài các chính sách về vị trí đặt quảng cáo của AdSense, nhà xuất bản AdMob cũng phải tuân thủ các chính sách triển khai theo ứng dụng cụ thể sau:

 • Quảng cáo không được đặt quá gần hoặc ngay bên dưới các nút hoặc bất cứ đối tượng nào khác mà vị trí đặt quảng cáo ảnh hưởng đến việc tương tác thông thường của người dùng với ứng dụng hoặc quảng cáo.
 • Quảng cáo không được đặt ở vị trí che khuất hoặc ẩn đi bất cứ vùng nào mà người dùng muốn xem khi tương tác thông thường. Quảng cáo không được đặt ở những vùng mà người dùng sẽ nhấp chuột ngẫu nhiên hoặc đặt ngón tay của họ lên màn hình.
 • Quảng cáo không được đặt trên màn hình "cuối cùng". Phải có cách để thoát khỏi màn hình mà không nhấp vào quảng cáo (ví dụ: nút "quay lại" hoặc "trình đơn"). Ngoài ra, người dùng phải được thông báo rằng nút trang chủ sẽ thoát ứng dụng.
 • Không nên đặt quảng cáo trong các ứng dụng đang chạy trong nền của thiết bị hoặc bên ngoài môi trường ứng dụng. Cần làm rõ cho người dùng biết quảng cáo đang được liên kết với hoặc được triển khai trong ứng dụng nào. Ví dụ bao gồm: quảng cáo được phân phát trong tiện ích con; quảng cáo khởi chạy trước khi mở ứng dụng hoặc sau khi đóng ứng dụng.
 • Không được đặt quảng cáo theo cách làm ngăn chặn việc xem nội dung cốt lõi của ứng dụng. Không được đặt quảng cáo với mục đích làm trở ngại việc điều hướng hoặc tương tác với nội dung cốt lõi và chức năng của ứng dụng. Ví dụ bao gồm: quảng cáo xen kẽ được kích hoạt mỗi khi người dùng nhấp chuột trong ứng dụng.
 • Nhà xuất bản không được phép đặt quảng cáo trên bất kỳ trang nào không có nội dung, chẳng hạn như màn hình cảm ơn, lỗi, đăng nhập hoặc thoát. Có những màn hình mà khách truy cập có thể thấy khi khởi chạy ứng dụng, trước khi có khả năng rời khỏi ứng dụng hoặc sau khi thực hiện một hành động cụ thể trên màn hình, chẳng hạn như mua hàng hoặc tải xuống. Quảng cáo tập trung chủ yếu vào các loại màn hình này có thể khiến khách truy cập nhầm tưởng rằng quảng cáo là nội dung thực tế, do đó không đặt quảng cáo trên những màn hình như vậy.
  Ngoài ra, vui lòng xem xét hướng dẫn triển khai của chúng tôi.

Quảng cáo trong ứng dụng

Ứng dụng chỉ được sử dụng SDK để yêu cầu quảng cáo.

 

Các ứng dụng cung cấp chương trình trả tiền

Không được đặt quảng cáo của Google trên các ứng dụng hứa hẹn thanh toán hoặc cung cấp phần thưởng khuyến khích cho những người dùng nhấp vào quảng cáo, lướt web, đọc email hoặc thực hiện các hành động tương tự khác. Việc đặt quảng cáo của Google trên các ứng dụng như vậy có thể dẫn đến số lượt hiển thị hoặc lượt nhấp không hợp lệ và do đó bị cấm. Tương tự như vậy, không được đặt quảng cáo của Google trên các ứng dụng chủ yếu quảng bá, cung cấp hoặc hướng lưu lượng truy cập đến tài liệu hướng dẫn về cách triển khai các dịch vụ như thế.

Hiển thị trang web của bên thứ ba trong ứng dụng

Khi một ứng dụng hiển thị trang web của người khác trong một khung, đây được coi là hiển thị nội dung trong khung. Các nhà xuất bản không được phép hiển thị nội dung của bên thứ ba trong khung và kiếm tiền từ nội dung đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nội dung đó.

Nếu một nhà xuất bản sở hữu nội dung, nội dung này có thể hiển thị trong khung trong ứng dụng của nhà xuất bản và kiếm tiền. Tuy nhiên, nếu nội dung hiển thị trong khung hiện đang được Google Ads kiếm tiền, nội dung hiển thị trong khung sẽ không chứa bất kỳ mã bổ sung nào cho AdSense hoặc AdMob bên trong phiên bản trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Phân phối phụ và dàn xếp mạng quảng cáo

Nhà xuất bản không được tham gia vào các mối quan hệ phân phối phụ (nghĩa là Google phải có mối quan hệ trực tiếp với nhà xuất bản, thay vì thông qua một bên trung gian).

Tìm hiểu thêm về phân phối phụ và hòa giải mạng quảng cáo

Chia sẻ thông tin bị hạn chế

 • Chỉ số: Nhà xuất bản không được chia sẻ quyền truy cập vào bảng điều khiển báo cáo AdMob (trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của AdMob về các chỉ số có thể chia sẻ).
 • : Nhà xuất bản không được chia sẻ mã nguồn SDK của Google hoặc tách nhỏ mã của Google SDK với bất kỳ bên thứ ba nào.

Dàn xếp AdMob

Dịch vụ dàn xếp mạng của AdMob nhằm mục đích cho phép truy cập vào nhu cầu của nhà quảng cáo từ bên thứ nhất trên các mạng quảng cáo của bên thứ ba (chứ không phải nhu cầu từ trao đổi, người dàn xếp hoặc công ty tối ưu hóa). Báo cáo trong AdMob cho quảng cáo được phân phát thông qua các tính năng dàn xếp mạng của AdMob có thể khác với báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba. AdMob không chịu trách nhiệm về những khác biệt trong báo cáo, cũng như đối với hiệu suất hoặc kết quả của mạng quảng cáo hoặc phần mềm bên thứ ba. Các chính sách sau áp dụng cho nhà xuất bản sử dụng tính năng hòa giải mạng của AdMob hoặc bất kỳ tính năng hòa giải nào khác:

 • Nhà xuất bản sẽ tuân thủ Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google;
 • Nhà xuất bản sẽ tuân thủ mọi nguyên tắc triển khai và công nghệ bổ sung theo như AdMob có thể cung cấp;
 • Nhà xuất bản không được sử dụng dịch vụ hòa giải của AdMob theo cách vi phạm (các) thỏa thuận của Nhà xuất bản với bất kỳ mạng quảng cáo nào của bên thứ ba;
 • Chia sẻ doanh thu của AdMob sẽ chỉ được trả cho nhà xuất bản;
 • AdMob không có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ, đảm bảo tính tương thích hoặc thảo luận về giải pháp không đồng nhất với bất kỳ bên thứ ba nào; và
 • Đối với một lần hiển thị nhất định, nhà xuất bản không được thực hiện lệnh gọi quảng cáo lặp đi lặp lại cho quảng cáo của Google theo cách thức can thiệp, lạm dụng hoặc đạt được lợi thế gian lận trong đấu giá quảng cáo.
 • Đối với nhà xuất bản sử dụng (các) tính năng dành cho nền tảng ứng dụng, nhà xuất bản không được phép chuyển cơ hội hiển thị qua bất kỳ bên trung gian nào (bao gồm cả hệ thống riêng của nhà xuất bản) thực hiện việc phân bổ động (hoặc theo phương thức có lập trình) các yêu cầu quảng cáo dựa trên thông tin đặt giá thực tế, ước tính hoặc theo thời gian thực khác. (Các) tính năng dành cho nền tảng ứng dụng bao gồm tính năng đặt giá thầu.

Tính năng beta

Một số tính năng có thể được xác định là “beta” hay nói cách khác là không được hỗ trợ (“tính năng beta”). Google có thể ngừng cung cấp (các) tính năng beta bất cứ lúc nào, tùy theo quyết định của mình. Tùy theo quyết định của mình, Google có thể không cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nào liên quan đến các tính năng beta. Nhà xuất bản không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nào từ tính năng beta, sự tồn tại của tính năng beta không công khai hoặc quyền truy cập vào tính năng beta.

Quảng cáo được cá nhân hóa

Google có thể sử dụng ID quảng cáo từ thiết bị mà quảng cáo đang phân phát để tạo sở thích và nhân khẩu học (ví dụ: 'người say mê thể thao'). Sở thích, nhân khẩu học và dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu tốt hơn đến người dùng. Ngoài ra, bạn có thể cần phải cập nhật chính sách bảo mật của ứng dụng để phản ánh việc sử dụng quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây gọi là quảng cáo dựa trên sở thích) được phân phát qua SDK quảng cáo của Google Mobile. Vui lòng dành một chút thời gian để xem lại chính sách bảo mật của ứng dụng của bạn và đảm bảo rằng chính sách được cập nhật. Bởi vì các trang của nhà xuất bản và luật lệ có sự khác nhau tùy theo quốc gia, nên chúng tôi không thể đề xuất các diễn đạt cụ thể cho chính sách bảo mật.

Để bổ sung quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây gọi là quảng cáo dựa trên sở thích), Cài đặt quảng cáo cho phép người dùng xem cũng như chỉnh sửa sở thích và nhân khẩu học. Một số người dùng có thể chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa.

Cập nhật lần cuối: Ngày 23 tháng 1 năm 2018

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false