Chính sách

Nguyên tắc và chính sách dành cho nhà quảng cáo

Chúng tôi tại AdMob rất vui được làm việc với bạn về tất cả nhu cầu quảng cáo trên điện thoại di động của bạn!

Các nguyên tắc này là tuyên bố chung về các tiêu chuẩn quảng cáo của AdMob và không hướng đến tất cả các đối tượng. Quảng cáo của bên thứ ba phải được xem xét nội bộ bởi AdMob. Việc tuân thủ các nguyên tắc được nêu ra dưới đây không đảm bảo AdMob sẽ chấp thuận nội dung quảng cáo và không tất yếu là đủ để đáp ứng các tiêu chuẩn của tất cả các luật hiện hành. Mỗi nhà quảng cáo nên tham vấn với luật sư trước khi tìm kiếm để đặt bất kỳ quảng cáo nào nhằm đảm bảo tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

Quảng cáo phải chuyển hướng đến các trang web được định dạng để hiển thị trên màn hình điện thoại di động. Mạng quảng cáo của chúng tôi nhắm mục tiêu tới các thiết bị di động và trang web được định dạng cho trình duyệt trên thiết bị di động.

Quảng bá ứng dụng

Nhà xuất bản sử dụng các tính năng quảng bá ứng dụng của AdMob phải đảm bảo rằng quảng cáo mà họ phân phát qua các tính năng đó tuân thủ chính sách Google Ads.

Quảng cáo trao đổi và quảng cáo cho cùng một công ty

Quảng cáo là một phần của quá trình trao đổi hoặc được tạo bằng công cụ quảng cáo cho cùng một công ty phải tuân thủ chính sách nội dung của AdMob.

Quảng cáo đặt trước

Quảng cáo đặt trước AdMob phải tuân thủ các chính sách sau của Google Ads:

Quảng cáo đặt trước của AdMob sử dụng chức năng quảng cáo được cá nhân hóa cũng phải tuân thủ các chính sách Quảng cáo được cá nhân hóa của Google Ads:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố