Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Báo cáo

Tổng quan về báo cáo AdMob

Báo cáo trong AdMob được thiết kế để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về số tiền bạn kiếm được và những gì tác động đến thu nhập đó. Báo cáo bao gồm biểu đồ và bảng để bạn có thể xem xu hướng và so sánh các chỉ số quan trọng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh và lưu các báo cáo để giúp bạn theo dõi sự thay đổi của các chỉ số theo thời gian.

Tùy chỉnh thông tin được đưa vào báo cáo của bạn để hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn:

  • Bộ lọc: Sử dụng các bộ lọc để hiểu dữ liệu báo cáo, tìm xu hướng và xem chi tiết về thông tin bạn thực sự cần. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để xem xét các ứng dụng, đơn vị quảng cáo, quốc gia hoặc vùng và định dạng cụ thể trong phạm vi ngày được chỉ định. Thêm nhiều bộ lọc vào báo cáo để tinh chỉnh thêm dữ liệu của bạn.
  • Thứ nguyên: Sử dụng các thứ nguyên giúp bạn phân tích dữ liệu báo cáo theo các thuộc tính nhất định, chẳng hạn như định dạng quảng cáo hoặc nền tảng mà quảng cáo đã được xem trên đó.
  • Chỉ số: Sử dụng các chỉ số để chỉ định những gì sẽ được đo lường hoặc phân tích. Chỉ số là các phép đo định lượng các giá trị trong dữ liệu của bạn mà bạn có thể sử dụng để hiểu rõ hơn về thu nhập và lưu lượng truy cập của mình.

 

Nếu bạn là thành viên của tài khoản AdMob nhiều người dùng, báo cáo mà bạn lưu sẽ được thêm vào thư viện báo cáo của tất cả các thành viên trong tài khoản này. Tìm hiểu thêm

Xem báo cáo với các tập dữ liệu lớn

Báo cáo chế độ xem của bạn trong AdMob được giới hạn trong 50.000 hàng dữ liệu. Nếu báo cáo của bạn vượt quá giới hạn này, thì chỉ 50.000 hàng đầu tiên sẽ được hiển thị. Tuy nhiên, tổng số được hiển thị trong báo cáo sẽ phản ánh chính xác tập dữ liệu tổng thể, bao gồm các hàng vượt quá giới hạn 50.000 đó.

Nếu báo cáo chứa nhiều hơn 50.000 hàng, thì bạn có thể chia báo cáo thành các phạm vi nhỏ hơn. Ví dụ: bạn có thể tạo báo cáo 12 tháng để xem xét dữ liệu báo cáo hàng năm thay vì tạo 1 báo cáo hàng năm.

Giới hạn 50.000 hàng không ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo hoặc thu thập và theo dõi dữ liệu. Đó chỉ là giới hạn cho số lượng hàng dữ liệu hiển thị trong mỗi báo cáo được tạo từ AdMob.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false