Programmabeleid van AdMob en AdSense

Beleid ten aanzien van gedrag

AdMob biedt uitgevers de mogelijkheid om via hun apps inkomsten te genereren met AdMob- en Google-advertenties. Uitgevers die aan AdMob willen deelnemen, moeten voldoen aan het online programmabeleid van AdSense, inclusief de toevoegingen en uitzonderingen die hieronder worden beschreven. Als u niet aan dit beleid voldoet, behouden we ons het recht voor op elk gewenst moment de weergave van advertenties in uw app en/of uw AdMob-account uit te schakelen.

Uitzonderingen op het AdSense-beleid

In principe moeten alle AdMob-uitgevers voldoen aan ons online programmabeleid. Er zijn echter enkele verschillen tussen het AdSense- en het AdMob-beleid. Hieronder worden de uitzonderingen beschreven.

Uitzonderingen weergeven

Advertentiegedrag

AdMob heeft een advertentievernieuwingsfunctie die kan worden toegepast in mobiele apps die de SDK voor mobiele advertenties van Google gebruiken. De vernieuwingssnelheid mag niet worden ingesteld op een waarde buiten het bereik dat in de SDK is gespecificeerd.

Ongeldige klikken en vertoningen

Uitgevers mogen niet op hun eigen advertenties klikken of middelen gebruiken om het aantal vertoningen en/of klikken kunstmatig te verhogen, met inbegrip van handmatige methoden. Het is niet toegestaan uw eigen advertenties te testen door erop te klikken.

Gebruik in plaats daarvan testadvertenties (voor Android of iOS) om te voorkomen dat er ongeldige klikken worden gegenereerd.

Meer informatie over ongeldige klikken en vertoningen

Google neemt ongeldige activiteit uitermate serieus. We analyseren alle klikken en vertoningen om eventuele gebruikspatronen te ontdekken die de kosten van een adverteerder of de inkomsten van een uitgever op kunstmatige wijze kunnen verhogen. Als we vaststellen dat een AdMob-account een risico zou kunnen vormen voor onze adverteerders, kunnen we dat account uitschakelen om de belangen van onze adverteerders te beschermen.

Uitgevers van wie het account is uitgeschakeld wegens ongeldige activiteit of schending van ons beleid, kunnen ook worden geweigerd voor deelname aan andere Google-oplossingen waarmee uitgevers inkomsten kunnen genereren. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een uitgever een AdMob-account had dat is uitgeschakeld wegens ongeldige activiteit of beleidsschendingen, de betreffende uitgever AdSense niet mag gebruiken om inkomsten te genereren, en omgekeerd. Deze uitgevers kunnen dan ook geen nieuwe accounts meer openen.

Als een uitgever een extra account opent, wordt dit account gemarkeerd als duplicaat en wordt vervolgens één account uitgeschakeld of worden beide accounts uitgeschakeld.

Ga voor meer informatie over ongeldige activiteiten naar ons Helpcentrum voor advertentieverkeerskwaliteit.

Uitgevers worden aangemoedigd te experimenteren met verschillende plaatsingen en advertentie-indelingen, maar ze moeten voldoen aan het volgende beleid voor advertentieplaatsing.

Het beleid voor advertentieplaatsing weergeven

Implementatiebeleid

AdMob-uitgevers moeten niet alleen voldoen aan het AdSense-beleid voor advertentieplaatsing, maar dienen zich ook te houden aan het volgende app-specifieke implementatiebeleid:

 • Advertenties mogen niet heel dicht bij of direct onder knoppen of andere elementen worden geplaatst als dit de typische interactie van gebruikers met de app of de advertentie verstoort.
 • Advertenties mogen niet zodanig worden geplaatst dat een gedeelte van de app dat gebruikers tijdens normaal gebruik van de app willen bekijken, wordt afgedekt of verborgen. Advertenties mogen niet worden geplaatst in gedeelten waar gebruikers willekeurig klikken of hun vingers op het scherm plaatsen.
 • Advertenties mogen niet op een 'doodlopend' scherm worden geplaatst. Een scherm moet kunnen worden gesloten zonder op de advertentie te klikken (er moet bijvoorbeeld een knop 'Terug' of 'Menu' beschikbaar zijn). Anders moet de gebruiker worden geïnformeerd dat de app kan worden gesloten met de startpaginatoets.
 • Advertenties mogen niet worden geplaatst in apps die op de achtergrond of buiten de omgeving van de app worden uitgevoerd. Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn aan welke applicatie de advertentie is gekoppeld of in welke applicatie de advertentie wordt weergegeven. Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld advertenties die in widgets worden weergegeven en advertenties die worden weergegeven voordat de app wordt geopend of nadat de app is gesloten.
 • Advertenties mogen niet zodanig worden geplaatst dat de belangrijkste content van de app niet meer zichtbaar is. Advertenties mogen evenmin op zo'n manier worden geplaatst dat de gebruiker hiervan last ondervindt bij het navigeren door of het gebruiken van de belangrijkste content en functionaliteit van de app. Niet toegestaan is bijvoorbeeld een interstitial-advertentie die telkens wanneer de gebruiker in de app klikt, wordt geactiveerd.
 • Uitgevers mogen geen advertenties plaatsen op pagina's zonder daadwerkelijke content, zoals bedankt-, fout-, inlog- of afsluitschermen. Dit zijn schermen die gebruikers mogelijk te zien krijgen wanneer ze de app starten, wanneer ze op het punt de app te verlaten of nadat ze een specifieke actie op het scherm hebben uitgevoerd, zoals een aankoop of download. Advertenties vormen op dergelijke schermen praktisch het enige wat er te zien valt. Hierdoor is een bezoeker al snel geneigd te denken dat de advertenties daadwerkelijke content zijn. Plaats daarom geen advertenties op dergelijke schermen.

Advertenties in apps

De SDK mag in apps alleen worden gebruikt om advertenties aan te vragen.

 

Apps waarin vergoedingsprogramma's worden aangeboden

Google-advertenties mogen niet worden geplaatst in apps waarin een betaling of andere incentives worden beloofd aan gebruikers die op advertenties klikken, op internet browsen, e-mails lezen of soortgelijke taken uitvoeren. Wanneer u Google-advertenties in dergelijke apps plaatst, kunnen hierdoor ongeldige vertoningen of klikken worden gegenereerd. Daarom is dit volgens ons beleid verboden. Google-advertenties mogen evenmin worden geplaatst in apps die voornamelijk verkeer sturen naar instructies over de implementatie van deze services of die dergelijke instructies promoten of aanbieden.

Een site van derden weergeven in uw app

Wanneer de website van iemand anders wordt weergegeven binnen een frame in een app, wordt dit beschouwd als framing van content. Het is uitgevers niet toegestaan content van derden te framen en er inkomsten mee te genereren zonder de toestemming van de eigenaren van die content.

Als een uitgever zelf eigenaar van de content is, kan deze in frames worden geplaatst in zijn app en mogen er inkomsten mee worden gegenereerd. Als met de geframede content al inkomsten worden gegenereerd via Google Ads, mag de geframede content geen aanvullende code voor AdSense of AdMob bevatten binnen die versie op de mobiele app.

Bemiddeling voor subsyndicatie en advertentienetwerken

Uitgevers mogen geen subsyndicatierelaties aangaan. (Google moet dus een directe relatie hebben met de uitgever en niet via een tussenpersoon.)

Meer informatie over bemiddeling voor subsyndicatie en advertentienetwerken

Beperkingen voor het delen van gegevens

 • Statistieken: uitgevers mogen de toegang tot de AdMob-rapportageconsole niet delen (tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van AdMob waarin is vastgelegd welke statistieken mogen worden gedeeld).
 • Code: uitgevers mogen de Google SDK-broncode of de gedecompileerde Google SDK-code niet delen met derden.

AdMob-bemiddeling

De netwerkbemiddelingsservice van AdMob is bedoeld om toegang te bieden tot directe advertentieverzoeken van advertentienetwerken van derden (in tegenstelling tot advertentieverzoeken van exchanges, tussenpersonen of optimalisatoren). De AdMob-rapporten voor advertenties die via de netwerkbemiddelingsfuncties van AdMob zijn weergegeven, verschillen mogelijk van de rapporten van de betreffende advertentienetwerken van derden. AdMob is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de rapportage of voor de prestaties of resultaten van advertentienetwerken of software van derden. Het volgende beleid is van toepassing op uitgevers die netwerkbemiddeling van AdMob of een andere bemiddelingsfunctie gebruiken:

 • Uitgevers zijn gehouden aan het Google-beleid voor uitgevers.
 • De uitgever is gehouden aan aanvullende technische en implementatierichtlijnen die kunnen worden geleverd door AdMob.
 • De uitgever mag de bemiddelingsdienst van AdMob niet gebruiken op een manier die de overeenkomst(en) van de uitgever met een advertentienetwerk van derden schendt.
 • Het opbrengstenaandeel van AdMob wordt alleen uitbetaald aan de uitgever.
 • AdMob is niet verplicht ondersteuning te bieden aan of compatibiliteit te garanderen met derden, of hiermee oplossingen voor eventuele tegenstrijdigheden te bespreken.
 • Het is uitgevers niet toegestaan meerdere advertentieaanroepen te doen voor Google-advertenties als hierbij wordt geprobeerd de advertentieveiling voor een bepaalde vertoning te verstoren, te misbruiken of zodanig te beïnvloeden dat de ontwikkelaar een oneerlijk voordeel behaalt.
 • Uitgevers die gebruikmaken van een of meerdere app-platformfuncties mogen de vertoningskans niet doorgeven via een tussenschakel (waaronder het eigen systeem van de uitgever) die advertentieverzoeken dynamisch of programmatisch toewijst op basis van daadwerkelijke, geschatte of andere realtime prijsinformatie. App-platformfuncties omvatten 'Open bieden'.

Bètafuncties

Sommige functies kunnen worden aangeduid als 'bèta' of anderszins niet ondersteund ('bètafuncties'). Google kan de levering van bètafuncties op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken beëindigen. Google kan naar eigen goeddunken besluiten geen services met betrekking tot technische ondersteuning te leveren voor bètafuncties. Uitgevers mogen informatie uit bètafuncties, het bestaan van niet-openbare bètafuncties of de toegang tot bètafuncties niet openbaar maken aan derden.

Gepersonaliseerd adverteren

Google kan de ID van het apparaat waarop de advertentie wordt weergegeven, gebruiken om demografische en interessecategorieën te genereren (zoals 'sportfans'). Demografische categorieën, interessecategorieën en andere gegevens worden mogelijk gebruikt om beter getargete advertenties aan de gebruiker te laten zien. Het privacybeleid van uw app moet mogelijk worden geüpdatet om gebruikers te informeren over het gebruik van gepersonaliseerd adverteren via de SDK voor mobiele advertenties van Google. Neem even de tijd om het privacybeleid van uw app te controleren en ervoor te zorgen dat dit up-to-date is. Omdat uitgeverspagina's en wettelijke voorschriften per land verschillen, kunnen we u geen specifiek taalgebruik voor het privacybeleid voorstellen.

Ter aanvulling van gepersonaliseerd adverteren (voorheen op interesses gebaseerd adverteren), kunnen gebruikers met Advertentie-instellingen hun demografische en interessecategorieën bekijken en bewerken. Sommige gebruikers kiezen er mogelijk voor zich af te melden voor gepersonaliseerde advertenties.

Laatst geüpdatet: 23 januari 2018

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen