Raportit

AdMob-raporttien yleiskatsaus

AdMobin raporttien avulla saat käsityksen siitä, miten paljon ansaitset ja mitkä tekijät vaikuttavat tuloihisi. Raportit sisältävät kaavioita ja taulukoita, joiden avulla voit tutkia trendejä ja vertailla tärkeitä tietoja. Voit myös muokata ja tallentaa raporttejasi, jolloin voit seurata ajan mittaan ilmeneviä muutoksia.

Muokkaamalla raporttiesi sisältämiä tietoja voit saada entistä paremman käsityksen datastasi:

  • Suodattimet: Käyttämällä suodattimia pystyt helpommin tulkitsemaan raportointidataasi, havaitsemaan trendejä ja perehtymään juuri niitä tietoihin, joita todella tarvitset Suodattimien avulla voit tutkia tiettyjä sovelluksia, mainosyksiköitä, maita tai alueita sekä muotoja määrätyltä ajanjaksolta. Lisäämällä raportteihisi useita suodattimia voit tarkentaa dataasi entisestään.
  • Ulottuvuudet: Käyttämällä ulottuvuuksia voit eritellä raportointidataa tiettyjen attribuuttien (kuten mainosmuodon tai mainoksen katseluun käytetyn laitteen käyttöympäristön) perusteella.
  • Tiedot: Käyttämällä tietoja voit määrittää mitattavan tai analysoitavan kohteen. Tiedot ovat datasi arvojen kvantitatiivisia mittaustuloksia, joiden avulla voit saada entistä paremman käsityksen tuloistasi ja liikenteestäsi.

 

Jos olet usean käyttäjän AdMob-tilin jäsen, tallentamasi raportit lisätään kaikkien tilin jäsenten raportointikirjastoihin. Lisätietoja

Suuria datajoukkoja sisältävien raporttien tutkiminen

AdMobissa tarkasteltavissa raporteissa voi olla enintään 50 000 riviä tietoja. Jos raportissa on yli 50 000 riviä tietoja, vain ensimmäiset 50 000 riviä näkyvät raportissa. Raportissa näkyvät kokonaismäärät ilmentävät kuitenkin tarkasti koko tietojoukkoa eli myös niitä rivejä, jotka ylittävät 50 000 rivin rajan.

Jos raportissasi on yli 50 000 riviä, voit jakaa raporttisi pienempiin aikaväleihin. Voit esimerkiksi luoda 12 kuukausiraporttia yhden vuosiraportin sijasta, jos haluat tarkastella varhaisia raportointitietoja.

50 000 rivin raja ei vaikuta mainosten näyttöön tai tietojen keräykseen ja seurantaan. Raja koskee vain kussakin AdMobista luodussa raportissa näkyvien datarivien määrää.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun