Platební proces

Proč jsou ve vašem účtu pozastaveny platby

Platby AdSense mohou být pozastavené z některého z následujících důvodů:

Daň

Možná příčina Co zkontrolovat Postup nápravy
Neodeslali jste daňové údaje. Je vaše platební adresa v zemi, u které může společnost Google požadovat uvedení určitých daňových údajů? Odešlete společnosti Google své daňové údaje.

Platby

Možná příčina Co zkontrolovat Postup nápravy
Zatím jste neověřili svou identitu. Odeslali jste společnosti Google požadované dokumenty?

Ověřte svoji identitu.

Neověřili jste adresu. Došel vám poštou kód PIN?

Jakmile příjem majitele obsahu dosáhne hranice pro ověření, obdrží poštou kód PIN.

Ověřte platební adresu zadáním kódu PIN.
Nenastavili jste platební metodu. Dosáhly vaše příjmy hranice pro výběr platební metody? Nastavte platební metodu.
Nezrušili jste vlastní pozastavení platby. Pozastavili jste platby ze služby AdSense? Pokud chcete znovu začít přijímat platby, zrušte vlastní pozastavení.
Poznámka: K pozastavení plateb může dojít i kvůli některým méně častým problémům. Při každém pozastavení vašich plateb se na stránce Platby zobrazí upozornění. Postup, jak jejich pozastavení zrušit a platby znovu aktivovat, zobrazíte kliknutím na odkaz v upozornění.

 

Soulad s předpisy

Možná příčina Co zkontrolovat Postup nápravy
Do zajištění souladu s předpisy jsou v účtu pozastavené platby.

Je třeba, abyste našemu týmu pro platby zaslali určité údaje sloužící k ověření totožnosti. Teprve poté bude možné platbu provést.

Obdrželi jste od týmu Google pro platby žádost o ověření vašich osobních údajů? Potvrďte své osobní údaje.
V současnosti probíhá kontrola, zda váš účet splňuje programové zásady služby AdSense.

Neplatné aktivity a soulad se zásadami průběžně kontrolujeme u všech účtů. Příležitostně bude kontrolován i ten váš. Během kontroly budou vaše platby dočasně pozastaveny.

Zobrazilo se na stránce Platby upozornění? Nemusíte dělat nic. Pokud šetření prokáže, že váš účet splňuje naše zásady a že vaše návštěvnost je platná, pozastavení automaticky zrušíme.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory