Proč máte ve vašem účtu pozastavené platby

Platby AdSense mohou být pozastavené obvykle z následujících důvodů:

 • Neodeslali jste daňové údaje
  V závislosti na zemi uvedené v platební adrese může společnost Google požadovat, abyste jí poskytli určité daňové údaje. Další podrobnosti naleznete v účtu AdSense na stránce Platby > Nastavení. Přejít na stránku Daňové údaje
 • Nenastavili jste platební metodu
  Nastavit platební metodu
 • Neověřili jste adresu
  Jakmile příjem majitele stránek dosáhne limitu pro ověření, obdrží poštou osobní identifikační číslo (PIN). Chcete-li přijímat platby, musíte nejprve zadáním čísla PIN ověřit svoji adresu.
 • V účtu jsou do zajištění souladu se zásadami pozastavené platby
  Je třeba, abyste našemu týmu pro platby zaslali určité údaje za účelem ověření totožnosti. Teprve poté bude možno platbu provést. Přečtěte si další informace, jak zjistit, zda v účtu nemáte pozastavené platby kvůli zajištění souladu se zásadami.
 • Neodstranili jste vlastní pozastavení platby
  Pokud sami pozastavíte své platby ve službě AdSense, bude třeba vaše pozastavení platby zrušit, abyste mohli platby opět dostávat.
 • Pokud jste jako platební metodu zvolili ruskou poštu (službu Rapida):
  Je-li účet pozastaven a vy chcete i nadále dostávat platby ruskou poštou, je třeba podniknout kvůli aktualizovaným omezením určité kroky. Přečtěte si prosím všechny pokyny, jak zajistit další odesílání plateb.
 • V současnosti probíhá kontrola, zda váš účet splňuje naše programové zásady
  Neplatnou aktivitu a soulad se zásadami sledujeme u všech účtů. Příležitostně bude kontrolován i ten váš. Během kontroly budou vaše platby dočasně pozastaveny. Není nutné, abyste nás kvůli tomuto pozastavení kontaktovali. Pokud šetření prokáže, že váš účet splňuje naše zásady a že vaše návštěvnost je platná, pozastavení automaticky zrušíme.

K pozastavení platby může dojít i z jiných méně obvyklých důvodů souvisejících s platbou. Pokud máte pozastaveny platby, na stránce Platby se zobrazí upozornění. Chcete-li opět aktivovat odesílání plateb, postup pro zrušení jejich pozastavení zobrazíte kliknutím na odkaz v upozornění.

Měsíční platbu v rámci platebního cyklu obdržíte pouze tehdy, nemáte-li ve svém účtu pozastavení plateb. Chcete-li platbu provést do konce měsíce, musí být do 20. dne měsíce všechna pozastavení plateb zrušena. Pokud vám byla v tomto měsíci platba vyplacena, objeví se na stránce Platby ve vašem účtu řádková položka „Automatická platba“. Podle ní poznáte, že je platba na cestě.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?