Tổng quan về nội dung do người dùng tạo

Nội dung do người dùng tạo là gì?

Đối với ứng dụng hoặc trang web, nội dung do người dùng tạo là nội dung do người dùng đóng góp cho bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào mà ít nhất một tập hợp con người dùng khác của ứng dụng hoặc trang web của bạn có thể nhìn thấy. Ví dụ: nội dung do người dùng tạo có thể bao gồm văn bản, nhận xét, hình ảnh, video, hồ sơ, tên người dùng, bình chọn, thích, trái tim, +1 hoặc nội dung truyền thông khác. Quảng cáo không được coi là nội dung do người dùng tạo, trừ khi chúng có chứa nội dung truyền thông xã hội được nhúng.

Trách nhiệm của tôi với nội dung do người dùng tạo là gì?

Là nhà xuất bản, bạn có trách nhiệm đảm bảo tất cả nội dung do người dùng tạo trên trang web hoặc ứng dụng của mình tuân thủ tất cả các chính sách chương trình có thể áp dụng. Thực tế, điều này có nghĩa là để tham gia vào AdSense và/hoặc AdMob, bạn cần đảm bảo rằng, trên các trang nơi mã quảng cáo của bạn xuất hiện, tất cả nội dung, bao gồm cả nội dung do người dùng tạo, tuân thủ tất cả các chính sách chương trình có thể áp dụng.

Điều gì khiến nội dung do người dùng tạo khác với phần nội dung còn lại của tôi?

Không giống như phần nội dung còn lại của bạn, nhiều khả năng được tạo trực tiếp dưới sự hướng dẫn và giám sát của bạn, nội dung do người dùng tạo được gửi bởi người dùng hoạt động độc lập với trang web hoặc ứng dụng của bạn. Thật không may, không phải tất cả mọi người trên Internet đều lịch sự. Vì người dùng có thể đăng bất cứ nội dung gì, là nhà xuất bản, bạn cần chuẩn bị để đảm bảo những gì họ đăng tuân thủ tất cả các chính sách chương trình có thể áp dụng.

Tìm hiểu thêm về nội dung do người dùng tạo và các phương pháp hay nhất để quản lý nội dung này

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố