Proč máte v účtu pozastavené platby

Platby AdSense mohou být pozastavené z některého z následujících důvodů:

 • Neodeslali jste daňové údaje

  V závislosti na zemi uvedené v platební adrese může společnost Google požadovat, abyste jí poskytli určité daňové údaje. Další podrobnosti naleznete v účtu AdSense na stránce Platby > Nastavení.

 • Nenastavili jste platební metodu

  Jakmile vaše příjmy dosáhnou hranice pro výběr platební metody, budete moci nastavit způsob platby.

 • Neověřili jste adresu

  Jakmile příjem majitele stránek dosáhne limitu pro ověření, obdrží poštou číslo PIN. Chcete-li přijímat platby, musíte nejprve zadáním čísla PIN ověřit svoji adresu.

 • V účtu jsou do zajištění souladu se zásadami pozastavené platby

  Je třeba, abyste našemu týmu pro platby zaslali určité údaje sloužící k ověření totožnosti. Teprve poté bude možno platbu provést. Přečtěte si další informace, jak zjistit, zda v účtu nemáte pozastavené platby kvůli zajištění souladu se zásadami.

 • Neodstranili jste vlastní pozastavení platby

  Pokud sami pozastavíte své platby ve službě AdSense, bude třeba vaše pozastavení platby zrušit, abyste mohli platby opět dostávat.

 • V současnosti probíhá kontrola, zda váš účet splňuje naše programové zásady

  Neplatnou aktivitu a soulad se zásadami sledujeme u všech účtů. Příležitostně bude kontrolován i ten váš. Během kontroly budou vaše platby dočasně pozastaveny. Není nutné, abyste nás kvůli tomuto pozastavení kontaktovali. Pokud šetření prokáže, že váš účet splňuje naše zásady a že vaše návštěvnost je platná, pozastavení automaticky zrušíme.

Poznámka: K pozastavení plateb může dojít i kvůli některým méně častým problémům. Pokud máte platby pozastavené, na stránce Platby se zobrazí upozornění. Chcete-li opět aktivovat odesílání plateb, postup pro zrušení jejich pozastavení zobrazíte kliknutím na odkaz v upozornění.

Přijetí další platby

Bude-li pozastavení plateb vyřešeno a odstraněno do 20. dne v měsíci, obdržíte platbu v aktuálním výplatním termínu. Pokud vám byla platba vyplacena, objeví se na stránce Platby řádková položka „Automatická platba“. Podle ní poznáte, že je platba na cestě.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?